Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2012/0366(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0276/2013

Predložena besedila :

A7-0276/2013

Razprave :

PV 08/10/2013 - 5
CRE 08/10/2013 - 5

Glasovanja :

PV 08/10/2013 - 9.8
CRE 08/10/2013 - 9.8
PV 26/02/2014 - 9.13
CRE 26/02/2014 - 9.13

Sprejeta besedila :

P7_TA(2013)0398
P7_TA(2014)0160

Sprejeta besedila
PDF 272kWORD 95k
Sreda, 26. februar 2014 - Strasbourg Končna izdaja
Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov ***I
P7_TA-PROV(2014)0160A7-0276/2013
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. februarja 2014 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD)) (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0788),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0420/2012),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) ter členov 53(1), 62 in 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o uporabi delegiranih aktov,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj češke poslanske zbornice, danskega parlamenta, grškega parlamenta, italijanske poslanske zbornice, italijanskega senata, portugalskega parlamenta, romunske poslanske zbornice in švedskega parlamenta v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 4. julija 2013(1) ,

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 3. julija 2013(2) ,

–  ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 18. decembra 2013, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 55, 37 in 37a Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj Odbora za mednarodno trgovino, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za pravne zadeve (A7-0276/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju(3) ;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 327, 12.11.2013, str. 65.
(2) UL C 280, 27.9.2013, str. 57.
(3) To stališče nadomesti spremembe, sprejete dne 8. oktobra 2013 (Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0398).


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 26. februarja 2014 z namenom sprejetja Direktive 2014/.../ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES
P7_TC1-COD(2012)0366
(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2014/40/EU.)

Zadnja posodobitev: 11. julij 2017Pravno obvestilo