Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 596kWORD 298k
вторник, 15 април 2014 г. - Страсбург Окончателна версия
Безопасността на потребителските продукти ***I
P7_TA(2014)0383

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 април 2014 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО COM(2013)0078 - C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

This text is still being processed for publication in your language. The PDF version is already available by clicking on the icon above right.

Последно осъвременяване: 21 ноември 2017 г.Правна информация