Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 555kWORD 198k
Tisdagen den 15 april 2014 - Strasbourg Slutlig utgåva
Konsumentprodukters säkerhet ***I
P7_TA(2014)0383

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 april 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om konsumentprodukters säkerhet och om upphävande av rådets direktiv 87/357/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

This text is still being processed for publication in your language. The PDF version is already available by clicking on the icon above right.

Senaste uppdatering: 10 november 2017Rättsligt meddelande