Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0064(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0294/2011

Pateikti tekstai :

A7-0294/2011

Debatai :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Balsavimas :

PV 27/10/2011 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0468

Priimti tekstai
PDF 82kWORD 53k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Seksualinė prievarta prieš vaikus, jų seksualinis išnaudojimas ir vaikų pornografija ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas
 Priedas

2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria panaikinamas Pamatinis sprendimas 2004/68/TVR (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0094),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 2 dalį ir 83 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0088/2010),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 15 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1) ,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Kultūros ir švietimo komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A7–0294/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria bendram Parlamento ir Tarybos pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 48, 2011 2 15, p. 138.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2011 m. spalio 27 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/.../ES dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/68/TVR
P7_TC1-COD(2010)0064

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2011/93/ES.)


PRIEDAS

Bendras Europos Parlamento ir Tarybos pareiškimas dėl ryšių su vaikais mezgimo seksualiniais tikslais

atsižvelgdami į tai, kad ryšių su vaikais mezgimas tikrame gyvenime (ne internetinis viliojimas) seksualiniais tikslais yra sąmoninga manipuliacija vaiku, nesulaukusiu amžiaus, kai jis gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti, žodžiais, raštu, naudojantis garso ir vaizdo medžiaga ar panašiais būdais, siekiant su juo susitikti Direktyvos dėl kovos su seksualine prievarta prieš vaikus, jų seksualiniu išnaudojimu ir vaikų pornografija 3 straipsnio 4 dalyje ir 5 straipsnio 6 dalyje nurodytų nusikalstamų veikų padarymo tikslu,

atsižvelgdami į tai, kad pagal valstybių narių nacionalinę teisę jau numatoma bausti už ryšių su vaikais mezgimą seksualiniais tikslais tikrame gyvenime kaip už įvairių formų nuskalstamą veiką, pvz., kaip už pasikėsinimą, ruošimąsi įvykdyti nusikalstamą veiką ar tam tikros formos seksualinį išnaudojimą,

Europos Parlamentas ir Taryba ragina valstybes nares atidžiai patikrinti savo baudžiamosios teisės apibrėžtis, susijusias su ryšių su vaikais mezgimu seksualiniais tikslais tikrame gyvenime, ir prireikus patobulinti bei pataisyti savo baudžiamąją teisę siekiant pašalinti visas teisės spragas, kurių dar galėtų būti šiuo klausimu.

Atnaujinta: 2013 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas