Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2908(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0594/2011

Debatai :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Balsavimas :

PV 17/11/2011 - 12.1

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0517

Priimti tekstai
PDF 100kWORD 66k
Ketvirtadienis, 2011 m. lapkričio 17 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai
P7_TA(2011)0517B7-0594, 0596, 0598, 0599, 0601, 0604 ir 0606/2011

2011 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl paskutinių žmogaus teisių pažeidimo atvejų Irane

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano, būtent rezoliucijas dėl žmogaus teisių, ir ypač į 2010 m. rugsėjo 7 d. ir 2011 m. sausio 20 d. rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 16/9, kuria specialiajam pranešėjui žmogaus teisių padėties Irane klausimais suteikti įgaliojimai,

–  atsižvelgdamas į 123 rekomendacijas, pateiktas 2010 m. vasario mėn. atlikus Žmogaus teisių tarybos visuotinį periodinį vertinimą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad JT Žmogaus teisių tarybos pirmininkas 2011 m. birželio 17 d. paskyrė Ahmedą Shaheedą JT specialiuoju pranešėju žmogaus teisių padėties Irane klausimais, ir į specialiojo pranešėjo 66-ajai JT Generalinei Asamblėjai pateiktą 2011 m. rugsėjo 23 d. tarpinę ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Irane,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 66-ajai JT Generalinei Asamblėjai pateiktą 2011 m. rugsėjo 15 d. ataskaitą dėl žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 10 d. Irano žmogaus teisių dokumentavimo centro pranešimą dėl prievartavimų, kuriuos Irano kalėjimų valdžia naudoja kaip kankinimo priemonę,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 15 ir 26 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl žmogaus teisių gynėjo teisininko Nasrin Sotoudeh įkalinimo ir šešių nepriklausomų kino kūrėjų suėmimo ir 2011 m. spalio 18 d. pareiškimą dėl kino kūrėjui Jafarui Panahi ir aktorei Marzieh Vafamehr paskirtų bausmių,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 10 d. sugriežtintas ES ribojamąsias priemones atsakant į sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane,

–  atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 18 d. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 62/149 ir 2008 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 63/168 dėl mirties bausmės moratoriumo,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (angl. ICCPR), Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą (angl. ICESCR), Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ir Vaiko teisių konvenciją, kuriuos pasirašė ir Iranas,

–  atsižvelgdamas į Irano Islamo Respublikos Konstituciją ir ypač jos 23−27 ir 32−35 straipsnius, kuriuose numatoma žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvė, teisė išpažinti savo religiją ir kaltinamųjų ir kalinamų asmenų pagrindinės teisės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi dabartinei žmogaus teisių padėčiai Irane būdingas nuolatinis sistemingas pagrindinių teisių pažeidinėjimas; kadangi žmogaus teisių gynėjai (ypač moterų, vaikų ir mažumų teisių aktyvistai), žurnalistai, tinklaraščių autoriai, menininkai, studentų lyderiai, teisininkai, profesinių sąjungų atstovai ir gamtosaugininkai ir toliau gyvena patirdami didelę įtampą ir nuolatinę suėmimo grėsmę;

B.  kadangi aktualiausios problemos susijusios su itin dideliais teisingumo administravimo trūkumais, sulaikytųjų kankinimais ar žiauriu arba žeminančiu elgesiu su jais, įskaitant prievartavimą, moterų nelygybe, religinių ir etninių mažumų persekiojimu ir pilietinių ir politinių teisių neužtikrinimu, ypač žmogaus teisių gynėjų, teisininkų ir pilietinės visuomenės veikėjų puldinėjimu ir bauginimu;

C.  kadangi dėl mirties bausmių skaičiaus per pirmąjį 2011 m. pusmetį Iranas yra daugiausiai mirties bausmių tam tikram gyventojų skaičiui taikanti šalis pasaulyje, kai visame pasaulyje vyrauja tendencija panaikinti mirties bausmę;

D.  kadangi nepaisant to, kad Iranas yra pasirašęs Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir oficialiai draudžia mirties bausmę skirti jaunesniems nei 18 metų asmenims, pagal įvairius pranešimus Iranas mirtimi baudžia daugiau jaunų nusikaltėlių nei bet kuri kita šalis;

E.  kadangi Irano valdžios institucijos iki šiol nesilaiko savo įsipareigojimų JT ir atsisako bendradarbiauti su specialiuoju pranešėju; kadangi tarpinėje ataskaitoje minima „sistemingų pažeidimų tendencija“ ir „sustiprėjusi“ smurto kampanija, joje išreiškiamas nerimas dėl didėjančio nepilnamečiams be tinkamo teismo proceso skiriamų mirties bausmių skaičiaus ir nurodoma, kad iki šiol 2011 m. buvo įvykdyta mažiausiai 200 oficialių mirties bausmių ir 146 slaptų mirties bausmių rytų Irano mieste Mashade; kadangi 2011 m. Irane daugiau kaip 300 žmonių buvo slapta įvykdyta mirties bausmė;

F.  kadangi kalinčių arba teisiamų iraniečių giminaičiai taip pat suiminėjami, apklausiami ir puldinėjami už Irano ribų ir ES; kadangi tūkstančiai iraniečių pabėgo iš šalies ir rado prieglobstį kaimyninėse šalyse;

G.  kadangi opozicijos lyderiai Mir Hossein Mousavi ir Mehdi Karroubi buvo neteisėtai laikomi namų arešto sąlygomis ir nepagrįstai izoliuoti nuo 2011 m. vasario 14 d.; kadangi šie lyderiai kartu su jų politiškai aktyviomis žmonomis tam tikriems laikotarpiams būdavo jėga išgabenami į nežinomas vietas ir atkirsti nuo bet kokio ryšio su draugais ir šeimos nariais, tuo metu jiems kildavo rimta kankinimų grėsmė;

H.  kadangi 2011 m. vasario ir kovo mėn. šimtai žmonių buvo suimti ir mažiausiai trys žuvo, kai tūkstančiai demonstrantų išėjo į gatves paremti demokratinius judėjimus kaimyninėse arabų šalyse ir protestuoti prieš lyderių Mir Hossein Mousavi ir Mehdi Karroubi kalinimą;

I.  kadangi 2011 m. balandžio mėn. saugumo pajėgos nužudė keliasdešimt protestuotojų, daugiausia etninių arabų, ir suėmė dar keliasdešimt žmonių pietvakarinėje Chuzestano provincijoje ir kadangi dešimtys žmonių buvo suimta ir sužeista Vakarų Azerbaidžano provincijoje aplinkos apsaugos protestų prieš Urmijos ežero nusekimą metu;

J.  kadangi ir toliau stiprėja religinių mažumų, daugiausia bahajų, atsivertėlių ir disidentų šiitų mokytojų, patiriama priespauda; kadangi bahajai, nors ir yra gausiausia nemusulmoniška religinė mažuma, patiria didžiulę diskriminaciją, įskaitant prieigos prie švietimo nesuteikimą, ir kadangi tebevyksta teismo procesai prieš septynis kalinamus jų lyderius ir daugiau kaip 100 bendruomenės narių tebėra suimti; kadangi pranešama, kad pirmoje 2011 m. pusėje buvo suimta mažiausiai 207 krikščionių; kadangi musulmonai sunitai ir toliau patiria diskriminaciją teisėje ir praktikoje ir jiems neleidžiama naudotis savo teise išpažinti savo tikėjimą; kadangi toliau tęsiama valstybės remiama šmeižto kampanija prie šiitų Nematullahi sufitus vaizduojant visas misticizmo formas kaip šėtoniškas ir persekiojant sufitų maldininkus: ryškiausias to pavyzdys yra 2011 m. rugsėjo mėn. Kavare įvykdytas ginkluotas užpuolimas, kurio metu žuvo vienas žmogus, o kiti buvo sunkiai sužeisti;

K.  kadangi buvo suiminėjami iš islamo į kitą tikėjimą perėję asmenys ir kadangi baudžiamojo kodekso 225 straipsniu siekiama, kad būtų taikoma privaloma mirties bausmė nuteistiems vyriškos lyties atskalūnams; kadangi protestantų pastoriui Yousefui Nadarkhaniui iki šiol gresia mirties bausmė už atsimetimą nuo islamo;

L.  kadangi Irano revoliucinė gvardija, saugumo tarnybos ir policija „Basij“ aktyviai dalyvauja žiauriose ir brutaliose represijose Irane;

M.  kadangi lesbiečių, gėjų, biseksualų ir transseksualų bendruomenė susiduria su puldinėjimais, persekiojimu, žiauriomis bausmėmis ir net mirties bausme; kadangi šie asmenys yra diskriminuojami dėl jų lytinės orientacijos, taip pat ir prieigos prie darbo, gyvenamojo būsto, švietimo ir sveikatos priežiūros srityse, ir patiria socialinę atskirtį;

N.  kadangi iškiliems studentų aktyvistams Bahareh Hedayatui, Mahdieh Golroo ir Majidui Tavakoli paskirtos įkalinimo bausmės kiekvienam buvo padidintos šešiais mėnesiais po to, kai jie buvo pakaltinti propaganda prieš režimą; kadangi 2011 m. rugsėjo 15 d. politinis aktyvistas ir doktorantas Somayeh Tohidlou gavo 50 rimbo kirčių po to, kai baigėsi jo vienų metų įkalinimo bausmė Evino kalėjime; kadangi Somayeh Tohidlou jau buvo atlikęs 70 dienų įkalinimo bausmę; kadangi įkalinimo bausmės ir 50 rimbo kirčių buvo skirtos už tinklaraščio rašymą ir kitą internetinę veiklą; kadangi 2011 m. spalio 9 d. studentų aktyvistas Payman Aref prieš jį išleidžiant iš kalėjimo gavo 74 rimbo kirčius apkaltinus jį Irano prezidento įžeidimu;

O.  kadangi šešių metų įkalinimo bausmė, patvirtinta pateikus apeliaciją, buvo skirta iškiliam Irano kino kūrėjui Jafarui Panahi; kadangi iškiliai aktorei Marzieh Vafamehr skirta vienų metų įkalinimo bausmė ir 90 rimbo kirčių už tai , kad ji vaidino filme, kuriame vaizduojamos sunkios Irane dirbančių menininkų sąlygos; kadangi 2011 m. rugsėjo 17 d. Irano valdžia suėmė šešis nepriklausomus dokumentinio kino kūrėjus Mohseną Shahrnazdarą, Hadi Afarideh, Katayouną Shahabi, Naserą Safarianą, Shahnamą Bazdarą ir Mojtaba Mir Tahmasebą apkaltinusi juos dirbus su BBC Persijos tarnyba ir dalyvavus šnipinėjant šios naujienų tarnybos naudai;

P.  kadangi nuo 2009 m. dešimtys teisininkų buvo suimti už tai, kad vykdė savo profesinę veiklą, įskaitant Nasriną Soutoudehą, Mohammadą Seifzadehą, Houtaną Kianą ir Abdolfattahą Soltanį; kadangi Nobelio taikos premijos laureatė Shirin Ebadi buvo priversta pasitraukti į tremtį po to, kai vyriausybė uždarė jos Žmogaus teisių gynėjų centrą, ir kadangi advokatai, apsiimantys ginti politinius ir sąžinės kalinius susiduria su vis didesne asmenine rizika;

Q.  kadangi Irano valdžios institucijos paskelbė kurią paralelinį internetą, atitinkantį islamo principus, apibūdindamos jį kaip „halal“ tinklą, kuris galiausiai turėtų pakeisti atvirą visame pasaulyje internetą; kadangi „Halal internetas“ veiksmingai leistų Irano valdžios institucijoms 100 % kontroliuoti visą interneto srautą ir turinį, rimtai pažeidžiant saviraiškos laisvę ir apribojant prieigą prie informacijos ir ryšių tinklų;

R.  kadangi buvo plačiai pranešama, kad ES (ir joje įsikūrusios) įmonės teikė Irano valdžios institucijoms techninę pagalbą ir pagal užsakymą pagamintas technologijas, kurios buvo naudojamos (internetu) žmogaus teisių gynėjams ir aktyvistams stebėti ir sekti, ir yra priemonė, kuria pažeidžiamos žmogaus teisės;

1.  reiškia didelį susirūpinimą dėl nuolat blogėjančios žmogaus teisių padėties Irane, didėjančio politinių kalinių skaičiaus, visada didelio mirties bausmių skaičiaus (taip pat nepilnamečių), paplitusių kankinimų, nesąžiningų teismų ir milžiniškų sumų reikalavo paleidžiant už užstatą, didelių informacijos, saviraiškos, susirinkimų, tikėjimo, švietimo ir judėjimo laisvių apribojimų;

2.  gerbia visų iraniečių, kovojančių už pagrindinių laisvių apsaugą ir už pagarbą žmogaus teisėms bei demokratijos principams ir trokštančių gyventi visuomenėje be represijų ir bauginimo, drąsą;

3.  griežtai smerkia mirties bausmių vykdymą Irane ir ragina Irano valdžios institucijas pagal JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas Nr. 62/149 ir 63/138 paskelbti mirties nuosprendžio vykdymo moratoriumą, kol mirties bausmė galiausiai bus panaikinta;

4.  ragina Irano baudžiamąjį kodeksą iš dalies pakeisti taip, kad teisminėms ir administracinėms institucijoms būtų uždrausta taikyti fizines bausmes; primena, kad fizinių bausmių naudojimas, kuris prilygsta kankinimui, nesuderinamas su Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 7 straipsniu; griežtai smerkia studentų aktyvistų Somayeho Tohidlou ir Paymano Arefo nuplakimą;

5.  yra pasirengęs remti papildomų sankcijų taikymą asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus; ragina ES valstybes nares, kurios yra nuolatinės JT Saugumo Tarybos narės, iškelti klausimą, kad reikia pradėti tyrimą, siekiant nustatyti, ar Irano valdžios institucijų padaryti nusikaltimai prilygsta nusikaltimams žmonijai;

6.  ragina Irano valdžios institucijas paleisti visus politinius kalinius, įskaitant politinius lyderius Mir-Husseiną Mousavį ir Mehdį Karroubį, žmogaus teisių teisininkus Nasriną Sotoudehą ir Abdolfattahą Soltanį, studentų aktyvistus Baharehą Hedayatą, Abdollah Momeni Mahdiehą Golroo ir Majidą Tavakoli, žurnalistus Abdolrezą Tajiką, Pastorą Yousefą Nadarkhanį, filmų kūrėjus Jafarą Panahį ir Mohammadą Rasoulofą ir visus kitus asmenis, išvardytus JT specialiojo pranešėjo Achmedo Shaheedo pranešime apie žmogaus teisių padėtį Irane;

7.  labai apgailestauja dėl to, kad bylų nagrinėjimas Irane nėra pakankamai sąžiningas ir skaidrus, o juos atliekantiems trūksta profesinio pasirengimo, ir ragina Irano institucijas užtikrinti galimybę naudotis sąžininga ir atvira procedūra;

8.  ragina Irano vyriausybę nedelsiant įsileisti į Iraną JT paskirtą specialųjį pranešėją Ahmedą Shaheedą, kad šis galėtų spręsti šalį apėmusią žmogaus teisių krizę; pažymi, kad visiškas vyriausybės nebendradarbiavimas su specialiuoju pranešėju, atsižvelgiant į jo įgaliojimus, ir nuolatinis atsisakymas leisti jam atvykti į šalį rodo, jog ji neketina imtis prasmingų žingsnių, kad pagerintų žmogaus teisių padėtį;

9.  ragina Irano valdžios institucijas įrodyti, kad jos yra visapusiškai įsipareigojusios bendradarbiauti su tarptautine bendruomene, kad būtų pagerinta žmogaus teisių padėtis Irane, ir ragina Irano vyriausybę vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę ir pagal tarptautines konvencijas, kurias ji yra pasirašiusi; pabrėžia, kad laisvi ir sąžiningi rinkimai yra labai svarbūs;

10.  ragina Irano valdžios institucijas nedelsiant išlaisvinti sulaikytus Irano meno bendruomenės narius ir nutraukti šios bendruomenės persekiojimą, kuris vykdomas sulaikant jos narius arba vykdant kitų formų priekabiavimą; pažymi, kad toks elgesys yra nesuderinamas su tarptautiniais žmogaus teisių principais, prie kurių Iranas savo noru prisijungė; atkreipia dėmesį į tai, kad Iranas pasirašė Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio 19 straipsnyje įtvirtinta teisė į saviraiškos laisvę per meną ir rašymą;

11.  ragina Iraną imtis veiksmų siekiant užtikrinti visišką pagarbą teisei į religijos ar tikėjimo laisvę, taip pat užtikrinti, kad teisės aktai ir praktika visiškai atitiktų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 18 straipsnį, ir atkreipia dėmesį, kad jame taip pat reikalaujama, jog kiekvieno žmogaus teisė keisti religiją, jei jis ar ji taip nusprendžia, turi būti besąlygiškai ir visiškai užtikrina;

12.  ragina Iraną nedelsiant imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad bahajų bendruomenės nariai būtų apsaugoti nuo diskriminacijos visose srityse, kad jų teisių pažeidimai būtų nedelsiant ištirti, kad surasti kaltininkai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir kad tos bendruomenės nariams būtų sudarytos sąlygos pasinaudoti veiksmingomis teisės gynimo priemonėmis;

13.   smerkia Iraną dėl to, kad neteisėtai blokuoja iš palydovų „Hotbird“ ir „Eutelsat W3A“ siunčiamus BBC persų tarnybos ir televizijos stoties „Deutsche Welle“ laidų persų kalba signalus ir ragina palydovų operatorių „Eutelsat“ neteikti paslaugų Irano valstybinės televizijos stotims tol, kol Iranas naudoja „Eutelsat“ tarnybas tam, kad blokuotų nepriklausomas televizijos programas;

14.  reiškia susirūpinimą dėl to, kad (Europos) cenzūros, filtravimo ir priežiūros technologijos naudojamos siekiant kontroliuoti ir cenzūruoti informacijos bei komunikacijos srautus ir susekti piliečius, ypač žmogaus teisių gynėjus, kaip nesenu mobilaus tinklo operatoriaus „Creativity Software“ atveju; ragina Europos bendroves vykdyti savo įmonių socialinę atsakomybę neteikiant Iranui prekių, technologijų ir paslaugų, kurios gali kelti grėsmę Irano piliečių pilietinėms ir politinėms teisėms;

15.  pabrėžia, kad laisvas priėjimas prie informacijos ir komunikacijos priemonių ir necenzūruojama prieiga prie interneto (interneto laisvė) yra visuotinės teisės, būtinos demokratijos ir saviraiškos laisvei, užtikrinant skaidrumą ir atskaitomybę, kaip 2011 m. gegužės 6 d. nurodė JT Žmogaus teisių Taryba;

16.  ragina Irano valdžios institucijas panaikinti arba iš dalies pakeisti visus teisės aktus, kuriuose numatoma arba dėl kurių gali kilti asmenų diskriminacija ir baudžiamasis persekiojimas dėl jų seksualinės orientacijos ar lyties tapatybės, ir užtikrinti, kad kiekvienas, sulaikytas tik dėl lytinių santykių, dėl kurių abi pusės neprieštarauja, ar seksualinės orientacijos būtų iš karto ir besąlygiškai paleidžiamas;

17.  ragina valstybes nares teikti saugų prieglobstį Irano piliečiams, kurie palieka savo šalį, pavyzdžiui, pasinaudodami „prieglobsčio miesto“ iniciatyva;

18.  ragina Irano valdžios institucijas leisti gyventojams taikiai protestuoti ir spręsti gausybę problemų, su kuriomis susiduria Irano žmonės; reiškia ypatingą susirūpinimą Urmijos ežero regione gresiančia ekologine katastrofa ir ragina vyriausybę imtis ryžtingų veiksmų bandant stabilizuoti regiono, nuo kurio priklauso milijonai iraniečių, ekologiją;

19.  ragina ES atstovus ir Komisijos pirmininko pavaduotoją-Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai paraginti Irano valdžios institucijas atnaujinti žmogaus teisių dialogą;

20.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) sutelkti dėmesį į ES piliečius Irano kalėjimuose ir daryti viską, kas įmanoma, siekiant užtikrinti jų gerovę ir paleidimą;

21.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Vyriausiojo vadovo biurui, Irano aukščiausiojo teismo pirmininkui ir Irano vyriausybei bei parlamentui.

Atnaujinta: 2013 m. gegužės 3 d.Teisinis pranešimas