Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0027(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0006/2013

Předložené texty :

A7-0006/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 24

Hlasování :

PV 11/09/2013 - 5.10

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0359

Přijaté texty
PDF 282kWORD 34k
Středa 11. září 2013 - Štrasburk Konečné znění
Celní kodex Unie ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. září 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0064),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 33, 114 a 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0045/2012),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 23. května 2012(1) ,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2) ,

–  s ohledem na dopis, který dne 12. července 2012 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 22. května 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 87 a 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0006/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 68.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013, kterým se stanoví celní kodex Unie
P7_TC1-COD(2012)0027
(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 952/2013.)

Poslední aktualizace: 11. ledna 2016Právní upozornění