Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 102kWORD 31k
Neljapäev, 13. september 2012 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Hulgiskleroosi vastane võitlus Euroopas
P7_TA(2012)0357P7_DCL(2012)0020

Euroopa Parlamendi 13. septembri 2012. aasta deklaratsioon hulgiskleroosi vastase võitluse kohta Euroopas

Euroopa Parlament ,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et hulgiskleroos (MS) on kõige sagedasem noorte täiskasvanute neurodegeneratiivne haigus ja peamine mittetraumaatiliste puuete põhjus ning selle all kannatab Euroopas umbes 600 000 inimest;

B.  arvestades, et enamikul hulgiskleroosi põdevatest inimestest diagnoositakse haigus parimas tööeas ja peaaegu pooled neist lõpetavad töötamise kolme aasta jooksul pärast diagnoosi saamist;

C.  arvestades, et Euroopas valitsevad haiguse kulgu mõjutavate ravimite kättesaadavuse ning hooldusteenuste kvaliteedi osas suured erinevused, mis on viimastel kuudel süvenenud;

1.  kutsub komisjoni ja nõukogu üles:

   edendama programmi Horizon 2020 raames MSi alast teaduslikku koostööd ja võrdlevaid uuringuid;
   aitama krooniliste haiguste üle toimuva aruteluprotsessi käigus kaasa selliseid kroonilisi neuroloogilisi haigusi nagu MS põdevatele inimestele ravi võrdse kättesaadavuse ja paindliku tööhõivepoliitika tagamisele;

2.  kutsub ELi liikmesriike üles:

   parandama kvaliteetse ravi võrdset kättesaadavust, näiteks kasutades õendusala töötajate koolituse edasiarendamiseks, standardimiseks ja võrdlevaks hindamiseks sertifitseeritud koolitusmaterjale, nagu ’MS Nurse Professional’;
   toetama Euroopa MSi registrit, julgustades patsientide kohta andmete kogumist riikide tasandil;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(1) nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 13. septembri 2012. aasta protokolli lisas 1 (P7_PV(2012)09-13(ANN1)).

Viimane päevakajastamine: 20. juuli 2018Õigusalane teave