Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2832(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0090/2014

Συζήτηση :

OJ 18/09/2014 - 33

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0022

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 490kWORD 108k
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Διώξεις υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν
P8_TA(2014)0022B8-0090, 0091, 0093, 0095, 0096 και 0099/2014

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις διώξεις εις βάρος των υπερασπιστών των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Αζερμπαϊτζάν (2014/2832(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Αζερμπαϊτζάν, και ειδικότερα εκείνα της 18ης Απριλίου 2012 που περιλαμβάνουν τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν(1) καθώς και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την υπόθεση του Ilgar Mammadov(2) ,

–  έχοντας υπόψη την Κοινή Ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της 15ης Μαΐου 2012 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Επίτευξη μιας νέας Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας» (JOIN(2012)0014),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) του 2013 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν της 27ης Μαρτίου 2014 (SWD(2014)0070),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΠΓ ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβησαν στις 2 Αυγούστου 2014 οι εκπρόσωποι της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής και του Επίτροπου για τη διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Štefan Füle σχετικά με τη σύλληψη της Leyla Yunus,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 6 Αυγούστου 2014 ο εκπρόσωπος της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής 2014 σχετικά με τη σύλληψη του Rasul Jafarov,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 14 Αυγούστου 2014 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνίας πολιτών στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στο Μπακού στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 ο Επίτροπος για τη διεύρυνση και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας Štefan Füle σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο που διαδραμάτισε η κοινωνία πολιτών στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και την ανακοίνωση εκ μέρους του ενός νέου προγράμματος της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνίας πολιτών στο Αζερμπαϊτζάν, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για το διάστημα 2014-2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη την 1η Αυγούστου 2014 ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Thorbjørn Jagland, σχετικά με τη σύλληψη της Leyla Yunus, διευθύντριας του Ινστιτούτου για την ειρήνη και τη δημοκρατία στο Αζερμπαϊτζάν,

–  έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Μπακού που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ κατά την ετήσια σύνοδό της που διεξήχθη από τις 28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου 2014 και με την οποία εκφράζεται ανησυχία για την καταχρηστική χρησιμοποίηση διοικητικών διαδικασιών και νομοθετικών διατάξεων με στόχο την κράτηση, τη φυλάκιση, τον εκφοβισμό ή τη φίμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αμφισβητιών σε πολλά κράτη μέλη του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και Αζερμπαϊτζάν που τέθηκε σε εφαρμογή το 1999 καθώς και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο μερών για τη σύναψη μιας νέας συμφωνίας που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια έχει επιδεινωθεί στο Αζερμπαϊτζάν το γενικότερο κλίμα που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλιμάκωση της κρατικής καταστολής, της άσκησης πίεσης και του εκφοβισμού εις βάρος των ΜΚΟ, των ακτιβιστών της κοινωνίας πολιτών, των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνει χώρα τους τελευταίους μήνες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο , η κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει ορισμένους από τους πιο επιφανείς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, φυλακίζοντάς τους βάσει κατηγοριών που έχουν προφανή πολιτικά κίνητρα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Leyla Yunus, της γνωστής διευθύντριας του Ινστιτούτου για την ειρήνη και τη δημοκρατία και του συζύγου της, του ιστορικού Arif Yunus, και του Rasul Jafarov, προέδρου της Λέσχης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αζερμπαϊτζάν·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Εταιρίας Νομικών Σπουδών του Αζερμπαϊτζάν Intigam Aliyev, δικηγόρος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο οποίος έχει υποστηρίξει περισσότερες από 200 υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε ζητήματα παραβίασης της ελευθερίας του λόγου, του δικαιώματος σε δίκαια δίκη και της εκλογικής νομοθεσίας στο Αζερμπαϊτζάν, συνελήφθη στις 8 Αυγούστου 2014 και κρατήθηκε για τρεις μήνες βάσει ποινικών κατηγοριών, γεγονός που επιβεβαιώνει μια αυξανόμενη τάση φίμωσης και δίωξης εις βάρος επιφανών υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχει ασκηθεί βία εις βάρος της κ. Leyla Yunus στη φυλακή από τη συγκρατούμενή της και ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την επιβολή κυρώσεων στη συγκρατούμενή της ή για τη διασφάλιση της προστασίας της κ. Leyla Yunus· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την επιδείνωση της υγείας της κ. Leyla Yunus κατά τη διάρκεια της κράτησής της, δεν της έχει παρασχεθεί κατάλληλη ιατρική περίθαλψη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Μαΐου 2014 ο Anar Mammadli, πρόεδρος του Κέντρου Παρακολούθησης των Εκλογών και Μελετών για τη Δημοκρατία (EMDS), και ο Bashir Suleymanli, διευθυντής του EMDS, καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 5 ετών και 6 μηνών και σε φυλάκιση 5 ετών και 6 μηνών αντιστοίχως, βάσει κατηγοριών που κυμαίνονται από τη φοροδιαφυγή έως την άσκηση παράνομης επιχειρηματικής δραστηριότητας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ταυτόχρονα, 8 ακτιβιστές της μη κυβερνητικής κίνησης νέων NIDA, καταδικάστηκαν με τις κατηγορίες της συμμετοχής σε επεισόδια, της κατοχής ναρκωτικών και εκρηκτικών υλών καθώς και της σκοπούμενης διατάραξης της δημόσιας τάξης, οι δε ακτιβιστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Omar Mammadov, Abdul Abilov, Elsever Murselli καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ 5 και 5,5 ετών με την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών, κανείς δε από αυτούς δεν είχε πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής του και όλοι τους κατήγγειλαν ότι υπέστησαν κακομεταχείριση στα κρατητήρια της αστυνομίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ακόμη δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές αντιμετωπίζουν κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί εις βάρος τους στο Αζερμπαϊτζάν, όπως ο Hasan Huseynli, επικεφαλής του Intelligent Citizen Enlightenment Center Public Union, ο οποίος καταδικάστηκε στις 14 Ιουλίου 2014 σε κάθειρξη 6 ετών και ο Rauf Mirkadirov, ερευνητής δημοσιογράφος της μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδας "Zerkalo" που εκδίδεται στη ρωσική γλώσσα, ο οποίος τελεί σε καθεστώς προσωρινής κράτησης με την κατηγορία της προδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι στα γραφεία του Ινστιτούτου για την Ελευθερία και την Ασφάλεια των Δημοσιογράφων (IRFS), που αποτελεί μια επιφανή ΜΚΟ για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης στη χώρα, την οποία διευθύνει ο γνωστός και διεθνώς αναγνωρισμένος υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Emin Huseynov, η αστυνομία πραγματοποίησε αιφνιδιαστική έρευνα στις 8 Αυγούστου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνελήφθη πρόσφατα ο επιφανής δημοσιογράφος της αντιπολίτευσης Seymur Haziyev, ο οποίος κατηγορήθηκε για αξιόποινη συμμετοχή σε επεισόδιο και κρατήθηκε προσωρινά επί 2 μήνες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι των υποθέσεων αυτών προηγήθηκαν δεκάδες άλλες πολιτικών ακτιβιστών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφων, μπλόγκερς και άλλων ακτιβιστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους οι αρχές έχουν φυλακίσει κατά τα τελευταία δύο χρόνια βάσει παρεμφερών χαλκευμένων κατηγοριών, όπως συμμετοχή σε επεισόδια, κατοχή ναρκωτικών, φοροδιαφυγή, ακόμη και προδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόσφατο κύμα συλλήψεων, έχει προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις, εξαναγκάζοντας πολλούς γνωστούς ακτιβιστές να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να εξαφανιστούν από το προσκήνιο·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξάρτητη αζέρικη εφημερίδα "Azadliq" αναγκάστηκε να διακόψει την κυκλοφορία της εξ αιτίας οικονομικών δήθεν προβλημάτων, έχοντας στο παρελθόν αντιμετωπίσει κυβερνητικές πιέσεις, οι οποίες τελούσαν προφανώς σε συνάρτηση με δημοσιεύματά της για διαφθορά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει εκδώσει πολυάριθμες αποφάσεις σε υποθέσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν, από τις οποίες η τελευταία εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 2014 στην υπόθεση του Ilgar Mammadov, προέδρου της Δημοκρατικής Εναλλακτικής Κίνησης Πολιτών (Republican Alternative Civic Movement (REAL)· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την απόφαση, σύμφωνα με την οποία η κράτηση είχε πολιτικά κίνητρα, οι αρχές αρνήθηκαν να τον αφήσουν ελεύθερο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2006 έχει απαγορευθεί ουσιαστικά στους ειρηνικούς διαδηλωτές να διαδηλώνουν στο κέντρο του Μπακού , πρόσφατα δε έχουν επιβληθεί αυστηρές χρηματικές ποινές και μακροχρόνιες διοικητικές κρατήσεις σε όσους διοργανώνουν ή συμμετέχουν σε δημόσιες συναθροίσεις για τις οποίες δεν έχει δοθεί άδεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν λάβει υπόψη τους τις γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου του Συμβουλίου της Ευρώπης (Επιτροπή της Βενετίας) όσον αφορά τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, τα πολιτικά κόμματα, και την προστασία από τη συκοφαντική δυσφήμιση· λαμβάνοντας εξάλλου υπόψη ότι οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν δεν έχουν λάβει δεόντως υπόψη τους τα πορίσματα του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο πλαίσιο των επισκέψεών του στη χώρα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Φεβρουάριο του 2014 ο πρόεδρος Aliyev υπέγραψε νέες τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τους ΜΚΟ, η οποία παρέχει πλέον στις αρχές πρόσθετες αρμοδιότητες για την προσωρινή αναστολή ή την οριστική απαγόρευση των εθνικών και αλλοδαπών ΜΚΟ στο Αζερμπαϊτζάν και καθιερώνει νέα αδικήματα υποκείμενα σε χρηματικές ποινές, οι οποίες πλέον ανέρχονται σε 2 500 έως 3 000 AZN (περίπου 2 600 - 3 100 EUR) για ΜΚΟ και σε 1 000 έως 2 000 AZN (περίπου 1 000 έως 2 100 EUR) για τους διευθυντές των εθνικών και αλλοδαπών ΜΚΟ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τραπεζικός λογαριασμός της οργάνωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στα διυλιστήρια καθώς και ο τραπεζικός λογαριασμός του επικεφαλής της οργάνωσης, Gahramanova Mirvari Uzeyir, δεσμεύτηκαν με δικαστική απόφαση που εξέδωσε στις 8 Ιουλίου 2014 το περιφερειακό δικαστήριο Nasimi της πόλης του Μπακού ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν συμμετέχει στο Συμβούλιο της Ευρώπης και έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Μαΐου 2014 το Αζερμπαϊτζάν ανέλαβε την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης·

1.  υπογραμμίζει ότι ο πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών, των θεμελιωδών ελευθεριών και της αρχής του κράτους δικαίου αποτελούν τον πυρήνα της συνεργασίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το Αζερμπαϊτζάν στους κόλπους του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ·

2.  καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο τη σύλληψη και κράτηση της Leyla Yunus, του Arif Yunus, του Rasul Jafarov, του Intigam Aliyev και του Hasan Huseyni, και απαιτεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους καθώς και την απόσυρση όλων των εις βάρος τους κατηγοριών· ζητεί μετ' επιτάσεως να διενεργηθεί μία άμεση και ενδελεχής διερεύνηση της επίθεσης κατά του Ilqar Nasibov, καθώς και να προσαχθούν όλοι οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη·

3.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα της Leyla Yunus, του Arif Yunusov και όλων των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν και να παράσχουν επειγόντως κατάλληλη ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να λάβει κατεπειγόντως συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης και άνευ όρων απελευθέρωσης όλων των πολιτικών κρατουμένων καθώς και της παύσης των συλλήψεων με πολιτικά κίνητρα·

5.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να πάψουν να παρενοχλούν και να εκφοβίζουν τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και τους ανεξάρτητους δημοσιογράφους και να μην παρεμβαίνουν και υπονομεύουν το πολύτιμο έργο που επιτελούν για την ανάπτυξη της δημοκρατίας στο Αζερμπαϊτζάν· τις καλεί επίσης να διασφαλίσουν ότι όλοι οι κρατούμενοι, όπως δημοσιογράφοι, πολιτικοί ακτιβιστές και ακτιβιστές της κοινωνίας πολιτών, απολαμβάνουν πλήρη δικονομικά δικαιώματα, ιδίως πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής τους, επικοινωνία με τις οικογένειές τους καθώς και λοιπές εγγυήσεις δίκαιης δίκης·

6.  εκφράζει τη λύπη του για τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν προκειμένου να περιορίσει τις επαφές μεταξύ κοινωνίας πολιτών, ομάδων νεαρών ακτιβιστών και διανοουμένων από την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δεδομένου ότι οι επαφές αυτές έχουν εξαιρετική σημασία για την άμβλυνση της μακροχρόνιας εχθρότητας μεταξύ των δύο χωρών· υπενθυμίζει στη συνάρτηση αυτή το σημαντικό έργο που επιτελούν στον τομέα αυτό η Leyla Yunus και ο σύζυγός της Arif·

7.  καλεί μετ' επιτάσεως την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να προσκαλέσει και να συνεργαστεί πλήρως με την Επιτροπή της Βενετίας και τον Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και με τους εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά, την ελευθερία της έκφρασης και την απαγόρευση της αυθαίρετης κράτησης προκειμένου να τροποποιήσει τη νομοθεσία της και να προσαρμόσεις τις πρακτικές της βάσει των πορισμάτων των εν λόγω ειδικών·

8.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να πραγματοποιήσουν, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις, τις από μακρού αναμενόμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται οι πολυάριθμες εκκρεμούσες δεσμεύσεις που ανέλαβε να υλοποιήσει το Αζερμπαϊτζάν κατά την προσχώρησή του στο Συμβούλιο της Ευρώπης και να συμμορφωθούν με τις καταδικαστικές για το Αζερμπαϊτζάν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

9.  καλεί τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να άρουν την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων στο κέντρο του Μπακού και να σταματήσουν να επιβάλουν χρηματικές ποινές σε ειρηνικούς διαδηλωτές ή να τους υποβάλουν σε διοικητική κράτηση·

10.  επιβεβαιώνει τη θέση του ότι η υποστήριξη της ΕΕ προς τη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν και η συνεργασία της με τη χώρα αυτή, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για μια στρατηγική εταιρική σχέση εκσυγχρονισμού, πρέπει να τελούν υπό την αίρεση της θέσπισης ρητρών που αφορούν την προστασία και προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων για την ελευθερία στο διαδίκτυο και για την χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

11.  υπογραμμίζει ότι η εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγκριση της υπογραφής μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης με το Αζερμπαϊτζάν θα εξαρτηθεί από την ικανοποιητική εκπλήρωση των προαναφερθεισών απαιτήσεων, την απελευθέρωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες περιορίζουν τη δράση της ανεξάρτητης κοινωνίας πολιτών και τον τερματισμό της καταστολής και του εκφοβισμού των ΜΚΟ, των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ακτιβιστών για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των ακτιβιστών στο χώρο της νεολαίας και των κοινωνικών δικτύων·

12.  καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εφαρμόσουν αυστηρά την αρχή της επιβράβευσης των επιδόσεων, εστιάζοντας κυρίως την προσοχή τους στην κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), στις αυθαίρετες κρατήσεις που πραγματοποιούνται με πολιτικά κίνητρα, στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, στις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· ζητεί ειδικότερα την αναθεώρηση του προγραμματισμού για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΜΓ) προκειμένου να τερματιστεί κάθε βοήθεια, η οποία δεν συναρτάται απολύτως με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνία πολιτών·

13.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο του διαλόγου ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· καλεί την ΕΥΕΔ να εντατικοποιήσει τον διάλογο αυτό, προκειμένου αυτός να καταστεί αποτελεσματικός και να παράσχει απτά αποτελέσματα, και να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Κοινοβούλιο·

14.  καλεί την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να απλοποιήσει την υπερβολικά περίπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία καταχώρισης ΜΚΟ που ισχύει σήμερα, να θεσπίσει ουσιαστικές νομοθετικές αλλαγές προκειμένου να καταργήσει τα πρόσφατα μέτρα με τα οποία περιορίζεται το δικαίωμα των ΜΚΟ να αποδέχονται δωρεές χωρίς επίσημη καταγραφή και να συμμορφωθεί με τη σύσταση που απηύθυνε η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec(2007)14 προς τα κράτη μέλη σχετικά με το νομικό καθεστώς των ΜΚΟ στην Ευρώπη·

15.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να παροτρύνουν τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) να ζητήσει από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να τερματίσουν τα μέτρα καταστολής και να καταστήσει σαφές ότι αναμένει από αυτές, ως οικοδεσπότες των ευρωπαϊκών ολυμπιακών αγώνων που θα διεξαχθούν τον επόμενο χρόνο, να τηρήσουν την υποχρέωση σεβασμού της ελευθερίας του Τύπου που προβλέπεται στον Ολυμπιακή Χάρτη·

16.  καλεί την ΕΥΕΔ να εφαρμόσει πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να οργανώσει τακτικές συνεδριάσεις με ανεξάρτητες οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Μπακού, μεταξύ άλλων συντονίζοντας τις συνεδριάσεις αυτές με τις αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ και να αξιοποιήσει τις συνεδριάσεις αυτές προκειμένου να εκφράσει δημόσια στήριξη προς το έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· παροτρύνει την ΕΥΕΔ να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς όλες τις δίκες και τις δικαστικές διαδικασίες εις βάρος των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να υποβάλει έκθεση επί του θέματος αυτού στο Κοινοβούλιο·

17.  υπενθυμίζει τη θέση που έλαβε στις 24 Μαΐου 2012(3) και καλεί το Συμβούλιο να εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής στοχευμένων κυρώσεων εις βάρος όσων ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφόσον αυτές συνεχιστούν·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο, στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, καθώς και στην ΕΥΕΔ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 258 E, 7.9.2013, σ. 36.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0285.
(3) EE C 264 Ε, 13.9.2013, σ. 91.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουαρίου 2017Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου