Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0180(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0281/2013

Esitatud tekstid :

A7-0281/2013

Arutelud :

PV 04/02/2014 - 3
CRE 04/02/2014 - 3

Hääletused :

PV 04/02/2014 - 6.10

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0056

Vastuvõetud tekstid
PDF 190kWORD 61k
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Autoriõigus ja sellega kaasnevad õigused ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalne litsentsimine ***I
P7_TA(2014)0056A7-0281/2013
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (COM(2012)0372 – C7-0183/2012 – 2012/0180(COD)) (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0372),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 50 lõike 2 punkti g ja artikleid 53 ja 62, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7–0183/2012),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 50 lõiget 1, artikli 53 lõiget 1 ja artiklit 62,

–  võttes arvesse Prantsusmaa senati, Luksemburgi esindajatekoja, Poola seimi ja Rootsi parlamendi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2012. aasta arvamust(1) ,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 6. novembri 2013. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamusi (A7-0281/2013),

1.  võtab esimesel lugemisel vastu allpool toodud seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning riikide parlamentidele.

(1) ELT C 44, 15.2.2013, lk 104.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 4. veebruaril 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/…/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul
P7_TC1-COD(2012)0180
(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv 2014/26/EL) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 30. mai 2017Õigusalane teave