Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2014(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0067/2014

Pateikti tekstai :

A7-0067/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/02/2014 - 6.6

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0052

Priimti tekstai
PDF 194kWORD 44k
Antradienis, 2014 m. vasaris 4 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą
P7_TA(2014)0052A7-0067/2014

2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo ginti Laros Comi privilegijas ir imunitetą (2014/2014(IMM))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Laros Comi pateiktą prašymą ginti jos imunitetą Feraros teismo nagrinėjamoje byloje,

–  2013 m. lapkričio 5 d. išklausęs Laros Comi paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 3 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl atstovų į Europos Parlamentą rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 d. ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d. ir 2011 m. rugsėjo 6 d. sprendimus(1) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2014 m. sausio 14 d. sprendimą dėl prašymo ginti Laros Comi imunitetą ir privilegijas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalį ir 7 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0067/2014),

A.  kadangi Europos Parlamento narė Lara Comi paprašė ginti jos, kaip EP narės, imunitetą, nes 2013 m. spalio 1 d. gavo šaukimą atvykti į Feraros teismą, kuriame pateiktas prašymas atlyginti žalą, kuri galėjo būti padaryta jos pareiškimais, padarytais per televiziją transliuojamų politinių debatų metu;

B.  kadangi 2013 m. liepos 30 d. Lara Comi jau buvo prašiusi gintos jos, kaip EP narės, imunitetą Feraros teismo prokuratūroje nagrinėjamoje byloje dėl prieš ją pateikto skundo dėl didelio masto šmeižto, remiantis pareiškimais, kurie yra šio sprendimo objektas;

C.  kadangi Protokolo dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje, kuris aiškiai nurodomas Laros Comi prašyme ginti imunitetą, numatoma, kad Europos Parlamento nariai negali būti apklausiami, sulaikomi ar traukiami atsakomybėn dėl einant pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

D.  kadangi Parlamentas, vykdydamas savo įgaliojimus, susijusius su privilegijomis ir imunitetais, pirmiausia siekia išlikti principinga demokratiška teisėkūros asamblėja ir užtikrinti Parlamento narių nepriklausomumą, einant savo pareigas.

E.  kadangi Parlamentas turi didelę diskreciją kalbant apie kryptį, kurią jis nori suteikti sprendimui, priimtam dėl vieno iš savo nario pateikto prašymo ginti imunitetą;

F.  kadangi Teisingumo Teismas pripažino, kad nario už Parlamento ribų padarytas pareiškimas gali būti einant pareigas pareikšta nuomonė, kaip tai suprantama pagal Protokolo 8 straipsnį, nes tokios nuomonės egzistavimas priklauso ne nuo vietos, kur padarytas pareiškimas, o nuo jo pobūdžio ir turinio;

G.  kadangi imunitetas nuo teismo proceso, kuriuo naudojasi Europos Parlamento nariai, apima ir imunitetą nuo civilinio proceso;

H.  kadangi Lara Comi buvo pakviesta į televizijos laidą kaip Europos Parlamento narė, o ne kaip nacionalinės partijos, kuriai jau atstovavo kita viešnia, narė, remiantis nacionalinėmis nuostatomis, kuriomis siekiama užtikrinti televizijos debatuose dalyvaujančių politikos atstovų pusiausvyrą rinkimų kampanijų metu, kaip ir buvo šiuo atveju;

I.  kadangi šiuolaikinės demokratijos šalyse politiniai debatai vyksta ne tik parlamente, bet ir pasitelkiant įvairias komunikacijos priemones – nuo pranešimų spaudai iki interneto;

J.  kadangi minėtoje televizijos laidoje Lara Comi kalbėjo kaip Europos Parlamento narė, norėdama aptarti politikos problemas, įskaitant viešuosius pirkimus ir organizuotą nusikalstamumą, kuriomis ji visuomet domėjosi Europos lygmeniu;

K.  kadangi kitą dieną L. Comi perdavė atsiprašymą įžeistajam asmeniui, kuris vėliau buvo pakartotas kitos nacionalinės televizijos laidos metu;

L.  kadangi nagrinėjamas atvejis susijęs su tais pačiais pareiškimais, dėl kurių Europos Parlamentas 2014 m. sausio 14 d. sprendimu jau nusprendė ginti L. Comi imunitetą Feraros teisme nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje;

1.  nusprendžia ginti Laros Comi imunitetą ir privilegijas;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą kompetentingoms Italijos Respublikos valdžios institucijoms ir Larai Comi.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier (101/63, [1964], Rink. p. 195); 1986 m. liepos 10 d. Sprendimas Wybot / Faure ir kt. (149/85, [1986], Rink. p. 2391); 2008 m. spalio 15 d. Sprendimas Mote / Parlamentas (T-345/05, [2008], Rink. p. II-2849); 2008 m. spalio 21 d. Sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente (sujungtos bylos C-200/07 ir C-201/07, [2008], Rink. p. I-7929); 2010 m. kovo 19 d. Sprendimas Gollnisch / Parlamentas (T-42/06, [2010], Rink. p. II-1135); 2011 m. rugsėjo 6 d. Sprendimas Patriciello (C-163/10, [2011], Rink. p. I-7565).

Atnaujinta: 2017 m. birželis 6 d.Teisinis pranešimas