Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0027(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0006/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0006/2013

Debates :

PV 10/09/2013 - 24

Balsojumi :

PV 11/09/2013 - 5.10

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0359

Pieņemtie teksti
PDF 271kWORD 39k
Trešdiena, 2013. gada 11. septembra - Strasbūra Galīgā redakcija
Savienības Muitas kodekss ***I
P7_TA(2013)0359A7-0006/2013
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 11. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (pārstrādāta redakcija) (COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0064),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 33., 114. pantu un 207. pantu, ar kuriem saskaņā Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0045/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 23. maija atzinumu(1) ,

–  ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(2) ,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2012. gada 12. jūlija vēstuli Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 87. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 22. maija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 87. un 55. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A7-0006/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 229, 31.7.2012., 68. lpp.
(2) OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 11. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu
P7_TC1-COD(2012)0027
(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 952/2013.)

Pēdējā atjaunošana - 2016. gada 11. janvāraJuridisks paziņojums