Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 103kWORD 32k
Torstai 5. heinäkuuta 2012 - Strasbourg Lopullinen painos
Kehitysyhteistyökasvatus ja aktiivinen maailmankansalaisuus
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

Euroopan parlamentin kannanotto 5. heinäkuuta 2012 kehitysyhteistyökasvatukseen ja aktiiviseen maailmankansalaisuuteen

Euroopan parlamentti , joka

–  ottaa huomioon, että kehityspolitiikkaa koskevassa eurooppalaisessa konsensuksessa korostetaan, että EU aikoo kiinnittää kehitysyhteistyökasvatukseen ja -valistukseen erityistä huomiota,

–  ottaa huomioon jäsennellystä vuoropuhelusta annetut päätelmät, jotka koskivat kansalaisyhteiskunnan ja paikallisviranomaisten asemaa kehitysyhteistyössä ja joissa EU:n jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota kehotettiin vahvistamaan kehitysyhteistyökasvatusta ja -valistusta koskevia strategioitaan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että kehitysyhteistyökasvatusta koskevan eurooppalaisen konsensusasiakirjan ”The European Consensus on Development: The contribution of Development Education and Awareness Raising” mukaan kehitysyhteistyökasvatus ja -valistus ovat keskeinen osa Euroopan kehitysyhteistyöpolitiikkaa;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin strategiaa tällä alalla ei ole vahvistettu, vaikka se on yksi tärkeimmistä kehitysyhteistyökasvatuksen rahoittajista Euroopassa;

C.  ottaa huomioon, että tiukassa taloustilanteessa, jota leimaavat kriisit sekä kansallismielisyyden ja populististen liikkeiden nousu, aktiivisen maailmankansalaisuuden edistäminen nousee erityisen tärkeään asemaan;

1.  kehottaa komissiota ja neuvostoa kehittämään pitkän aikavälin monialaisen eurooppalaisen strategian kehitysyhteistyökasvatusta ja -valistusta sekä aktiivista maailmankansalaisuutta varten;

2.  kehottaa jäsenvaltioita kehittämään tai vahvistamaan kansallisia kehitysyhteistyökasvatusstrategioitaan;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet(1) komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 5. heinäkuuta 2012 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).

Päivitetty viimeksi: 4. marraskuuta 2016Oikeudellinen huomautus