Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 721kWORD 316k
Τρίτη 15 Απριλίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων ***I
P7_TA(2014)0383

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014 σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 87/357/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/EΚ (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

This text is still being processed for publication in your language. The PDF version is already available by clicking on the icon above right.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Νοεμβρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου