Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/0064(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0294/2011

Předložené texty :

A7-0294/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Hlasování :

PV 27/10/2011 - 8.2
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0468

Přijaté texty
PDF 93kWORD 55k
Čtvrtek 27. října 2011 - Štrasburk Konečné znění
Pohlavní zneužívání a vykořisťování dětí a dětská pornografie ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Usnesení
 Úplné znění
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2011 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se zrušuje rámcové rozhodnutí 2004/68/SVV (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament ,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0094),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 82 odst. 2 a čl. 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila návrh Parlamentu (C7–0088/2010),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 15. září 2010(1)

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 29. června 2011 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A7-0294/2011),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 48, 15.2.2011, s. 138.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 27. října 2011 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/.../EU o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV
P7_TC1-COD(2010)0064

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice č. 2011/93/EU.)


PŘÍloha

Společné prohlášení Evropského parlamentu a Rady o navazování kontaktu s dětmi k sexualním účelům

Vzhledem k tomu, že navazování kontaktu s dětmi v reálném prostředí (angl. „off-line grooming“, tj. získávání důvěry dětí za účelem sexu mimo prostředí internetu) za účelem sexu představuje úmyslné manipulování s dítětem, které nedosáhlo věku pohlavní dospělosti, prostřednictvím mluveného či psaného slova, audiovizuálních materiálů či podobných prezentací s cílem setkat se s tímto dítětem za účelem spáchání některého z trestných činů uvedených v čl. 3 odst. 4 a čl. 5 odst. 6 této směrnice o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii,

vzhledem k tomu, že právní předpisy členských států již navazování kontaktu s dětmi v reálném prostředí za účelem sexu různým způsobem řeší, jako pokus, přípravu trestného činu nebo zvláštní formu pohlavního zneužívání;

Evropský parlament a Rada vyzývají členské státy, aby v rámci svého trestního práva pečlivě prověřily definice, které kvalifikují navazování kontaktu s dětmi v reálném prostředí za účelem sexu jako trestný čin, a v případě potřeby své právní předpisy v oblasti trestního práva zlepšily a opravily, pokud by v tomto ohledu dosud obsahovaly nějaké mezery.

Poslední aktualizace: 8. dubna 2013Právní upozornění