Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2014(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0067/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0067/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 04/02/2014 - 6.6

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 39k
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

Euroopan parlamentin päätös 4. helmikuuta 2014 Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2014/2014(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Lara Comin esittämän, 16. lokakuuta 2013 päivätyn pyynnön, joka koskee hänen parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista Ferraran tuomioistuimessa vireillä olevan oikeudenkäynnin yhteydessä,

–  on kuullut Lara Comia 5. marraskuuta 2013 työjärjestyksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa (N:o 7) olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010 ja 6. syyskuuta 2011 antamat tuomiot(1) ,

–  ottaa huomioon 14. tammikuuta 2014 Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä tekemänsä päätöksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 6 artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0067/2014),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin jäsen Lara Comi on pyytänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista liittyen hänelle 1. lokakuuta 2013 tiedoksi annettuun kutsuun tulla kuultavaksi Ferraran tuomioistuimeen asiassa, jossa vaadittiin korvausta hänen poliittisessa keskustelussa televisio-ohjelmassa käyttämiensä sanojen vuoksi aiheutuneesta vahingosta;

B.  ottaa huomioon, että Lara Comi oli jo 30. heinäkuuta 2013 pyytänyt parlamentaarisen koskemattomuutensa puolustamista oikeudenkäynnin yhteydessä, jonka Ferraran syyttäjänvirasto pani vireille sen jälkeen, kun samojen, myös tässä päätöksessä käsiteltävänä olevien lausumien perusteella oli nostettu kanne vakavasta kunnianloukkauksesta;

C.  toteaa, että Lara Comi vetoaa puolustamista koskevassa pyynnössään nimenomaisesti Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklaan, jonka mukaan Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella;

D.  toteaa, että erioikeuksia ja vapauksia koskevaa toimivaltaa käyttäessään parlamentti pyrkii ensisijaisesti säilyttämään täysivaltaisuutensa demokraattisena lainsäädäntöelimenä ja varmistamaan jäsentensä riippumattomuuden heidän hoitaessaan tehtäviänsä;

E.  ottaa huomioon, että parlamentilla on laaja harkintavalta, mitä tulee päätökseen, jonka se tekee jonkun jäsenensä parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä;

F.  ottaa huomioon, että unionin tuomioistuin on todennut, että parlamentin jäsenen parlamentin ulkopuolella esittämä lausuma voi muodostaa pöytäkirjan 8 artiklassa tarkoitetun mielipiteen, jonka jäsen on esittänyt tehtäviään hoitaessaan, koska merkityksellistä ei ole niinkään se, missä lausuma on esitetty, vaan lausuman luonne ja sisältö;

G.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenten nauttima syytesuoja ulottuu myös siviilioikeudellisiin riita-asioihin;

H.  toteaa, että Lara Comi oli kutsuttu kyseiseen televisio-ohjelmaan Euroopan parlamentin jäsenenä eikä puolueen kansallisena edustajana ja että kansallista puoluetta edusti toinen vieras niiden kansallisten säännösten mukaan, joilla pyritään takaamaan poliitikkojen tasapuolinen edustus televisioväittelyissä, joita järjestetään vaalikampanjoiden aikana, kuten juuri tässä tapauksessa;

I.  toteaa, että nykyaikaisissa demokratioissa poliittista keskustelua ei käydä pelkästään parlamentissa, vaan myös tiedotusvälineissä lehdistölle annetuista lausunnoista internetiin;

J.  ottaa huomioon, että kyseisessä televisio-ohjelmassa Lara Comi oli Euroopan parlamentin jäsenenä keskustelemassa poliittisista ongelmista, joihin sisältyi myös kysymyksiä julkisista hankinnoista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta, ja näistä aiheista Lara Comi on aina ollut kiinnostunut koko unionin tasolla;

K.  toteaa, että seuraavana päivänä Lara Comi toimitti loukatulle osapuolelle anteeksipyyntönsä, joka toistettiin vielä toisessa kansallisessa televisiolähetyksessä;

L.  ottaa huomioon, että käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse samoista lausumista, joiden osalta Euroopan parlamentti päätti jo 14. tammikuuta 2014 tekemässään päätöksessä puolustaa Lara Comin koskemattomuutta samassa Ferraran tuomioistuimessa vireillä olevan rikosoikeudenkäynnin yhteydessä;

1.  päättää puolustaa Lara Comin erioikeuksia ja koskemattomuutta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Italian tasavallan toimivaltaisille viranomaisille ja Lara Comille.

(1)Asia 101/63, Wagner v. Fohrmann ja Krier, tuomio 12.5.1964 (Kok. 1964, s. 387, Kok. Ep. I, s. 203), asia 149/85, Wybot v. Faure ym., tuomio 10.7.1986 (Kok. 1986, s. 2391, Kok. Ep. VIII, s. 729), asia T-345/05, Mote v. parlamentti, tuomio 15.10.2008 (Kok. 2008, s. II-2849), yhdistetyt asiat C-200/07 ja C-201/07, Marra v. De Gregorio ja Clemente, tuomio 21.10.2008 (Kok. 2008, s. I-7929), asia T-42/06, Gollnisch v. parlamentti, tuomio 19.3.2010 (Kok. 2010, s. II-1135) ja asia C-163/10, Patriciello, tuomio 6.9.2011 (Kok. 2011, s. I-7565).

Päivitetty viimeksi: 30. toukokuuta 2017Oikeudellinen huomautus