Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0366(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0276/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0276/2013

Viták :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Szavazatok :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Elfogadott szövegek
PDF 207kWORD 109k
2014. február 26., Szerda - Strasbourg Végleges kiadás
Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése ***I
P7_TA(2014)0160A7-0276/2013
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2014. február 26-i jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatróla tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről l (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0788),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0420/2012),

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, 53. cikkének (1) bekezdésére, valamint 62. és 114. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok alkalmazásáról szóló véleményére,

–  tekintettel a cseh képviselőház, a dán parlament, a görög parlament, az olasz képviselőház, az olasz szenátus, a portugál parlament, a román képviselőház és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. július 4-i véleményére(1) ,

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. július 3-i véleményére(2) ,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. december 18-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55., 37. és 37a. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság, valamint a Jogi Bizottság véleményeire (A7-0276/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(3) ;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 327., 2013.11.12., 65. o.
(2) HL C 280., 2013.9.27., 57. o.
(3) Ez az álláspont lép a 2013. október 8-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0398).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. február 26-án került elfogadásra a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0366
(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2014/40/EU irányelv.)

Utolsó frissítés: 2017. július 11.Jogi nyilatkozat