Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2874(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0540/2011

Debatai :

PV 27/10/2011 - 12.1
CRE 27/10/2011 - 12.1

Balsavimas :

PV 27/10/2011 - 13.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0474

Priimti tekstai
PDF 86kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 27 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Tibetas, ypač vienuolių vyrų ir moterų susideginimo atvejai
P7_TA(2011)0474B7-0540, 0546, 0561, 0563 ir 0564/2011

2011 m. spalio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tibeto, ypač vienuolių vyrų ir moterų susideginimo atvejų

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Kinijos ir Tibeto, ypač į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją(1) ,

–  atsižvelgdamas į Kinijos Liaudies Respublikos Konstitucijos 36 straipsnį, kuriuo visiems piliečiams užtikrinama teisė į religijos laisvę,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi pagarba žmogaus teisėms, religijos laisvė ir laisvė jungtis į asociacijas yra pagrindiniai ES principai ir jos užsienio politikos prioritetai;

B.  kadangi Kinijos vyriausybė Tibeto budistų vienuolynams Sichuano provincijos Aba (Ngaba) srityje ir kitose Tibeto plokščiakalnio srityse taiko drastiškus apribojimus, įskaitant žiaurius saugumo reidus, savavališką vienuolių sulaikymą, didesnę vienuolynų priežiūrą ir nuolatinį policijos, stebinčios religinę veiklą, dislokavimą vienuolynuose;

C.  kadangi šios saugumo priemonės yra sukurtos tam, kad būtų ribojama teisė į žodžio, asociacijos ir religijos laisvę Tibeto budistų vienuolynuose;

D.  kadangi Phutsong (20 m.) ir Tsewang Norbu (39 m.) atitinkamai 2011 m. kovo 16 d. ir rugpjūčio 15 d. susidegino protestuodami prieš griežtą Kinijos politiką Tibete;

E.  kadangi jaunesnieji Phutsong broliai Lobsang Kelsang ir Lobsang Kunchok (abu 18 m.) 2011 m. rugsėjo 26 d. bandė susideginti Aba (Ngaba) srities turguje ir, nors jie abu išgyveno, jų dabartinė būklė vis dar nežinoma;

F.  kadangi Kardze vienuolyno vienuolis Dawa Tsering (38 m.) bandė susideginti 2011 m. spalio 25 d.; kadangi Kinijos saugumo darbuotojai užgesino ugnį ir bandė jį išsivežti, kadangi vienuolį šiuo metu saugo kiti vienuolyno vienuoliai ir jo būklė yra kritinė;

G.  kadangi Kirti vienuolyno vienuolis Kelsang Wangchuk (17 m.) bandė susideginti 2011 m. spalio 3 d. ir nedelsiant buvo suimtas Kinijos kareivių, jie užgesino ugnį ir prieš išgabendami jį sunkiai sumušė – dabartinė jo sveikatos būklė ir buvimo vieta yra nežinoma;

H.  kadangi du buvę Kirti vienuolyno vienuoliai Choephel (19 m.) ir Kayang (18 m.) reikalaudami Dalai Lamos sugrįžimo ir religijos laisvės susidegino drauge susiėmę rankomis ir kadangi po šio protesto jie žuvo;

I.  kadangi buvęs Kirti vienuolyno vienuolis Norbu Damdrul (19 m.), kuris bandė susideginti 2011 m. spalio 15 d., buvo aštuntasis susideginti bandęs tibetietis ir kadangi jo buvimo vieta ir sveikatos būklė yra nežinomi;

J.  kadangi 2011 m. spalio 17 d. žuvo Ngaba Mamae Dechen Choekorling vienuolyno vienuolė Tenzin Wangmo (20 m.) ir kadangi ji buvo pirmoji susideginusi moteris;

K.  kadangi susideginimas gali būti laikomas protesto ir jaunų tibetiečių, ypač Kirti vienuolyno bendruomenės, vis didėjančios nevilties išraiškos forma;

L.  kadangi, nepaisant jokių asmeninių šių aktų motyvų, tai turėtų būti traktuojama platesniu mastu ir atsižvelgiama į religines ir politines represijas, kurios tęsiasi jau daugelį metų Aba (Ngaba) srityje;

M.  kadangi 2007 m. Kinijos vyriausybės priimtais teisės aktais sugriežtinta religinės praktikos valstybinė kontrolė prisidėjo prie tibetiečių nevilties visame Tibeto plokščiakalnyje;

N.  kadangi dabartiniais teisės aktais labai išplėsta religinio gyvenimo valstybinė kontrolė, turi būti valstybės patvirtinta ir yra kontroliuojama daugelis religinio tapatumo išraiškos formų, įskaitant reinkarnavusių lamų pripažinimą;

O.  kadangi Kinijos teismas nuteisė kalėti tris Tibeto vienuolius dėl 2011 m. kovo 16 d. susideginusio vienuolio Phuntsog mirties todėl, kad jie paslėpė jį ir sutrukdė jam gauti gydymą ir kadangi teismas juos apkaltino tyčine žmogžudystę;

P.  kadangi 2011 m. kovo mėn., susideginus pirmajam vienuoliui, Kirti vienuolyną apsupo ginkluotosios pajėgos ir kelioms dienoms nutraukė maisto ir vandens tiekimą į vienuolyną; kadangi vienuolyne dislokuoti nauji saugumo darbuotojai nustatė naują privalomą „patriotinio švietimo“ programą ir kadangi daugiau kaip 300 vienuolių buvo išgabenti kariuomenės sunkvežimiais ir laikomi nežinomose vietose tam, kad kelias savaites būtų „politiškai auklėjami“;

Q.   kadangi Kinijos vyriausybė apkaltino Kirti vienuolyno vienuolius, kad jie vykdo „socialinę tvarką trikdančius“ veiksmus, tarp jų vandalizmą ir susideginimo aktus;

R.  kadangi pastaraisiais mėnesiais Kinijos valdžios institucijos sugriežtino saugumo priemones Tibete, visų pirma Kirti vienuolyno apylinkėse, kadangi žurnalistams ir užsieniečiams uždrausta lankyti šį regioną ir kadangi vienuolyne patruliuoja riaušėms parengusi apsaugine apranga vilkinti policija; kadangi užsienio žiniasklaidai uždrausta patekti į neramias Tibeto dalis, kadangi Kinijos valstybinė televizija nepranešė apie protestus ir kadangi vienuoliams uždrausta kalbėti apie protestus;

1.  smerkia tebesitęsiantį Kinijos valdžios institucijų susidorojimą su Tibeto vienuolynais ir ragina jas panaikinti vienuolynams ir jų aplinkinėms bendruomenėms taikomus apribojimus ir saugumo priemones, taip pat atkurti Kirti vienuolyno vienuolių komunikacijos galimybes;

2.  yra labai susirūpinęs dėl pranešimų apie nuo šių metų balandžio mėnesio netoli Ngaba Kirti vienuolyno, esančio Kinijos Sichuano provincijoje, susideginusius aštuonis Tibeto vienuolius ir vieną vienuolę;

3.  primygtinai ragina Kinijos vyriausybę panaikinti Kirti vienuolynui taikomus apribojimus ir griežtas saugumo priemones ir suteikti informaciją apie prievarta iš vienuolyno išgabentų vienuolių buvimo vietą; primygtinai ragina Kinijos valdžios institucijas leisti nepriklausomai tarptautinei žiniasklaidai ir žmogaus teisių stebėtojams aplankyti šią vietovę;

4.  ragina Kinijos vyriausybę visiems piliečiams užtikrinti religijos laisvę laikantis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 18 straipsnio ir panaikinti prieš religiją nukreiptas baudžiamąsias ir administracines sankcijas, kurios taikomos piliečiams už tai, kad jie naudojasi savo teise į religijos laisvę;

5.  ragina Kinijos valdžios institucijas gerbti Tibetiečių teises visose Kinijos provincijose ir imtis aktyvių priemonių, kad Kinijos gyventojai tibetiečiai nebepatirtų skriaudos;

6.  ragina Kinijos valdžios institucijas nustoti skatinti politiką, kuria keliama grėsmė tibetiečių kalbai, kultūrai, religijai, paveldui ir aplinkai, pažeidžiant Kinijos Konstituciją ir Kinijos įstatymą, kuriuo etninėms mažumoms suteikiama autonomija;

7.  primygtinai ragina Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę suteikti visą informaciją apie 2011 m. balandžio mėn. iš Kirti vienuolyno išvežtų 300 vienuolių, dėl kurių Žmogaus Teisių Taryboje, įskaitant Prievartinio arba priverstinio dingimo darbo grupę, buvo imtasi veiksmų pagal specialiąsias procedūras, būklę;

8.  primygtinai ragina Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybę pranešti apie tibetiečių, kurie buvo „paguldyti į ligoninę“ po to, kai bandė susideginti, būklę, įskaitant jų galimybes gauti gydymą;

9.  smerkia Kirti vienuolyno vienuoliams skiriamus nuosprendžius ir primygtinai ragina jiems užtikrinti teisę į teisingą teismą ir suteikti teisinę pagalbą viso šio teismo proceso metu; ragina nepriklausomiems stebėtojams suteikti leidimą aplankyti sulaikytuosius Kirti vienuolyno vienuolius;

10.  ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbti viešą pareiškimą, kuriame būtų išreikštas ES susirūpinimas dėl padėties Aba (Ngaba) srityje eskalavimo ir raginama gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves ir apriboti saugumo policijos veiksmus;

11.  ragina Kinijos valdžios institucijas susilaikyti nuo prieštaringą poveikį darančios politikos ir agresyvių „patriotinio švietimo“ programų naudojimo tibetiečių apgyvendintose vietovėse, kaip, pvz., Sichuanas, Gansu ir Činghai, kuriose žmogaus teisių pažeidimai sukėlė įtampą;

12.  ragina Kinijos valdžios institucijas gerbti tibetiečių mirusiųjų pagerbimo ceremonijas ir nedelsiant ir nedarant kliūčių grąžinti palaikus laikantis budizmo ritualų;

13.  prašo ES ir valstybių narių raginti Kinijos vyriausybę atnaujinti dialogą su Dalai Lamos bei jo atstovais siekiant suteikti tikrą autonomiją tibetiečiams Kinijos Liaudies Respublikos sudėtyje ir sustabdyti kampaniją, kuria siekiama diskredituoti Dalai Lamą kaip religinį lyderį;

14.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai kitame ES ir Kinijos aukščiausiojo lygio susitikime kelti žmogaus teisių klausimus ir ragina Komisijos pirmininką bei Europos Vadovų Tarybos pirmininką aiškiai palaikyti unikalią Tibeto religinę, kultūrinę ir kalbinę tapatybę savo oficialiose kalbose susitikimo atidarymo ar uždarymo metu, tuo atveju, jei šie klausimai nebūtų įtraukti į diskusijų darbotvarkę;

15.  ragina EIVT ir ES delegaciją Kinijoje nuolat stebėti žmogaus teisių padėtį Kinijoje ir toliau susitikimuose ir susirašinėjimuose su Kinijos pareigūnais kelti klausimus dėl konkrečių atvejų, kai Tibeto gyventojai buvo įkalinti už taikų naudojimąsi religijos laisve, ir per ateinančius 12 mėnesių pateikti Parlamentui ataskaitą, kurioje būtų nurodoma, kokių veiksmų reikia imtis arba kokią politiką reikėtų įgyvendinti;

16.  pakartoja savo raginimą Tarybai paskirti ES specialųjį atstovą Tibetui siekiant tarpininkauti atnaujinant Kinijos valdžios institucijų ir Dalai Lamos pasiuntinių dialogą dėl tikro autonomijos statuso nustatymo Tibetui Kinijos Liaudies Respublikos sudėtyje;

17.  ragina tas didžiajam dvidešimtukui priklausančias valstybes nares ir Komisijos ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkus Kinijos Liaudies Respublikos prezidentui Hu Jintao iškelti žmogaus teisių padėties Tibete klausimą būsimajame G20 aukščiausiojo lygio susitikime 2011 m. lapkričio 3–4 d. Kanuose;

18.  ragina Kinijos Liaudies Respubliką gerbti Ngaba srities vienuolynų ir jų aplinkinių bendruomenių religines laisves ir pagrindines žmogaus teises, sustabdyti religinės kontrolės teisės aktų įgyvendinimą, kad tibetiečiai budistai galėtų identifikuoti ir ugdyti religinius mokytojus tibetiečių tradicijas atitinkančiu būdu, peržiūrėti religinę ir saugumo politiką, įgyvendinamą Ngaba srityje nuo 2008 m. ir pradėti skaidrų dialogą su tibetiečių budizmo mokyklų vadovais;

19.  ragina Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybę nepažeisti tarptautiniu mastu pripažintų žmogaus teisių standartų ir pagal tarptautines žmogaus teisių konvencijas tvirtai laikytis įsipareigojimų atsižvelgiant į religijos ar tikėjimo laisvę;

20.  nurodo, kad reikia, kad Kinijos mažumų bendruomenių teisės būtų įtrauktos į ES ir Kinijos dialogo žmogaus teisių klausimais būsimų etapų darbotvarkę;

21.  ragina Kinijos vyriausybę ratifikuoti Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą;

22.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0449.

Atnaujinta: 2013 m. balandžio 8 d.Teisinis pranešimas