Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2558(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0187/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0187/2013

Συζήτηση :

PV 22/05/2013 - 17
CRE 22/05/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0227

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 379kWORD 33k
Πέμπτη 23 Μαΐου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΗΠΑ για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων
P7_TA(2013)0227B7-0187/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (2013/2558(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2011 και την κοινή δήλωση του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (ΔΟΣ) ΕΕ-ΗΠΑ που εκδόθηκε στις 29 Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της 11ης Φεβρουαρίου 2013 της Ομάδας Εργασίας Υψηλού Επιπέδου (HLWG) σχετικά με την απασχόληση και την ανάπτυξη(1) ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 13ης Φεβρουαρίου 2013 του Προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy(2) ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 7-8 Φεβρουαρίου 2013(3) ,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 23ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες(4) ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της 73ης Διακοινοβουλευτικής Συνεδρίασης του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον στις 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το τελικό σχέδιο έκθεσης του Κέντρου Έρευνας για την Οικονομική Πολιτική (Λονδίνο) του Μαρτίου 2013 με τίτλο «Μείωση των Διατλαντικών Φραγμών στο Εμπόριο και τις Επενδύσεις: Μια οικονομική αξιολόγηση» (Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment: An Economic Assessment)(5) ,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι μεγαλύτεροι εμπορικοί και επενδυτικοί φορείς παγκοσμίως καθώς αντιπροσωπεύουν μαζί περίπου το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ και ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι πλήρως ολοκληρωμένες με κατά μέσον όρο περίπου 2 δισεκατομμύρια EUR αγαθών και υπηρεσιών να συναλλάσσονται διμερώς κάθε ημέρα και έτσι να στηρίζουν εκατομμύρια θέσεων εργασίας και στις δύο οικονομίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι ο πραγματικός οδηγός της διατλαντικής σχέσης, αφού οι διμερείς επενδύσεις ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 2,394 τρισεκατομμύρια EUR το 2011,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση αξιολόγησης του αντίκτυπου που εκπόνησε η Επιτροπή, με βάση έκθεση του Κέντρου Έρευνας για την Οικονομική Πολιτική, μια φιλόδοξη και συνολική διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση – εφόσον εφαρμοστεί πλήρως – θα επέφερε σημαντικά οικονομικά κέρδη γενικά τόσο για την ΕΕ (119,2 δισεκατομμύρια EUR το έτος) όσο και τις ΗΠΑ (94,9 δισεκατομμύρια EUR το έτος)· λαμβάνοντας υπόψη του ότι έτσι οι εξαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα αυξάνονταν κατά 28% και οι συνολικές εξαγωγές της ΕΕ θα επαυξάνονταν κατά 6% προς όφελος των εξαγωγέων προϊόντων και υπηρεσιών της ΕΕ καθώς και των καταναλωτών της ΕΕ,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν κοινές αξίες, παρεμφερή νομικά συστήματα και υψηλά πρότυπα προστασίας της εργασίας, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει προκλήσεις και την ανάδυση νέων παραγόντων, και ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες στενότερης οικονομικής συνεργασίας για μόχλευση των ωφελημάτων του διεθνούς εμπορίου με σκοπό τόσο το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης όσο και την επίτευξη βιώσιμης παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ του Νοεμβρίου 2011, ανατέθηκε στην HLWG να προσδιορίσει επιλογές για την αύξηση του εμπορίου και των επενδύσεων προκειμένου να υποστηριχθεί η δημιουργία αμοιβαίως ωφέλιμων θέσεων εργασίας, η οικονομική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η HLWG ανέλυσε από κοινού ένα ευρύ φάσμα δυνητικών επιλογών για επέκταση του διατλαντικού εμπορίου και των επενδύσεων και στην τελική έκθεσή της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια συνολική εμπορική και επενδυτική συμφωνία θα παράσχει τα σημαντικότερα οφέλη και στις δύο οικονομίες,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι πεπεισμένη πως η ανάπτυξη και ενίσχυση του πολυμερούς συστήματος αποτελεί άκρως σημαντικό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη όμως ότι αυτό δεν αποκλείει διμερείς συμφωνίες που υπερβαίνουν τις δεσμεύσεις του ΠΟΕ ενώ είναι συμπληρωματικό στους πολυμερείς κανόνες, καθώς τόσο οι περιφερειακές συμφωνίες όσο και οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών οδηγούν σε μεγαλύτερη εναρμόνιση των προτύπων και σε ευρύτερη ελευθέρωση που ευνοεί το πολυμερές εμπορικό σύστημα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Μαρτίου 2013 η Επιτροπή πρότεινε την παροχή εξουσιοδότησης για την έναρξη διαπραγματεύσεων και σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών προς εξέταση από το Συμβούλιο,

Το στρατηγικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο

1.  πιστεύει πως η στρατηγική σημασία των οικονομικών σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να καταστεί ισχυρότερη και βαθύτερη, και ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να σχεδιάσουν κοινές προσεγγίσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, τα ζητήματα γύρω από τις επενδύσεις και το εμπόριο όπως πρότυπα, κανόνες και κανονισμοί, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ευρύτερο διατλαντικό όραμα και ένα κοινό σύνολο στρατηγικών στόχων·

2.  θεωρεί ότι είναι άκρως σημαντικό για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις αναξιοποίητες δυνατότητες μιας πραγματικά ολοκληρωμένης διατλαντικής αγοράς προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας και να ενθαρρύνουν τις δυνατότητες ευφυούς, ισχυρής, βιώσιμης και ισορροπημένης ανάπτυξης· φρονεί πως έχει έρθει πραγματικά η ώρα ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, της κατάστασης των χρηματοπιστωτικών αγορών και των όρων χρηματοδότησης, του υψηλού επιπέδου του δημόσιου χρέους, των υψηλών ποσοστών ανεργίας και των μέτριων προοπτικών ανάπτυξης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού·

3.  πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντλήσει διδάγματα από την τεράστια πείρα της στη διαπραγμάτευση σοβαρών και συνολικών διμερών εμπορικών συμφωνιών προκειμένου να επιτύχει ακόμη περισσότερο φιλόδοξα αποτελέσματα με τις ΗΠΑ·

Η τελική έκθεση της HLWG

4.  χαιρετίζει την έκδοση της τελικής έκθεσης της HLWG και εγκρίνει απόλυτα τη σύσταση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική εμπορική και επενδυτική συμφωνία·

5.  επικροτεί την έμφαση που δίδεται στην τελική έκθεση στα εξής: (i) φιλόδοξη βελτίωση της αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά για αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις και δημόσιες προμήθειες σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης· (ii) μείωση μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) και αύξηση της συμβατότητας των ρυθμιστικών καθεστώτων· και (iii) ανάπτυξη κοινών κανόνων για την αντιμετώπιση κοινών παγκόσμιων εμπορικών προκλήσεων και ευκαιριών·

6.  υποστηρίζει την άποψη ότι, δεδομένων των ήδη υφιστάμενων χαμηλών μέσων δασμών, το κλειδί για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των διατλαντικών σχέσεων έγκειται στην αντιμετώπιση των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ), η οποία συνίστανται κατά κύριο λόγο σε τελωνειακές διαδικασίες, τεχνικά πρότυπα και κανονιστικούς περιορισμούς «πίσω από τα σύνορα»· υποστηρίζει τον στόχο που διατύπωσε η HLWG για σταδιακή μετάβαση σε μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη διατλαντική αγορά·

7.  επικροτεί τη σύσταση για τη διερεύνηση νέων μέσων μείωσης περιττών εξόδων και διοικητικών καθυστερήσεων που προκύπτουν από τη ρύθμιση, επιτυγχάνοντας παράλληλα τα επίπεδα προστασίας όσον αφορά την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον τα οποία κάθε πλευρά θεωρεί κατάλληλα, ή διαφορετικά επιτυγχάνοντας παράλληλα νόμιμους ρυθμιστικούς στόχους·

Διαπραγματευτική εντολή

8.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μια βαθειά και σφαιρική εμπορική και επενδυτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα στηρίξει τη δημιουργία υψηλής ποιότητας θέσεων απασχόλησης για ευρωπαίους εργαζόμενους, θα είναι προς άμεσο όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών και θα ανοίγει νέες ευκαιρίες για τις εταιρείες της ΕΕ, και συγκεκριμένα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να πωλούν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους στις ΗΠΑ, θα εξασφαλίσει την πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων στις ΗΠΑ και βελτιώσει τις ευκαιρίες για τις επενδύσεις της ΕΕ στις ΗΠΑ·

9.  καλεί το Συμβούλιο να δώσει συνέχεια στις συστάσεις που περιέχονται στην τελική έκθεση της HLWG και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ·

10.  τονίζει ότι η TTIP πρέπει να είναι φιλόδοξη και δεσμευτική σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, συμπεριλαμβανομένων όλων των ρυθμιστικών φορέων και λοιπών αρμόδιων αρχών· τονίζει επίσης ότι η συμφωνία θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα διαρκές άνοιγμα της αγοράς, με βάση την αμοιβαιότητα και την επιτόπια διευκόλυνση του εμπορίου, και θα πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στους διαρθρωτικούς τρόπους επίτευξης μεγαλύτερης διατλαντικής ρυθμιστικής σύγκλισης· θεωρεί ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να βλάψει την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του οπτικοακουστικού τομέα και εκείνου των πολιτιστικών υπηρεσιών·

11.  θεωρεί ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουν τη δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης των πολιτικών τους στον τομέα του πολιτισμού και της οπτικοακουστικής, στο πλαίσιο του νομοθετικού, κανονιστικού και συμβατικού κεκτημένου τους· ζητεί, ως εκ τούτου, να αναφέρεται ρητώς στη διαπραγματευτική εντολή η εξαίρεση των υπηρεσιών παροχής πολιτιστικού και οπτικοακουστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού περιεχομένου·

12.  τονίζει πως η πνευματική ιδιοκτησία είναι μια από τις κινητήριες δυνάμεις της καινοτομίας και της δημιουργίας και πυλώνας της βασισμένης στη γνώση οικονομίας, και ότι η συμφωνία πρέπει να προβλέπει μεγάλη προστασία σε επακριβώς και σαφώς καθορισμένους τομείς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ), συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών ενδείξεων, και πρέπει να είναι συνεπής προς τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες· πιστεύει ότι σε άλλους τομείς όπου υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας θα πρέπει να δοθεί λύση σύμφωνα με διεθνείς κανόνες προστασίας·

13.  φρονεί πως η συμφωνία πρέπει να εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των προτύπων θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ· επαναλαμβάνει πως υποστηρίζει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς όφελος των καταναλωτών και στις δυο πλευρές του Ατλαντικού· φρονεί πως η συμφωνία πρέπει να λάβει υπόψη τις διατάξεις της γενικής συμφωνίας για τις συναλλαγές στο τομέα των υπηρεσιών (GATS) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία του τομέα των μεταφορών για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και ιδίως στην αεροπορία, όπου οι αγορές ΕΕ και ΗΠΑ αντιστοιχούν στο 60% της παγκόσμιας εναέριας κυκλοφορίας· τονίζει πως οι διαπραγματεύσεις πρέπει να πραγματευτούν ουσιαστικά τους σημερινούς περιορισμούς στις υπηρεσίες των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών που αποτελούν ιδιοκτησία ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ακόμα και σε σχέση με την ξένη ιδιοκτησία των αερογραμμών και την αμοιβαιότητα σχετικά με το καμποτάζ, καθώς και τον έλεγχο ασφαλείας των ναυτιλιακών φορτίων·

15.  υπογραμμίζει την αξία της αξιολόγησης βάσει κινδύνου και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δυο ενδιαφερομένων μερών σ’ ό, τι αφορά την εποπτεία της αγοράς και τον εντοπισμό των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης·

16.  επικροτεί ιδίως τη σύσταση της HLWG να επιληφθούν η ΕΕ και οι ΗΠΑ των περιβαλλοντικών και εργασιακών πτυχών του εμπορίου και της βιώσιμης ανάπτυξης· φρονεί πως η εμπειρία από προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και ενίσχυση των εργασιακών και περιβαλλοντικών νομοθεσιών και πολιτικών και να προαχθούν τα κύρια πρότυπα και σημεία αναφοράς που ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), καθώς και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη· ενθαρρύνει την εναρμόνιση των πρότυπων κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων (CSR)· αναγνωρίζει πως η επίτευξη κοινών πρότυπων είναι πιθανόν να παρουσιάσει τόσο τεχνολογικές όσο και πολιτικές προκλήσεις, και τονίζει πως ο κοινός στόχος πρέπει να είναι να εξασφαλισθεί πως δεν μειώνονται οι περιβαλλοντικές φιλοδοξίες·

17.  τονίζει πως ορισμένοι τομείς των διαπραγματεύσεων είναι ευαίσθητοι, όπως ο γεωργικός τομέας, όπου θέματα όπως οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, η κλωνοποίηση και η υγεία των καταναλωτών παρουσιάζουν αποκλίσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ· κρίνει ως ευκαιρία την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εμπορίου γεωργικών προϊόντων και τονίζει τη σημασία ενός φιλόδοξου και ισορροπημένου αποτελέσματος στον τομέα αυτόν· τονίζει ότι η συμφωνία δεν πρέπει να θίγει τις βασικές αξίες από πλευράς αμφότερων των εμπορικών εταίρων, όπως η αρχή της προφύλαξης στην ΕΕ· ζητεί από τις ΗΠΑ να άρουν την απαγόρευση από τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, ως μέτρο για την οικοδόμηση κλίματος εμπιστοσύνης·

18.  τονίζει πως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να περιληφθούν στις διαπραγματεύσεις TTIP και ζητεί στο πλαίσιο αυτό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ισοδυναμία, στην αμοιβαία αναγνώριση, στη σύγκλιση και στην εξωεδαφικότητα, καθώς αυτά αποτελούν βασικά θέματα και για τις δυο πλευρές· υπογραμμίζει ότι η σύγκλιση με στόχο τη δημιουργία κοινού χρηματοπιστωτικού ρυθμιστικού πλαισίου μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ θα ήταν ωφέλιμη· τονίζει πως ενώ η πρόσβαση στην αγορά πρέπει να θεωρείται θετικό βήμα, οι διαδικασίες προληπτικής εποπτείας είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη σωστής σύγκλισης· τονίζει επίσης πως πρέπει να ελαχιστοποιηθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της εξωεδαφικότητας και πως δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση από μια συνεπή προσέγγιση για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

19.  επαναβεβαιώνει την υποστήριξή του στην κατάργηση περιττών ρυθμιστικών φραγμών και ενθαρρύνει την Επιτροπή και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ να περιλάβουν στη συμφωνία μηχανισμούς (συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης εκ των κάτω προς τα άνω ρυθμιστικής συνεργασίας) που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη μελλοντικών φραγμών· φρονεί πως η καλύτερη ρύθμιση και μείωση του ρυθμιστικού και διοικητικού άχθους είναι θέματα που πρέπει να απασχολήσουν σε μεγάλο βαθμό στη διαπραγμάτευση της TTIP, και ότι μια μεγαλύτερη διατλαντική ρυθμιστική σύγκλιση θα οδηγήσει σε βαθύτερο εκσυγχρονισμό των κανονιστικών διατάξεων έτσι ώστε αυτές να είναι εύκολα κατανοητές και εφαρμόσιμες, ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ·

20.  επαναλαμβάνει τη βεβαιότητά του ότι μια συνολική εμπορική και επενδυτική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ έχει τις δυνατότητες να οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι, επωφελούνται και οι δυο οικονομίες, και ότι μια βαθύτερη ολοκλήρωση θα πολλαπλασίαζε σημαντικά τα κέρδη και για τις δύο οικονομίες· είναι πεπεισμένο πως η ευθυγράμμιση των ρυθμιστικών τεχνολογικών πρότυπων της ΕΕ και των ΗΠΑ όπου αυτό είναι δυνατόν θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν να ορίζουν αυτές τα πρότυπα ανά τον κόσμο και θα κατ' επέκταση τα διεθνή πρότυπα· είναι πεπεισμένο ότι τα οφέλη της εν λόγω συμφωνίας για το παγκόσμιο εμπόριο και τον καθορισμό προτύπων πρέπει να εξετασθούν και να διατυπωθούν με ιδιαίτερη προσοχή·

21.  υπενθυμίζει πως χρειάζεται προορατική προσέγγιση και συνεχής και διαφανής δέσμευση εκ μέρους της Επιτροπής μαζί με μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών και των εκπροσώπων του περιβάλλοντος, της γεωργίας, των καταναλωτών και των εργαζομένων, μέσα από διαδικασία διαπραγμάτευσης, προκειμένου να εξασφαλισθούν συζητήσεις επί αντικειμενικών δεδομένων, να οικοδομηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις, να ληφθούν ανάλογα στοιχεία από διάφορες πλευρές, και να αναπτυχθεί η στήριξη του κοινού με το να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες των ενδιαφερομένων μερών· ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν ενεργά στις διαπραγματεύσεις αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και παρέχοντας συναφή στοιχεία·

22.  προειδοποιεί ότι η ποιότητα θα πρέπει να επικρατήσει καθ’ όλο το χρονικό διάστημα και ευελπιστεί ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα καταλήξουν εσπευσμένα σε μια εμπορική συμφωνία που δεν θα παρέχει απτά και ουσιαστικά οφέλη στους επιχειρηματίες μας, στους εργαζομένους μας και στους πολίτες μας·

Ο ρόλος του Κοινοβουλίου

23.  αναμένει με χαρά να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, να τις παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς και να συμβάλει στην επιτυχή έκβασή τους· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την υποχρέωσή της να τηρεί το Κοινοβούλιο άμεσα και πλήρως ενήμερο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων (πριν και μετά τους γύρους διαπραγματεύσεων)· δεσμεύεται να επιληφθεί των νομοθετικών και ρυθμιστικών ζητημάτων τα οποία ενδεχομένως προκύψουν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και της μελλοντικής συμφωνίας· επαναλαμβάνει τη βασική του αρμοδιότητα εκπροσώπησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανυπομονεί να διευκολύνει τις χωρίς αποκλεισμούς και ανοικτές συζητήσεις κατά τη διάρκεια της διαπραγματευτικής διαδικασίας· δεσμεύεται να αναλάβει να συνεργαστεί προληπτικά με τους ομολόγους στις ΗΠΑ κατά την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων·

24.  δεσμεύεται να συνεργασθεί στενά με το Συμβούλιο, την Επιτροπή, το Κογκρέσο των ΗΠΑ, την Κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να αξιοποιηθεί το πλήρες οικονομικό δυναμικό της διατλαντικής οικονομικής σχέσης και να ενισχυθεί η ηγετική θέση της ΕΕ και των ΗΠΑ στην ελευθέρωση και στη ρύθμιση του εμπορίου και των ξένων επενδύσεων· δεσμεύεται να ενθαρρύνει μια βαθύτερη διμερή συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διεκδίκηση της ηγετικής τους θέσης στο διεθνές εμπόριο και στις διεθνείς επενδύσεις·

25.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα κληθεί να δώσει την έγκρισή του στη μελλοντική συμφωνία ΤΤΙΡ, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς οι θέσεις του θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη σε όλα τα στάδια·

26.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα επιδιώξει να παρακολουθήσει την εφαρμογή της μελλοντικής συμφωνίας·

o
o   o

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Κυβέρνηση και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

(1) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/february/tradoc_150519.pdf
(2) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-94_en.htm
(3) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0388.
(5) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf.

Τελευταία ενημέρωση: 6 Ιουνίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου