Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/2909(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0595/2011

Debates :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Balsojumi :

PV 17/11/2011 - 12.2

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0518

Pieņemtie teksti
PDF 84kWORD 46k
Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembra - Strasbūra Galīgā redakcija
Ēģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta
P7_TA(2011)0518B7-0595, 0597, 0600, 0602, 0603, 0605 un 0607/2011

Eiropas Parlamenta 2011. gada 17. novembra rezolūcija par Ēģipti, it īpaši blogera Alaa Abd El–Fatah lietu

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas, it īpaši 2011. gada 17. februāra rezolūciju par stāvokli Ēģiptē(1) un 2011. gada 27. oktobra rezolūciju par stāvokli Ēģiptē un Sīrijā, jo īpaši kristiešu kopienās(2) ,

–  ņemot vērā ES un Ēģiptes asociācijas nolīgumu, it īpaši tā 2. pantu,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10., 18. un 19. pantu,

–  ņemot vērā 1966. gada Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 14. panta 1. punktu un 18. pantu un to, ka Ēģipte ir šī pakta puse,

–  ņemot vērā 1950. gada Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECHR ) 6. un 9. pantu,

–  ņemot vērā ANO 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem,

–  ņemot vērā augstās pārstāves Ketrīnas Eštones 2011. gada 10. oktobra paziņojumu par vardarbību Ēģiptē,

–  ņemot vērā secinājumus, ko pieņēma 2011. gada 21. februāra Ārlietu padomes sanāksmē, kurā augstajai pārstāvei Ketrīnai Eštonei bija lūgts ziņot par pieņemtajiem pasākumiem un konkrētiem priekšlikumiem ar mērķi vēl vairāk stiprināt Eiropas Savienības darbības reliģijas un ticības brīvības veicināšanai un aizsardzībai,

–  ņemot vērā Ārlietu padomes 2011. gada 10. oktobra sanāksmē pieņemtos secinājumus, kā arī Eiropadomes 2011. gada 23. oktobra sanāksmē pieņemtos secinājumus par Ēģipti,

–  ņemot vērā gada ziņojumus par cilvēktiesību stāvokli pasaulē un jo īpaši 2010. gada 16. decembra rezolūciju par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2009. gadā,

–  ņemot vērā Reglamenta 122. panta 5. punktu,

A.  tā kā 2011. gada 30. oktobrī militārais prokurors pieprasīja nopratināt blogeri Alaa Abd El–Fattah un pēc tam pavēlēja viņu īslaicīgi apcietināt uz 15 dienām un ievietot Bab El Khalq apelācijas cietumā Kairā pēc tam, kad viņš tika apsūdzēts par “aicināšanu uz vardarbību pret bruņotajiem spēkiem”, “uzbrukumu militārajam personālam” un “militārā īpašuma bojāšanu” neseno Maspero sadursmju laikā, kas sākās ar miermīlīgu demonstrāciju par koptu kristiešu tiesībām 2011. gada 9. oktobrī Kairā, kuras laikā tika nogalināti vismaz 25 Ēģiptes pilsoņi un vairāk nekā 300 tika ievainoti; tā kā tajā pašā tiesas lietā ir apcietināti vēl 30 citi civiliedzīvotāji;

B.  tā kā 2011. gada 3. novembrī Militārā apelācijas tiesa apstiprināja Alaa Abd El–Fattah apcietināšanu uz 15 dienām un pēc tam viņš tika nogādāts uz Toras cietumu un 13. novembrī viņa apcietinājums tika pagarināts vēl par 15 dienām līdz turpmākai izmeklēšanai;

C.  tā kā Alaa Abd El–Fattah ir atteicies atbildēt uz jebkādiem Militārās tiesas jautājumiem par notikušo, paziņojot, ka viņš atbildēs tikai uz objektīvas civilās tiesas jautājumiem, un iebilstot, ka Militārajai tiesai nav leģitimitātes un ka civiliedzīvotāju nopratināšana nav tās piekritībā;

D.  tā kā visiem ir jābūt tiesībām uz taisnīgu un atklātu lietas izskatīšanu kompetentā, neatkarīgā un objektīvā tiesā, ko nosaka likums;

E.  tā kā Alaa Abd El–Fattah Mubaraka režīma laikā 2006. gadā jau ir bijis apcietināts 45 dienas pēc tam, kad viņš piedalījās protestos, kuru mērķis bija atbalstīt neatkarīgu tiesu varu;

F.  tā kā ieslodzītais blogeris Maikel Nabil Sanad turpina bada streiku un viņa stāvoklis ir kritisks; tā kā 2011. gada 11. oktobrī Militārā apelācijas tiesa nolēma atcelt spriedumu, ar kuru viņam tikai piespriests trīs gadu cietumsods, un pavēlēja noturēt atkārtotu tiesas sēdi; tā kā šī jaunā procesa otrajā izskatīšanā, kas notika 2011. gada 1. novembrī, tiesas sēde tika pārcelta uz 2011. gada 13. novembri un tad atkal pārcelta uz 2011. gada 27. novembri, jo viņš atkal atsakās sadarboties ar Militāro tiesu, nepiekrītot tam, ka civiliedzīvotāji tiek tiesāti militārās tiesās;

G.  tā kā Ēģipte piedzīvo izšķirošu periodu, kurā notiek demokrātiska pāreja, un šajā procesā tā sastopas ar ievērojamiem izaicinājumiem un grūtībām;

H.  tā kā sociālajiem medijiem ir bijusi liela nozīme “arābu pavasara” notikumos, tostarp arī Ēģiptē; tā kā blogeri, žurnālisti un cilvēktiesību aizstāvji Ēģiptē joprojām ir pakļauti vajāšanai un iebiedēšanai;

I.  tā kā cilvēktiesību organizācijas ziņo, ka šajās militārajās tiesās Ēģiptē kopš 2011. gada marta ir notiesāti vairāk nekā 12 000 civiliedzīvotāju; tā kā saskaņā ar ārkārtas stāvokļa likumu valstī civiliedzīvotājus tiesā militārās tiesās, kurās netiek ievēroti minimālie standarti par taisnīgu tiesu un tiesībām uz aizstāvību; tā kā lielākā daļa Ēģiptes cilvēktiesību jomas NVO, juristu asociāciju un visu politisko grupu pārstāvju ir pastāvējuši uz to, ka civiliedzīvotāji ir jātiesā civilajās tiesās, lai nodrošinātu atbilstīgu tiesas procesu;

J.  tā kā Eiropas Savienība vairākkārt ir paudusi apņemšanos aizstāvēt vārda, domas un apziņas, kā arī reliģijas brīvību un uzsvērusi, ka valdībām ir pienākums nodrošināt šo brīvību ievērošanu visā pasaulē,

1.  mudina Ēģiptes varas iestādes nekavējoties atbrīvot Alaa Abd El–Fattah , kurš atrodas cietumā par to, ka atsakās atbildēt uz jautājumiem par 2011. gada 9. oktobra notikumiem, ko uzdevusi Militārās tiesa, kuru viņš neuzskata par objektīvu un leģitīmu; aicina Ēģiptes varas iestādes nodrošināt, ka neviens blogeris, žurnālists vai cilvēktiesību aizstāvis valstī netiek tiešā vai netiešā veidā vajāts vai iebiedēts;

2.  asi nosoda militāro tiesu iestāžu veikto Alaa Abd El–Fattah tiesisko vajāšanu; atkārto savu aicinājumu Bruņoto spēku Augstākajai padomei (SCAF ) nekavējoties atcelt likumu par ārkārtas stāvokli un izbeigt militārās tiesās tiesāt civiliedzīvotājus, kā arī nekavējoties atbrīvot visus pārliecības dēļ ieslodzītos un politieslodzītos, ko ir notiesājušas militārās tiesas; uzsver, ka civiliedzīvotājus nevajadzētu tiesāt militārās tiesās, kuras neatbilst pienācīgiem procesuālajiem pamatstandartiem;

3.  aicina Ēģiptes varas iestādes garantēt objektīvas tiesas, kā minēts 1948. gada Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 10. pantā: “Katram cilvēkam viņa tiesību un pienākumu noskaidrošanai, kā arī lai noteiktu viņam izvirzītās kriminālās apsūdzības pamatotību, ir tiesības .. prasīt, lai viņa lietu atklāti un ievērojot visas taisnīguma prasības izskatītu neatkarīga un objektīva tiesa”;

4.  atkārtoti aicina veikt neatkarīgu, pamatīgu un pārredzamu izmeklēšanu par Maspero sadursmēm, kas sākās ar miermīlīgu demonstrāciju par koptu kristiešu tiesībām 2011. gada 9. oktobrī Kairā, un šī izmeklēšana būtu jāveic neatkarīgām un objektīvām civilajām tiesu varas iestādēm, lai visus vainīgos sauktu pie atbildības, un vēlreiz izsaka līdzjūtību bojāgājušajiem un viņu piederīgajiem; mudina Ēģiptes varas iestādes nodrošināt dažādo izmeklēšanu neatkarību un objektivitāti, ļaujot īstenot pienācīgu uzraudzību;

5.  vēlreiz pauž savu solidaritāti ar Ēģiptes tautu šajā izšķirošajā pārejas posmā uz demokrātiju, kas pašlaik notiek valstī, un turpina paust atbalstu tās likumīgajām vēlmēm pēc demokrātijas; aicina Ēģiptes varas iestādes nodrošināt visu pamattiesību, tostarp domas, apziņas, reliģijas, vārda, interneta, miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvības, pilnīgu ievērošanu;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Ēģiptes Arābu Republikas valdībai.

(1) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0064.
(2) Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0471.

Pēdējā atjaunošana - 2013. gada 3. maijaJuridisks paziņojums