Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Priimti tekstai
PDF 187kWORD 33k
Ketvirtadienis, 2012 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Kova su išsėtine skleroze Europoje
P7_TA(2012)0357P7_DCL(2012)0020

2012 m. rugsėjo 13 d. Europos Parlamento pareiškimas dėl kovos su išsėtine skleroze Europoje

Europos Parlamentas ,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnį,

A.  kadangi apie 600 000 europiečių kenčia dėl išsėtinės sklerozės – labiausiai paplitusio neurodegeneracinio sutrikimo, kuris yra pagrindinė jaunesnio amžiaus suaugusiųjų netrauminio neįgalumo priežastis,

B.  kadangi daugumai išsėtine skleroze susirgusių žmonių ši liga diagnozuojama pačioje jų profesinio gyvenimo pradžioje ir beveik pusė nustoja dirbti per trejus metus nuo diagnozės paskelbimo,

C.  kadangi Europoje esama didžiulių galimybės gauti ligos eigą keičiantį gydymą ir priežiūros kokybės skirtumų ir pastaraisiais mėnesiais ši padėtis blogėjo,

1.  ragina Komisiją ir Tarybą:

   skatinti glaudesnį mokslininkų bendradarbiavimą ir lyginamuosius tyrimus išsėtinės sklerozės srityje vadovaujantis programa ’Horizon 2020’;
   svarstant lėtinių ligų klausimus skatinti vienodas galimybes gauti gydymą žmonėms, turintiems lėtinių neurologinių sutrikimų, pvz., sergančių išsėtine skleroze, ir jiems skirtą lanksčią užimtumo politiką;

2.  ragina valstybes nares:

   skatinti vienodas galimybes gauti kokybiškas priežiūros paslaugas, pvz., taikant sertifikuotas šviečiamąsias mokymų priemones (pvz., naudojantis profesionalių išsėtine skleroze sergančių žmonių slaugytojų programa), kad būtų parengti specializuoti slaugos personalui skirti mokymai, nustatyti jų standartai ir kriterijai;
   skatinti rinkti duomenis apie ligonius nacionaliniu lygmeniu ir taip paremti Europos išsėtinės sklerozės registrą;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį rašytinį pareiškimą kartu su pasirašiusiųjų pavardėmis(1) Tarybai, Komisijai ir valstybių narių parlamentams.

(1) Pasirašiusiųjų sąrašas paskelbtas 2012 m. rugsėjo 13 d. posėdžio protokolo 1 priede (P7_PV(2012)09-13(ANN1)).

Atnaujinta: 2018 m. liepos 20 d.Teisinis pranešimas