Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0027(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0006/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0006/2013

Viták :

PV 10/09/2013 - 24

Szavazatok :

PV 11/09/2013 - 5.10

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0359

Elfogadott szövegek
PDF 204kWORD 37k
2013. szeptember 11., szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Az Uniós Vámkódex ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2013. szeptember 11-i jogalkotási állásfoglalása az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0064),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 33., 114. és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C7–0045/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  a jogalkotási aktus tervezetének a nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. május 23-i véleményére(1) ,

–  tekintettel a jogi aktusok strukturáltabb átdolgozási technikáiról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2) ,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottság által a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz intézett 2012. július 12-i levélre,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. május 22-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság véleményére (A7-0006/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelemmel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásaira;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 229., 2012.7.31., 68. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. szeptember 11-én került elfogadásra az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0027
(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, 952/2013/EU rendelet.)

Utolsó frissítés: 2016. január 11.Jogi nyilatkozat