Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0279(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0182/2011

Predkladané texty :

A7-0182/2011

Rozpravy :

PV 22/06/2011 - 16
PV 22/06/2011 - 18
CRE 22/06/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 23/06/2011 - 12.13
PV 23/06/2011 - 12.18
CRE 23/06/2011 - 12.13
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 28/09/2011 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0423

Prijaté texty
PDF 83kWORD 46k
Streda, 28. septembra 2011 - Štrasburg Finálna verzia
Opatrenia na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny ***I
P7_TA(2011)0423A7-0182/2011
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 28. septembra 2011 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o opatreniach na presadzovanie odstraňovania nadmerných makroekonomických nerovnováh v eurozóne (KOM(2010)0525 – C7-0299/2010 – 2010/0279(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament ,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0525),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 121 ods. 6 a článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0299/2010),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1) ,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2) ,

–  so zreteľom na články 55 a 37 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A7-0182/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní(3) ;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 150, 20.5.2011, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ C 218, 23.7.2011, s. 53.
(3) Táto pozícia nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prijaté 23. júna 2011 (Prijaté texty, P7_TA(2011)0292).


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 28. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o opatreniach na presadzovanie vykonávania nápravy nadmernej makroekonomickej nerovnováhy v rámci eurozóny
P7_TC1-COD(2010)0279

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1174/2011.)

Posledná úprava: 7. januára 2013Právne oznámenie