Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/2340(INI)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0205/2016

Testi mressqa :

A8-0205/2016

Dibattiti :

PV 04/07/2016 - 18
CRE 04/07/2016 - 18

Votazzjonijiet :

PV 05/07/2016 - 4.6

Testi adottati :

P8_TA(2016)0300

Testi adottati
PDF 470kWORD 219k
It-Tlieta, 5 ta' Lulju 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
Il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE
P8_TA(2016)0300A8-0205/2016

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' Lulju 2016 dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin fir-relazzjonijiet esterni tal-UE (2015/2340(INI))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem u t-trattati kollha rilevanti relatati mad-drittijiet tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal u dwar il-Bejgħ tat-Tfal, il-Prostituzzjoni tat-Tfal u l-Pornografija tat-Tfal,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tan-NU kontra l-Kriminalità Organizzata Transnazzjonali (2000) u l-Protokolli tagħha, u b'mod partikolari l-Protokoll dwar il-Prevenzjoni, it-Trażżin u l-Ikkastigar tat-Traffikar tal-Persuni, Speċjalment Nisa u Tfal (2000) u l-Protokoll kontra l-Kuntrabandu ta' Migranti bl-Art, bil-Baħar jew bl-Ajru (2000),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Ħaddiema Migranti Kollha u l-Familji tagħhom (1990),

–  wara li kkunsidra l-ħidma tal-mekkaniżmi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż ir-Rapporteur Speċjali tan-NU għat-traffikar ta' persuni, speċjalment nisa u tfal, u Rapporteurs Speċjali tan-NU rilevanti oħra, l-Eżami Perjodiku Universali u l-ħidma tal-Organi tal-NU responsabbli mid-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU,

–  wara li kkunsidra r-rapport tar-Rapporteur Speċjali tan-NU għat-traffikar ta' persuni, speċjalment nisa u tfal tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem (2014),

–  wara li kkunsidra r-rapport globali dwar it-traffikar tal-persuni (2014) mill-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità,

–  wara li kkunsidra l-Liġi Mudell tan-NU kontra t-traffikar ta' persuni intiża biex tassisti l-pajjiżi jirrevedu u jemendaw il-leġiżlazzjoni eżistenti u jadottaw leġislazzjoni ġdida biex jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin (2009),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji u l-Linji Gwida Rakkomandati dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u t-Traffikar tal-Bnedmin, ippreżentati lill-Kunsill Ekonomiku u Soċjali bħala addendum għar-rapport tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem (UNHCHR) (E/2002/68/Add. 1),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem, li jimplimentaw il-qafas "Protezzjoni, Rispett u Rimedju" tan-NU,

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Bażiċi tan-NU dwar id-dritt għal rimedju effettiv għal persuni traffikati,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UNICEF dwar il-Protezzjoni ta' Tfal Vittmi tat-Traffikar,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO dwar ix-Xogħol Furzat, 1930 (Nru 29), il-Protokoll tal-2014 għall-Konvenzjoni dwar ix-Xogħol Furzat, 1930, il-Konvenzjoni dwar l-Abolizzjoni tax-Xogħol Furzat, 1957 (Nru 105) u r-Rakkomandazzjoni dwar ix-Xogħol Furzat (Miżuri Supplimentari), 2014 (Nru 203),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar l-Età Minima, 1973 (Nru 138) u l-Konvenzjoni dwar l-Agħar Forom ta' Xogħol tat-Tfal, 1999 (Nru 182),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ILO dwar il-Ħaddiema Domestiċi, 2011 (Nru 189) dwar xogħol diċenti għall-ħaddiema domestiċi,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-ILO dwar: Il-profitti u l-faqar: L-ekonomija tax-xogħol furzat (2014).

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, il-Karta Soċjali Ewropea u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 5 tagħha,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/629/JHA,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità,

–  wara li kkunsidra d-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar l-iffissar ta' standards ta' kwalità u sikurezza għad-donazzjoni, ksib, ittestjar, proċessar, priservazzjoni, ħażna u tqassim ta' tessuti u ċelluli tal-bniedem,

–  wara li kkunsidra Dokument Orjentat lejn l-Azzjoni dwar it-tisħiħ tad-dimensjoni esterna tal-UE fil-qasam tal-azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (2009) u żewġ rapporti ta' implimentazzjoni (2011 u 2012),

–  wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin (2012-2016),

–  wara li kkunsidra Rapport ta' nofs il-perjodu dwar l-implimentazzjoni tal-istrateġija tal-UE lejn il-qerda tat-traffikar tal-bnedmin (COM(2014)0635),

–  wara li kkunsidra l-ħidma tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija (2015-2019),

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Diċembru 2015 dwar ir-Rapport Annwali dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja għall-2014 u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni(1) ,

–  wara li kkunsidra l-qafas għall-attivitajiet tal-UE dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-għoti tas-setgħa lin-nisa fir-relazzjonijiet esterni tal-UE 2016-2020,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-sitwazzjoni magħmul mill-Europol ta' Frar 2016 bit-titolu "Traffikar tal-bnedmin fl-UE",

–  wara li kkunsidra l-Approċċ Globali għall-Migrazzjoni u l-Mobbiltà (GAMM).

–  wara li kkunsidra l-Aġenda Ewropea dwar il-Migrazzjoni, adottata fit-13 ta' Mejju 2015,

–  wara li kkunsidra l-Pjan ta' Azzjoni tas-Summit tal-Belt Valletta f'Novembru 2015,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin tal-Kunsill (2005),

–  wara li kkunsidra l-aħħar rapport ġenerali dwar l-attivitajiet tal-Grupp ta' Esperti dwar l-Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (GRETA), li jiddeskrivi l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar Azzjoni kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (2014),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kontra t-Traffikar ta' Organi tal-Bnedmin, miftuħa għall-iffirmar sa minn Marzu 2015,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni għall-Ħarsien tad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Dinjità tal-Bniedem fir-rigward tal-Applikazzjoni tal-Bijoloġija u l-Mediċina, il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina.

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Istanbul dwar it-Traffikar tal-Organi u t-Turiżmu tat-Trapjant (2008),

–  wara li kkunsidra l-Prinċipji Gwida tal-OSKE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem waqt ir-Ritorn tal-Persuni Traffikati (2014),

–  wara li kkunsidra r-rapport tat-Task Force ta' Azzjoni Finanzjarja intergovernattiva (FATF) (2011),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' The Hague dwar il-Protezzjoni tal-Ulied u l-Kooperazzjoni f'Adozzjonijiet bejn Pajjiż u ieħor,

–  wara li kkunsidra r-rapport ta' attivitajiet tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM) dwar il-Ġlieda kontra t-Traffikar u l-Assistenza lill-Migranti Vulnerabbli (2012),

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-IOM dwar kif jigu indirizzati t-traffikar tal-bnedmin u l-isfruttament fi żminijiet ta' kriżi (2015),

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni tal-ASEAN Kontra t-Traffikar tal-Persuni, Speċjalment Nisa u Tfal (2015),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-opinjonijiet tal-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern, tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi u tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel (A8-0205/2016),

A.  billi t-traffikar tal-bnedmin (THB), li jifforma parti mill-kriminalità organizzata, jikkostitwixxi wieħed mill-agħar forom ta' abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, peress li l-bnedmin jiġu ridotti għal merkanzija u jikser b'mod profond u dejjiemi d-dinjità, l-integrità u d-drittijiet tal-vittma u jaffettwa familji u komunitajiet sħaħ, u jabbuża wkoll deliberatament sitwazzjonijiet ta' vulnerabbiltà bħall-faqar jew l-iżolazzjoni;

B.  billi t-traffikar tal-bnedmin huwa definit min-Nazzjonijiet Uniti (Protokoll ta' Parlermo) bħala att ta' reklutaġġ, trasportazzjoni, trasferiment, ħabi jew ilqugħ ta' persuni, permezz tat-theddid bi jew l-użu tal-forza jew forom oħra ta' koerċizzjoni, ħtif, frodi, qerq, abbuż ta' poter jew ta' pożizzjoni ta' vulnerabbiltà jew permezz tal-għoti jew teħid ta' ħlas jew benefiċċji biex jinkiseb il-kunsens ta' persuna li għandha kontroll fuq persuna oħra, għall-fini ta' sfruttament; billi l-isfruttament jinkludi, bħala minimu, il-prostituzzjoni furzata ta' oħrajn jew forom oħra ta' sfruttament sesswali, xogħol jew servizzi furzati, skjavitù jew prattiki simili għall-iskjavitù, inkluża l-skjavitù tat-tfal għal raġunijiet ta' reklutaġġ ta' suldati tfal, servitù jew tneħħija ta' organi; billi din hija prattika odjuża, b'mod partikolari meta t-tfal huma soġġetti għall-agħar forma ta' sfruttament minn bnedmin;

C.  billi l-Artikolu 2(a) tal-Protokoll Fakultattiv tal-Konvenzjoni tan-NU dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar il-bejgħ tat-tfal, il-prostituzzjoni tat-tfal u l-pornografija tat-tfal, jiddefinixxi l-kunċett ta' "bejgħ ta' tfal" bħala "kwalunkwe att jew tranżazzjoni li biha minuri jiġi trasferit minn kwalunkwe persuna jew grupp ta' persuni għal ieħor bi ħlas jew xi kunsiderazzjoni oħra";

D.  billi skont ir-Rapport Globali dwar it-Traffikar tal-Persuni (2014) tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi u l-Kriminalità (UNODC) 70 % tat-total tal-vittmi identifikati huma nisa u bniet; billi n-nisa jirrappreżentaw 79 % tal-persuni identifikati bħala vittmi tal-isfruttament sesswali, li jikkostitwixxi 53 % tal-forom ta' sfruttament identifikati fid-dinja, filwaqt li l-irġiel jirrappreżentaw 83 % tal-persuni identifikati bħala vittmi tax-xogħol furzat, li jikkostitwixxi 40% tal-forom ta' sfruttament identifikati fid-dinja;

E.  billi fatturi kumplessi u interrelatati bħad-diskriminazzjoni sistematika u strutturali, il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem, il-faqar, l-inugwaljanza, il-korruzzjoni, il-konflitt vjolenti, il-konfiska tal-art, in-nuqqas ta' edukazzjoni, il-qgħad u s-sistemi tal-migrazzjoni tax-xogħol li jiffunzjonaw ħażin iżidu l-vulnerabbiltà ta' persuni għall-isfruttament u l-abbuż minħabba li jisfaw b'inqas għażliet u riżorsi; billi l-Istrateġija tal-UE lejn il-Qerda tat-Traffikar tal-Bnedmin 2012-2016 tidentifika l-vjolenza kontra n-nisa bħala l-kawża ewlenija tat-traffikar;

F.  billi t-traffikar tal-bnedmin jikkostitwixxi reat ibbażat fuq il-ġeneru; billi n-nisa u l-bniet jirrappreżentaw ukoll persentaġġ kbir tal-vittmi ta' forom oħra tat-traffikar tal-bnedmin bħall-isfruttament furzat fis-settur tax-xogħol domestiku u l-prestazzjoni ta' kura, il-manifattura, l-ikel, it-tindif u setturi oħra;

G.  billi t-traffikar tal-bnedmin jikkostitwixxi waħda mill-aktar attivitajiet kriminali organizzati li tagħmel profitt fid-dinja, flimkien mal-kummerċ illegali tad-drogi u armi; billi, skont l-iktar stimi reċenti tal-ILO, il-profitt illeċitu annwali tax-xogħol furzat, inkluż permezz ta' ħasil tal-flus, huwa ta' madwar USD 150 biljun, fejn 90 % tal-vittmi huma stmati li jiġu sfruttati fl-ekonomija privata u żewġ terzi tal-profitti jirriżultaw minn sfruttament sesswali kummerċjali, li b'hekk huwa l-aktar forma lukrattiva ta' sfruttament;

H.  billi t-traffikar tal-bnedmin għandhu jinftiehem kemm mill-aspett tad-domanda kif ukoll mill-aspett tal-profitt, peress li l-isfruttament tan-nisa speċjalment għal servizzi sesswali huwa ġġenerat mid-domanda għal dawn is-servizzi u l-profitt li qed isir;

I.  billi l-implimentazzjoni inadegwata tal-qafas legali dwar it-traffikar tal-bnedmin f'livell nazzjonali u n-nuqqas ta' qafas legali korrispondenti f'pajjiżi terzi huma wieħed mill-ikbar ostakli għall-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin;

J.  billi l-aċċess għall-ġustizzja għal vittmi tat-traffikar tal-bnedmin huwa fl-aħjar każ sempliċiment problematiku u fl-agħar każ miċħud; billi l-korruzzjoni u n-nuqqas ta' ħila jibqgħu problema ewlenija għal organizzazzjonijiet tal-pulizija u l-ġudikatura f'ħafna pajjiżi;

K.  billi, skont l-Europol, il-propagazzjoni tal-aċċess għall-internet madwar id-dinja tippermetti li t-traffikar jiżviluppa aktar u aktar fl-ambjent online; billi dan iħeġġeġ forom ġodda ta' reklutaġġ u ta' sfruttament tal-vittmi;

L.  billi teżisti rabta bejn it-traffikar tal-migranti u t-trafikkar tal-bnedmin; billi l-ktajjen tat-traffikanti tal-bnedmin jirrikorru fost l-oħrajn għall-internet biex jirriklamaw is-servizzi tagħhom fost il-migranti potenzjali;

M.  billi sfortunatament, it-traffikar tal-bnedmin u l-kuntrabandu ta' persuni m'humiex fenomenu li se jgħaddi u jista' anke jiżdied aktar fis-snin li ġejjin minħabba li żoni ta' kunflitt, reġimi ripressivi jew sitwazzjonijiet ekonomiċi madwar id-dinja jikkostitwixxu art fertili għall-attivitajiet kriminali tat-traffikanti tal-bnedmin u l-kuntrabandisti ta' persuni;

N.  billi l-flussi ta' migrazzjoni illegali jżidu r-riskji ta' traffikar għall-fatt li l-migranti f'sitwazzjoni irregolari - kemm minħabba l-vulnerabbiltà tagħhom u kif ukoll il-klandestinità tagħhom - jinsabu partikolarment f'riskju li jkunu vittmi tat-traffikar; billi fost dawn il-migranti, il-minuri mhux akkumpanjati - li jirrappreżentaw parti kbira tal-migranti li jaslu fl-Ewropa - jikkostitwixxu grupp fil-mira tal-ktajjen tat-traffikar;

O.  billi t-traffikar tal-bnedmin huwa problema globali u reġjonali li mhux dejjem tista' tiġi ttrattata b'mod esklużiv fil-livell nazzjonali;

P.  billi skont l-aħħar Indiċi Globali tal-Iskjavitù, 35,8 miljun persuna huma stmati li nqabdu f'sitwazzjonijiet ta' skjavitù moderna madwar id-dinja, u dan ifisser li t-traffikar tal-bnedmin huwa endemiku fin-natura tiegħu stess u jaffettwa kull parti tad-dinja;

Q.  billi x-xejriet tal-passat u dawk riċenti tat-traffikar tal-bnedmin jieħdu diversi forom u jvarjaw ħafna bejn ir-reġjuni kif ukoll ġewwa s-sottoreġjuni;

R.  billi t-traffikar tal-bnedmin mhuwiex xi fenomenu limitat għall-pajjiżi li huma meqjusa bħala anqas żviluppati iżda jinsab ukoll, f'forma aktar moħbija, fil-pajjiżi żviluppati;

S.  billi skont l-ILO, ir-reġjun Asja-Paċifiku huwa responsabbli għal 56 % tan-numru stmat ta' vittmi tax-xogħol furzat fid-dinja, inkluż l-isfruttament sesswali, u b'hekk jikkostitwixxi bil-bosta l-akbar sehem madwar id-dinja;

T.  billi huwa stmat li 300 000 tifel u tifla huma involuti f'kunflitti armati madwar id-dinja; billi t-traffikar tat-tfal fl-Afrika, għall-iskop tal-użu ta' tfal suldati, huwa l-ogħla fid-dinja;

U.  billi, fl-Afrika ta' Fuq u fil-Lvant Nofsani, 95 % tal-vittmi identifikati huma adulti; billi l-pajjiżi fil-Lvant Nofsani huma primarjament pajjiżi ta' destinazzjoni għal ħaddiema migranti fejn l-hekk imsejħa sistema Kafala ta' sponsorizzazzjoni torbot lill-ħaddiema ma' impjegatur speċifiku, u din is-sistema toħloq kundizzjonijiet għal abbuż u sfruttament tax-xogħol, li xi kultant jammontaw għal xogħol furzat;

V.  billi fil-pajjiżi tal-Viċinat tal-Lvant tal-UE, l-isfruttament sesswali huwa l-kawża prinċipali tat-traffikar tal-bnedmin rapportati; billi d-diskriminazzjoni u r-razziżmu sistematiċi wasslu biex il-komunitajiet Roma – kemm irġiel u kemm nisa – ikunu partikolarment vulnerabbli għat-traffikar għal diversi skopijiet;

W.  billi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, l-Europol u l-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu tal-vittmi tat-traffikar hija għodda essenzjali fil-ġlieda kontra n-netwerks tat-traffikar;

X.  billi l-UE identifikat għadd ta' pajjiżi u reġjuni ta' prijorità bl-għan li ssaħħaħ u tissemplifika l-kooperazzjoni fir-rigward tal-azzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin;

Y.  billi l-Kummissjoni ħatret Koordinatur Kontra t-Traffikar tal-UE fl-2010 għat-titjib tal-koordinazzjoni u l-koerenza fost l-istituzzjonijiet tal-UE, l-aġenziji, l-Istati Membri, il-pajjiżi li mhumiex membri tal-UE u l-atturi internazzjonali;

Xejriet dinjin fit-traffikar tal-bnedmin

1.  Jiddenunzja u jiċħad b'mod espliċitu t-traffikar tal-bnedmin, li jirrapreżenta industrija li qed tikber ta' tbatija umana, li taffettwa s-soċjetajiet u l-ekonomiji kollha b'mod profond u dejjiemi;

2.  Jenfasizza li l-fatt li t-traffikar tal-bnedmin huwa forma moderna ta' skjavitù, u reat serju li jikkostitwixxi wieħed mill-agħar tipi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem li ma jistax jiġi aċċettat f'soċjetajiet li huma bbażati fuq ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem inkluż l-ugwaljanza bejn is-sessi; jemmen barra minn hekk li t-traffikar tal-bnedmin, għandu jinftiehem b'mod olistiku, billi jiffoka mhux biss fuq l-isfruttament sesswali, iżda wkoll fuq ix-xogħol furzat, it-traffikar tal-organi, l-elemożina furzata, iż-żwiġijiet furzati, it-tfal suldati u t-traffikar ta' trabi;

3.  Ifakkar li t-traffikar tal-bnedmin hu reat kriminali transnazzjonali ta' natura globali u li kwalunkwe miżura mmirata lejn il-ġlieda kontrih għandha tikkunsidra l-kawżi prinċipali u t-tendenzi globali; jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza ta' approċċ konsistenti għad-dimensjonijiet interni u esterni tal-linji ta' politika tal-UE intiżi biex jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin;

4.  Jirrikonoxxi li t-traffikar tal-bnedmin bħala att kriminali organizzat iseħħ kemm fil-fruntieri esterni kif ukoll fi ħdan il-fruntieri interni u b'hekk hemm bżonn ta' liġijiet interni robusti kontra t-traffikar tal-bnedmin kif ukoll ta' kooperazzjoni bejn il-pajjiżi;

5.  Jiddeplora n-nuqqas persistenti ta' leġiżlazzjoni adegwata biex jiġi kkriminalizzat u miġġieled b'mod effettiv it-traffikar tal-bnedmin f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja;

6.  Jiddeplora barra minn hekk id-differenza kbira li teżisti bejn il-leġislazzjoni u l-implimentazzjoni tagħha, inkluż, minn naħa, aċċess limitat jew ineżistenti għall-ġustizzja għall-vittmi u, min-naħa l-oħra, in-nuqqas ta' prosekuzzjoni fil-konfront tal-atturi responsabbli;

7.  Jiddeplora, b'mod partikolari, l-fatt li l-identifikazzjoni tal-vittmi tibqa' ferm taħt l-estimi ta' dawk f'sitwazzjonijiet ta' traffikar u li r-rati ta' prosekuzzjoni huma ferm baxxi; jibqa' ferm imħasseb dwar il-fatt li għadd kbir ta' vittmi ta' traffikar jitħallew mingħajr appoġġ u protezzjoni adegwati, u miżuri mmirati lejn ir-rimedjar tal-ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom;

8.  Ifakkar li l-vittmi tat-traffikar huma sikwit "nies inviżibbli" fil-pajjiż fejn qed jiġu sfruttati, li jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba d-diversità kulturali u lingwistika u li dan kollu jagħmilha aktar diffiċli għalihom biex jirrapportaw ir-reati li tagħhom huma vittmi; jikkundanna l-fatt li dawn id-diffikultajiet huma terġa' aktar severi għal kategoriji ta' vittmi partikolarment vulnerabbli, bħan-nisa u t-tfal;

9.  Jenfasizza li d-domanda għas-servizzi sesswali fil-pajjiżi żviluppati tixpruna t-traffikar tal-bnedmin minn pajjiżi fil-fażi ta' żvilupp, u b'hekk tqiegħed persuni f'sitwazzjoni ta' vulnerabbiltà, b'mod partikolari n-nisa u l-bniet; jistieden lill-Istati Membri jikkriminalizzaw l-użu konsapevoli tas-servizzi ta' vittma tat-traffikar tal-bnedmin;

10.  Ifakkar li gruppi organizzati fil-livell internazzjonali, jieħdu lill-vittmi – jew b'mod klandestin jew bil-kunsens tal-vittmi tagħhom, li jiġu mqarrqa b'wegħdiet foloz – f'reġjuni aktar għonja, b'mod partikolari għat-traffikar għal skopijiet sesswali u fuq nett tal-lista hemm pajjiżi Ewropej fejn hemm klijenti aktar sinjuri;

11.  Jikkundanna l-fatt li aktar minn 10 000 minuri refuġjati u migranti mhux akkumpanjati għebu fl-Ewropa skont id-dikjarazzjoni għall-istampa tal-Kap tal-Persunal tal-Europol; jiġbed l-attenzjoni tal-UE u l-Istati Membri għall-fatt li ħafna minn dawk it-tfal ġew imġiegħla jidħlu f'ċirku tat-traffikar għas-sess, l-elemożina, is-suq ta' trapjant tal-organi illeċitu u lukrattiv jew it-traffikar tal-iskjavitù;

12.  Jenfasizza d-distinzjoni kritika li teħtieġ li ssir bejn il-kunċetti ta' traffikar tal-bnedmin u l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni; filwaqt li jinnota li l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni jikkostitwixxi wkoll attività ta' netwerks kriminali u ta' kriminalità organizzata u jista' jwassal għal sitwazzjoni ta' traffikar, jenfasizza madankollu li ż-żewġ kunċetti jeħtieġu reazzjonijiet differenti mill-aspett legali u prattiku u jinvolvu obbligi differenti min-naħa tal-Istat; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jħarrġu l-persunal inkarigat mill-akkoljenza u l-identifikazzjoni tal-migranti u l-applikanti għall-asil permezz ta' programmi ta' sensibilizzazzjoni speċifiċi intiżi li jiddistingwu b'mod korrett bejn il-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni u t-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari fir-rigward tal-identifikazzjoni u l-protezzjoni ta' tfal li sfaw vittmi tat-traffikar u tfal mhux akkumpanjati li jinsabu f'riskju li jiġu ttraffikati;

13.  Ifakkar li l-migranti jkunu taw il-kunsens tagħhom għall-kuntrabandu, li jispiċċa mal-wasla tagħhom fid-destinazzjoni tagħhom, għad-differenza tal-vittmi tat-traffikar, li huma sfruttati permezz tal-koerċizzjoni, il-qerq jew l-abbuż, mingħajr il-possibbiltà ta' kunsens; jenfasizza l-fatt li jista' jkun hemm ukoll taħlita tat-tnejn, minħabba r-riskju li l-gruppi kriminali li jittraffikaw ir-rifuġjati u migranti oħra fl-UE jisfurzawhom li jiġu sfruttati bħala vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari l-minuri mhux akkumpanjati u n-nisa li jkunu qed jivvjaġġaw waħedhom; iħeġġeġ lill-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri biex joqogħdu attenti għal din is-sovrapożizzjoni waqt l-attivitajiet tagħhom ta' pulizija, ta' kooperazzjoni ġudizzjarja u ta' infurzar tal-liġi;

14.  Josserva li l-internet u n-netwerks soċjali kulma jmur qed jintużaw minn netwerks kriminali biex jirreklutaw u jisfruttaw il-vittmi; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri, għalhekk, fl-isforzi tagħhom biex jiġġieldu t-traffikar tal-bnedmin, jinvestu b'mod suffiċjenti fit-teknoloġija u l-għarfien espert biex jidentifikaw, jintraċċaw u jiġġieldu l-abbuż tal-internet min-netwerks kriminali, kemm biex jiġu reklutati l-vittmi kif ukoll biex joffru servizzi li għandhom l-għan li jisfruttaw il-vittmi;

15.  Jirrikonoxxi l-importanza u r-rwol tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni fit-traffikar tal-bnedmin, u li filwaqt li t-teknoloġija tintuża biex jiġi ffaċilitat ir-reklutaġġ u l-isfruttament tal-vittmi, tista' tintuża wkoll bħala għodda għall-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin; iqis li aktar riċerka għandha tiffoka fuq ir-rwol tat-teknoloġiji tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni fir-rigward tat-traffikar tal-bnedmin;

16.  Jistieden lill-Kummissjoni tevalwa l-użu tal-internet fil-kuntest tat-traffikar tal-bnedmin u b'mod partikolari fir-rigward tal-isfruttament sesswali online; jitlob li l-ġlieda kontra t-traffikar online tissaħħaħ mill-Europol fil-qafas tal-IRU (Internet Referral Unit) tal-UE sabiex jiġi identifikat, innotifikat u rtirat il-materjal online relatat mat-traffikar;

17.  Jitlob lill-Kummissjoni tadatta l-kooperazzjoni tagħha mal-pajjiżi terzi biex tqis l-iżvilupp il-ġdid tat-traffikar permezz tal-internet; jistieden lill-Kummissjoni u l-Europol iqisu l-possibilitajiet ta' kooperazzjoni bejn il-korpi Ewropej tal-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità (b'mod partikolari fil-qafas tal-Europol) u dawk tal-pajjiżi terzi; jitlob lill-Kummissjoni tikkunsidra wkoll il-mezzi utli kollha ta' kooperazzjoni mal-fornituri tas-servizz tal-internet bil-għan li jinsab u jiġi miġġieled il-kontenut online relatat mat-traffikar; jitlob li l-Kummissjoni żżomm lill-Parlament infurmat kif xieraq;

L-ekonomija tat-traffikar tal-bnedmin

18.  Jikkundanna l-fatt li t-traffikar tal-bnedmin huwa negozju li jħalli ħafna qligħ u li d-dħul minn din l-attività kriminali huwa fil-biċċa l-kbira investit mill-ġdid fl-ekonomija globali u fis-sistema finanzjarja; jikkundanna l-fatt li l-aktar organizzazzjonijiet kriminali internazzjonali b'saħħithom u strutturati huma involuti fit-traffikar tal-bnedmin u ħolqu netwerk kriminali reali ramifikat b'portata internazzjonali; jistieden lill-istati u l-atturi rilevanti kollha involuti f'dan il-qasam biex jimmiraw li jittrasformaw it-traffikar minn negozju b'"riskju baxx/kumpens għoli" għal wieħed b'"riskju għoli/kumpens baxx";

19.  Huwa tal-fehma li l-investigazzjonijiet finanzjarji, li jintraċċaw, jaqbdu u jirkupraw assi kriminali, u l-azzjoni kontra l-ħasil tal-flus għandhom rwol kruċjali fil-ġlieda kontra t-traffikar; ifakkar li hemm bżonn aktar data u enfasi aktar b'saħħitha fuq l-attivitajiet ta' ħasil tal-flus; jiddeplora l-fatt li l-użu tal-miżuri għall-ġbir, l-analiżi u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni finanzjarja b'sostenn ta' investigazzjonijiet kriminali tat-traffikar tal-bnedmin għadu limitat u spiss irendi diffiċli l-integrazzjoni sħiħa tal-investigazzjonijiet finanzjarji fil-każijiet ta' traffikar tal-bnedmin; jitlob lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jsaħħu l-kooperazzjoni, il-koordinazzjoni u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni ma' pajjiżi terzi biex isibu u jikkonfiskaw ir-rikavat minn dawk l-attivitajiet kriminali; jitlob l-assi kkonfiskati jintużaw biex jappoġġjaw u jikkumpensaw lill-vittmi tat-traffikar;

20.  Jitlob lill-gvernijiet jeżerċitaw id-diliġenza dovuta fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, li tikkontribwixxi għat-traffikar tal-bnedmin u jidentifikaw u jeliminaw l-involviment jew il-kompliċità tas-settur pubbliku fit-traffikar tal-bnedmin, inkluż billi jiżguraw li dawk li jaħdmu fis-settur pubbliku jitħarrġu sabiex jagħrfu każijiet bħal dawn u jkollhom linji gwida interni biex jgħinuhom jittrattaw każijiet suspettużi;

21.  Ifakkar li l-abbużi relatati mar-reklutaġġ jidhru li jseħħu f'bosta pajjiżi u reġjuni fid-dinja u, irrispettivament mill-pajjiżi li fihom dawn iseħħu, jinnota li abbużi bħal dawn huma marbuta mill-qrib mat-traffikar tal-bnedmin jew permezz ta' aġenziji ta' reklutaġġ li huma direttament involuti fit-traffikar tal-bnedmin permezz ta' prattiki ta' reklutaġġ qarrieqa jew li jinvolvu l-koerċizzjoni jew bil-ħolqien ta' vulnerabbiltajiet għax-xogħol ta' sfruttament billi jitolbu t-tariffi għoljin tar-reklutaġġ, u jrendu l-migranti u l-ħaddiema b'ħiliet baxxi, b'mod partikolari finanzjarjament dipendenti, jew vulnerabbli;

22.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jżidu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sabiex jinvestigaw l-istadji kollha tat-traffikar tal-bnedmin, inkluż fl-istadju tar-reklutaġġ, itejbu l-iskambju ta' informazzjoni, u jniedu operazzjonijiet proattivi, investigazzjonijiet (finanzjarji) u prosekuzzjonijiet; jistieden lill-Istati kollha jtejbu s-sorveljanza u r-regolamentazzjoni tal-aġenziji tar-reklutaġġ;

23.  Iqis li ma jista' jkun hemm ebda kunsens validu f'sitwazzjoni fejn ċittadin ta' pajjiż terz jitneħħa mill-pajjiż tiegħu u jiddaħħal fl-UE (jew meta ċittadin tal-UE jittieħed fi Stat Membru ieħor) għal skopijiet ta' prostituzzjoni, kwalunkwe forma oħra ta' sfruttament sesswali jew xogħol furzat;

24.  Iqis li l-gvernijiet għandhom jinkoraġġixxu d-djalogu bejn diversi partijiet u sħubijiet biex jiġbru flimkien in-negozji, l-esperti ta' kontra t-traffikar u l-NGO u jwettqu azzjonijiet konġunti kontra t-traffikar tal-bnedmin u jiżguraw li d-drittijiet tal-ħaddiema tagħhom jiġu rispettati, inklużi d-drittijiet ewlenin tax-xogħol; jistieden lill-gvernijiet jistabbilixxu miżuri ġuridiċi li jiggarantixxu t-trasparenza u t-traċċabbiltà ta' prodotti tal-katina tal-provvista u lill-kumpaniji biex jiddivulgaw l-isforzi tagħhom biex jeqirdu t-traffikar tal-bnedmin mill-ktajjen tal-provvista tagħhom; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jipparteċipaw b'mod attiv ma' kumpaniji nazzjonali u internazzjonali biex jiżguraw li l-prodotti tagħhom tul il-katina tal-provvista kollha jkunu ħielsa minn sfruttament u jżommuhom responsabbli għat-traffikar tal-bnedmin li jseħħ fi kwalunkwe punt tul il-katina tal-provvista tagħhom, anki għall-kumpaniji affiljati u s-sottokuntratturi;

25.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri tagħha jimpenjaw ruħhom b'mod kostruttiv fin-negozjati tal-Grupp ta' Ħidma Intergovernattiv Miftuħ dwar it-tfassil ta' strument internazzjonali ġuridikament vinkolanti dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħrajn fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem u jimplimentaw il-Prinċipji Gwida tan-NU dwar in-Negozju u d-Drittijiet tal-Bniedem;

Forom differenti ta' sfruttament

26.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jagħmlu l-isforzi neċessarji sabiex jiġi miġġieled ix-xogħol furzat fl-industriji tal-UE barra mill-Unjoni, u fir-rigward ta' pajjiżi terzi, billi japplikaw u jinfurzaw l-istandards tax-xogħol u jappoġġjaw lill-gvernijiet biex jadottaw il-liġijiet tax-xogħol li jipprovdu standards minimi ta' ħarsien għall-ħaddiema, inklużi l-ħaddiema barranin u jiżguraw li l-kumpaniji Ewropej li joperaw f'pajjiżi terzi jirrispettaw dawn l-istandards; iħeġġeġ lill-gvernijiet jinfurzaw il-liġijiet tax-xogħol, jittrattaw il-ħaddiema b'mod ġust, billi jiggarantixxu l-istess drittijiet għall-ħaddiema kollha irrispettivament min-nazzjonalità jew l-oriġini tagħhom u jeliminaw l-korruzzjoni; jappella għal aktar kooperazzjoni internazzjonali biex jissaħħu l-politiki dwar il-migrazzjoni tal-ħaddiema u titfassal u tiġi implimentata regolamentazzjoni aħjar għal dawk li jirreklutaw;

27.  Jitlob żieda fil-konformità fil-livell dinji mal-istandards ambjentali u tax-xogħol ewlenin tal-ILO fl-istadji kollha, inkluż permezz tat-titjib tas-sigurtà soċjali u l-ispezzjonijiet tax-xogħol; jappella wkoll għar-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-2011 tal-ILO dwar il-ħaddiema domestiċi, (Nru 189) u t-traspożizzjoni tad-dispożizzjonijiet tagħha fil-leġiżlazzjoni nazzjonali, anki għal ħaddiema domestiċi li jaħdmu għall-familji diplomatiċi;

28.  Jenfasizza li r-rabta ċara bejn it-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet sesswali u l-prostituzzjoni titlob li jitwaqqfu miżuri li jtemmu d-domanda għall-prostituzzjoni;

29.  Jirrimarka li fil-biċċa l-kbira tal-Istati Membri, il-vittmi tal-prostituzzjoni furzata jsibuha diffiċli biex jiksbu aċċess għal kura psikoloġika u konsegwentement ikollhom jiddependu kważi kompletament fuq l-appoġġ ta' organizzazzjonijiet tal-karità; jappella, għalhekk, biex dawn l-organizzazzjonijiet jingħataw appoġġ akbar u jistieden lill-Istati Membri jneħħu l-ostakli għall-aċċess għall-kura psikoloġika;

30.  Jenfasizza li ż-żwieġ furzat jista' jiġi perċepit bħala sura ta' traffikar tal-bnedmin jekk ikun fih element ta' sfruttament tal-vittma u jappella lill-Istati Membri kollha jinkludu din id-dimensjoni fid-definizzjoni ta' traffikar tal-bnedmin; jenfasizza li l-isfruttament jista' jkun sesswali (stupru konjugali, prostituzzjoni furzata u pornografija) jew ekonomiku (xogħol domestiku u elemożina furzata) u li l-għan finali tat-traffikar jista' jkun iż-żwieġ furzat (il-bejgħ ta' vittma bħala mara miżżewġa jew l-ikkuntrattar taż-żwieġ b'ġegħil); ifakkar fil-karattru transnazzjonali li jista' jikkaratterizza ż-żwieġ furzat; jitlob għalhekk lill-Istati Membri jassiguraw li l-awtoritajiet nazzjonali inkarigati mill-migrazzjoni jkunu ffurmati b'mod adegwat fir-rigward tal-kwistjoni taż-żwieġ furzat li jeżisti fil-kuntest tat-traffikar; jistieden lill-Kummissjoni ssaħħaħ l-iskambju tal-aħjar prattiki f'dan ir-rigward;

31.  Jikkundanna l-prattika tat-traffikar tal-bnedmin għall-maternità surrogata furzata bħala ksur tad-drittijiet tan-nisa u d-drittijiet tat-tfal; jinnota li d-domanda hija xprunata mill-pajjiżi żviluppati għad-detriment ta' persuni vulnerabbli u foqra, ħafna drabi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, u jitlob lill-Istati Membri jikkunsidraw l-implikazzjonijiet tal-politiki restrittivi tagħhom dwar ir-riproduzzjoni;

32.  Iħeġġeġ li t-tfal, li huma vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, jiġu identifikati bħala tali u l-aħjar interessi, id-drittijiet u l-ħtiġijiet tagħhom jiġu kkunsidrati bħala importanti ferm f'kull ħin; jitlob li jingħataw appoġġ u protezzjoni fil-livell ġuridiku, fiżiku u psikoloġiku u oħrajn kemm fi żmien qasir kif ukoll fit-tul u biex jittieħdu miżuri li jiffaċilitaw ir-rijunifikazzjoni tal-familja fejn applikabbli, fl-aħjar interess tat-tfal u b'rispett għad-dinjità u d-drittijiet tagħhom jew li jsiru arranġamenti għal kura adegwata;

33.  Ifakkar li t-traffikar tat-tfal spiss iwassal għal każijiet ta' abbuż sesswali, prostituzzjoni, xogħol furzat, jew it-tneħħija tal-organi u t-traffikar u jenfasizza li l-ebda kunsens possibbli sabiex jitwettqu xogħol jew servizzi, ma għandu jitqies validu għal tfal ittraffikati; jiddeplora l-fatt li t-tfal li jinsabu f'riskju spiss jiġu ttrattati bħala dawk li wettqu l-offiża jew bħala migranti irregolari mill-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi li sistematikament ma jfittxux l-indikaturi tat-traffikar tal-bnedmin biex jidentifikaw lill-vittmi;

34.  Jemmen li huwa essenzjali fir-rigward tal-minorenni mhux akkumpanjati li jkun hemm identifikazzjoni aħjar u aktar proattiva tat-tfal vittmi tat-traffikar, b'mod partikolari fil-punti ta' qsim mal-fruntieri u fiċ-ċentri ta' akkoljenza, kif ukoll kooperazzjoni multidixxiplinarja aktar b'saħħitha biex jiġi żgurat li l-aħjar interessi tat-tfal jitħarsu b'mod effettiv; iqis li huwa neċessarju li tissaħħaħ is-sistema tat-tutela fl-Istati Membri biex it-tfal mhux akkumpanjati u sseparati mill-familja jinżammu milli jaqgħu f'idejn l-organizzazzjonijiet tat-traffikar organizzat;

35.  Jappella għat-tisħiħ ta' sistemi ta' tutela nazzjonali għat-tfal fl-Ewropa, bħala parti mill-istrateġija tal-UE kontra t-traffikar li tirrikonoxxi r-rwol vitali li t-tuturi jaqdu fil-protezzjoni tat-tfal mid-deni;

36.  Iħeġġeġ lill-UE tkompli bl-isforzi tagħha fil-ġlieda kontra l-fenomenu ta' tfal suldati, b'mod partikolari permezz ta' appoġġ għall-gvernijiet fl-indirizzar ta' din il-kwistjoni u għall-gruppi lokali tas-soċjetà ċivili li jaħdmu fuq il-post, iddaħħal fis-seħħ miżuri biex jipprevjenu r-reklutaġġ u l-użu tat-tfal suldati fil-futur, tappoġġja l-iżvilupp ta' leġiżlazzjoni għall-protezzjoni tat-tfal inkluża l-kriminalizzazzjoni ta' reklutaġġ tat-tfal u timmobilizza riżorsi biex tinbena r-reżiljenza u ssaħħaħ l-ambjent protettiv għat-tfal; jistieden lill-UE tħeġġeġ lil pajjiżi terzi biex jirratifikaw u jimplimentaw l-istandards internazzjonali relevanti, inkluż il-Protokoll Fakultattiv għall-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal dwar l-involviment tat-tfal f'kunflitti armati;

37.  Jenfasizza li t-tfal u l-persuni b'diżabbiltà għandhom jitqiesu bħala vittmi vulnerabbli tat-traffikar tal-bnedmin; jenfasizza l-fatt li l-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin jistgħu jiżviluppaw diżabilitajiet minħabba l-abbuż mit-traffikant tagħhom, filwaqt li min-naħa l-oħra, individwu li għandu diżabbiltà jista' jsir il-mira ta' traffikant minħabba dik il-vulnerabbiltà;

38.  Jilqa' l-inklużjoni tal-elemożina furzata bħala forma ta' traffikar tal-bnedmin fis-sens tad-Direttiva 2011/36/UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jarmonizzaw il-leġiżlazzjoni nazzjonali u jħeġġu lill-gvernijiet ta' pajjiżi terzi biex jadottaw u jinfurzaw dispożizzjonijiet legali f'dan ir-rigward; jikkundanna kwalunkwe kriminalizzazzjoni tal-vittmi tal-elemożina sfurzata u jappella għal aċċess għal opportunitajiet ta' xogħol u akkomodazzjoni; jinsisti fuq il-ħtieġa li jitwettaq taħriġ għal pulizija u uffiċjali oħra għall-identifikazzjoni u riferiment xieraq sabiex tiġi żgurata assistenza xierqa għall-vittmi ta' elemożina furzata; jissottolinja li ħafna vittmi ġejjin minn ambjent fqir u emarġinat; jappella għal miżuri ta' prevenzjoni intiżi biex inaqqsu l-vulnerabbiltà ta' gruppi f'riskju, billi jibdew bi strutturi bażiċi bħall-edukazzjoni jew l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol u jżidu n-numru ta' postijiet ta' kenn u ċentri ta' assistenza għall-persuni vulnerabbli;

39.  Jenfasizza li l-Protokoll ta' Palermo tan-NU jeħtieġ il-kriminalizzazzjoni tax-xogħol sfurzat bħala forma ta' traffikar; iħeġġeġ lill-gvernijiet jinfurzaw il-liġi u jiżguraw li dawk li jgawdu minn xogħol ta' skjavitù jiġu kkastigati;

40.  Jinnota l-iżvilupp ta' forma ġdida ta' traffikar tal-bnedmin fejn l-individwi qed jiġu ttraffikati għal rahan bi prattiki ta' tortura severi ħafna; jinnota li din il-forma ġdida ta' merkanżija fil-bnedmin hija karatterizzata mill-estorsjoni, swat u stupru bħala mezz biex jiġi infurzat il-ħlas ta' dejn minn familji u qraba li jirrisjedu ġewwa u barra mill-UE;

41.  Jikkundanna t-traffikar tal-organi, tessuti u ċelloli tal-bniedem, inkluż il-kummerċ illegali ta' ċelloli riproduttivi (bajd, sperma), tessuti u ċelloli fetali u ċelloli staminali adulti u embrijonali;

42.  Jenfasizza li, skont rapport ta' Global Financial Integrity, il-kummerċ tal-organi tal-bniedem huwa fost l-aktar għaxar attivitajiet illegali li jirrendu flus fid-dinja, u jiġġenera profitti ta' bejn USD 600 miljun u USD 1,2 biljun fis-sena u huwa mifrux fuq bosta pajjiżi; jenfasizza wkoll li, skont in-Nazzjonijiet Uniti, nies ta' kull età jistgħu jisfaw vittmi, iżda l-migranti, dawk bla dar u dawk li ma jafux jaqraw huma partikolarment vulnerabbli;

43.  Jenfasizza li l-istaġnar ekonomiku, il-lakuni fil-leġiżlazzjoni u n-nuqqasijiet fl-infurzar tal-liġi fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, flimkien maż-żieda fil-globalizzazzjoni u t-titjib fit-teknoloġija tal-komunikazzjoni, joħolqu l-ispazju perfett għall-attività kriminali tat-traffikar illeċitu tal-organi; jirrimarka li n-nuqqas ta' opportunità ekonomika ġġiegħel lin-nies jikkunsidraw għażliet li f'ċirkustanzi oħra jqisuhom perikolużi jew kundannabbli, filwaqt li infurzar tal-liġi inadegwat jippermetti lit-traffikanti joperaw bi ftit li xejn biża' li tittieħed azzjoni ġudizzjarja kontrihom;

44.  Jenfasizza li x-xiri tal-organi, tessuti u ċelloli tal-bniedem huwa illegali; jinnota li l-persuni ttraffikati għat-tneħħija tal-organi jiffaċċjaw sfidi partikolari, u li l-vittmi sikwit ma jkunux konxji tal-konsegwenzi mediċi fit-tul u debilitanti, tat-tneħħija tal-organi u tan-nuqqas ta' kura wara l-operazzjoni, kif ukoll tal-impatt psikoloġiku tal-operazzjoni; jappella għal inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni mmirati aħjar biex jgħollu l-profil tal-ħsara assoċjata mal-bejgħ tal-organi, partikolarment fost l-ifqar u l-aktar vulnerabbli, li jistgħu jaraw il-bejgħ ta' organu bħala prezz ġustifikat biex itejbu s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom;

45.  Jistieden lill-Kummissjoni tikkundanna t-traffikar tal-bnedmin li għandu bħala għan it-tneħħija tal-organi u tadotta attitudni ċara fir-rigward tal-kummerċ illegali ta' organi, tessuti u ċelloli; jistieden lill-UE tinkoraġġixxi lill-assoċjazzjonijiet u s-soċjetajiet mediċi tat-trapjanti biex jiżviluppaw Kodiċi ta' Kondotta Etika għall-professjonisti tas-saħħa u ċ-ċentri ta' trapjant fir-rigward tal-mod tal-ksib ta' trapjant ta' organi barra mill-pajjiż u fir-rigward tal-proċedura għall-kura ta' wara t-trapjant; jinnota li l-ċittadini mill-aktar komunitajiet foqra fid-dinja huma partikolarment vulnerabbli li jsiru vittmi tat-traffikar illeċitu tal-organi;

46.  Jappella għar-ratifika u l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kontra t-Traffikar ta' Organi tal-Bniedem; jitlob lill-UE tistieden lill-gvernijiet ta' pajjiżi terzi jieħdu azzjoni legali kontra l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, l-isptarijiet u l-kliniċi privati li jkunu qed joperaw fis-suq illeċitu u lukrattiv tat-trapjant ta' organi;

47.  Jistieden lill-Istati Membri jħeġġu aktar sforzi biex jinvolvu lill-komunità medika bil-għan li jitjiebu l-isforzi għall-ġlieda kontra din il-forma ta' traffikar permezz tas-sensibilizzazzjoni dwar il-kwistjonijiet li jikkonċernaw it-traffikar u billi jagħtu taħriġ obbligatorju;

48.  Jenfasizza l-importanza tal-prevenzjoni u ta' approċċ multisettorjali u multidixxiplinari fl-indirizzar tal-akkwist illeċitu tal-organi tal-bniedem, inkluż it-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet ta' tneħħija tal-organi, li żviluppat fi problema globali; jappella għal inizjattivi ta' sensibilizzazzjoni immirati aħjar biex jgħollu l-profil tal-ħsara assoċjata mal-bejgħ tal-organi, biex il-vittmi u dawk potenzjali jkunu mgħarrfa aħjar dwar ir-riskji fiżiċi u psikoloġiċi, partikolarment fost l-ifqar u l-aktar vulnerabbli fir-rigward tal-inugwaljanza u l-faqar, li jistgħu jaraw il-bejgħ ta' organu bħala prezz li ta' min iħallsu biex itejbu s-sitwazzjoni ekonomika tagħhom; jenfasizza l-fatt li l-kampanji ta' sensibilizzazzjoni għandhom ikunu element meħtieġ kemm tal-Politika Ewropea tal-Viċinat kif ukoll tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-UE;

49.  Jirrimarka dwar l-importanza tar-rwol tat-tobba, l-infermiera, il-ħaddiema soċjali u professjonisti oħra fil-qasam mediku, li huma uniċi minħabba l-kuntatt professjonali tagħhom mal-vittmi waqt id-detenzjoni tagħhom u jaqdu rwol ewlieni fil-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin; jesprimi tħassib dwar il-fatt li, fil-preżent, mhuwiex jittieħed vantaġġ minn din l-opportunità biex wieħed jintervjeni; jinnota l-ħtieġa li l-komunità medika titħarreġ sabiex tinduna bis-sinjali tat-traffikar tal-bnedmin u fil-proċeduri ta' rapportar, sabiex tassisti aħjar lill-vittmi, u li jiġu stabbiliti penali ħorox għal kull involviment fit-traffikar illegali tal-organi;

50.  Iħeġġeġ it-twaqqif ta' programmi ta' kunsens preżunt f'diversi pajjiżi jew skemi li permezz tagħhom iċ-ċittadini jingħataw l-għażla li jinkitbu direttament f'reġistru ta' donaturi tal-organi huma u jagħmlu ċerti proċeduri amministrattivi, biex b'hekk titnaqqas id-dipendenza tal-pazjenti fuq is-suq illeċitu, filwaqt li fl-istess ħin jiżdied l-għadd ta' organi disponibbli sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż finanzjarji ta' trapjant u jonqos l-interess fit-turiżmu mediku;

51.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jieħdu miżuri biex jipprojbixxu t-"turiżmu tat-trapjanti" billi jadottaw miżuri li jżidu d-disponibbiltà ta' organi miksuba legalment, bl-għan li jsaħħu l-prevenzjoni tal-akkwist illeċitu tal-organi u sabiex jistabbilixxu sistema trasparenti għat-traċċabbiltà tal-organi trapjantati, filwaqt li jiżguraw l-anonimat tad-donaturi; jistieden lill-Kummissjoni tfassal linji gwida biex tinkoraġġixxi l-parteċipazzjoni tal-Istati Membri fi sħubijiet kollaborattivi bħal Eurotransplant u Scandiatransplant;

52.  Jirrimarka li, skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, hemm data xjentifika limitata dwar it-traffikar u s-saħħa, b'mod partikolari f'dak li għandu x'jaqsam mas-saħħa mentali u psikoloġika; jirrimarka wkoll li l-ħtiġijiet tal-vittmi u s-superstiti sikwit jiġu ssottovalutati; jistieden, għalhekk, lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet rilevanti tal-Istati Membri, iwaqqfu sistema ta' monitoraġġ u jxerrdu informazzjoni dwar il-konsegwenzi tat-traffikar u l-ħtiġijiet tal-vittmi f'termini ta' saħħa, kemm fiżika kif ukoll psikoloġika;

Id-drittijiet tal-vittmi, inkluż id-dritt għal rimedju

53.  Jistieden lill-UE u l-Istati Membri jieħdu approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem u ffukat fuq il-vittma u jqiegħdu lill-vittmi u l-popolazzjonijiet vulnerabbli fiċ-ċentru tal-isforzi kollha fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, il-prevenzjoni ta' dan u l-protezzjoni tal-vittmi;

54.  Jikkundanna d-differenzi inkwetanti bejn l-obbligi tal-istat u sa liema punt dawn qed jiġu ssodisfati fil-prattika fil-kuntest tad-drittijiet tal-vittmi; jilqa' d-Direttiva 2012/29/UE li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità; jittama li d-direttiva ġiet trasposta kif suppost mill-Istati Membri, fid-dawl tal-fatt li l-iskadenza għall-implimentazzjoni tagħha kienet is-16 ta' Novembru 2015; jistieden lill-Istati Membri, inklużi pajjiżi ta' oriġini, tranżitu u destinazzjoni, jipprovdu jew jiffaċilitaw l-aċċess għal rimedji li jkunu ġusti, adegwati u xierqa għall-persuni traffikati kollha fit-territorji rispettivi tagħhom u fl-ambitu tal-ġurisdizzjonijiet rispettivi tagħhom, inklużi dawk li mhumiex ċittadini;

55.  Ifakkar li l-identifikazzjoni rapida u preċiża tal-vittmi hija fundamentali għall-applikazzjoni tad-drittijiet li għalihom huma legalment intitolati; jinsisti li jittieħdu miżuri ta' bini ta' kapaċità fir-rigward tal-identifikazzjoni ta' vittmi ta' traffikar tal-bnedmin speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-migrazzjoni, is-sigurtà u s-servizzi għall-kontroll tal-fruntieri;

56.  Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jiskambja l-aħjar prattiki mal-pajjiżi terzi, l-ewwel nett, dwar it-taħriġ tal-awtoritajiet tal-pulizija u dawk li jaħdmu fil-qasam tal-għajnuna umanitarja fir-rigward tal-aqwa approċċ li għandhom jadottaw biex javviċinaw il-vittmi, u t-tieni nett, dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-valutazzjoni individwali tal-vittmi biex jiġu determinati l-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom għall-għajnuna u l-protezzjoni;

57.  Jenfasizza l-importanza tal-prinċipju tar-rikonoxximent reċiproku stabbilit fl-Artikolu 82(1) tat-TFUE; jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-aġenziji tal-UE jsaħħu l-istatus tal-vittmi tat-traffikar permezz ta' rikonoxximent reċiproku sħiħ tad-deċiżjonijiet ġudizzjarji u amministrattivi, inklużi dawk relatati ma' miżuri ta' protezzjoni għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, li tfisser li l-istatus ta' vittma, ladarba stabbilit fi Stat Membru, għandu jkun applikabbli fi ħdan l-Unjoni Ewropea kollha u b'hekk il-vittmi (jew l-assoċjazzjonijiet li jirrappreżentawhom) għandhom jiġu megħjuna u assistiti f'każ ta' nuqqas ta' rikonoxximent tal-istatus tagħhom meta jkunu qed jivvjaġġaw ġewwa l-Unjoni;

58.  Jinsisti li r-rispons tal-ġustizzja kriminali għandu jiggarantixxi aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi u informazzjoni dwar id-drittijiet legali tagħhom; jistieden lill-Istati kollha jikkonformaw mal-obbligi internazzjonali tagħhom li jiddefendu d-drittijiet tal-vittmi fil-ġurisdizzjoni tagħhom, u jiżguraw appoġġ sħiħ għall-vittmi, anki billi jipprovdu appoġġ psikoloġiku, indipendentement mir-rieda tagħhom li jikkooperaw fi proċedimenti kriminali;

59.  Jafferma li l-vittmi tat-traffikar għandhom id-dritt għal rimedju effettiv, inkluż l-aċċess għall-ġustizzja, ir-rikonoxximent ta' identità ġuridika u ċittadinanza, ir-radd lura ta' proprjetà, kumpens xieraq kif ukoll kura medika u psikoloġika, servizzi legali u soċjali, u appoġġ fit-tul għall-integrazzjoni mill-ġdid, inkluż appoġġ ekonomiku;

60.  Jinnota l-importanza ta' aċċess universali għall-kura tas-saħħa, u għas-saħħa sesswali u riproduttiva, b'mod partikolari għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, li jista' jkun li jitqabdu ma' bosta problemi fiżiċi u psikoloġiċi bħala konsegwenza diretta tal-isfruttament tagħhom; jistieden lill-Istati Membri joħolqu servizzi tal-kura tas-saħħa u servizzi ta' wara l-kura li jkunu faċilment aċċessibbli għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin;

61.  Jistieden lill-Istati Membri li fihom ikun seħħ l-isfruttament tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin biex joffru trattament mediku adegwat u neċessarju u li jqis il-ġeneru abbażi tal-ħtiġijiet individwali, b'attenzjoni speċjali għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin għal skopijiet ta' sfruttament sesswali;

62.  Jinnota li l-persuni b'diżabbiltà jew li jsofru diżabbiltà waqt il-passaġġ tat-traffikar jeħtieġu protezzjoni addizzjonali mill-isfruttament u jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jiżguraw li l-assistenza pprovduta lil vittmi identifikati tindirizza kif jixraq il-ħtiġijiet speċifiċi tagħhom;

63.  Jenfasizza l-ħtieġa li l-vittmi tat-traffikar jiġu integrati mill-ġdid u li jiġi rispettat id-dritt tagħhom għal protezzjoni; jistieden lill-Istati Membri joħolqu u jsaħħu n-netwerks ta' ċentri li jipprovdu appoġġ u kenn u li jiżguraw l-għoti tas-servizzi, b'lingwa li l-vittma tista' tifhem, u jipprovdulhom aċċess għall-edukazzjoni; jitlob għal sforz kollaborattiv fir-rigward tal-inklużjoni soċjali u l-għoti ta' assistenza fost NGOs, organizzazzjonijiet internazzjonali, korpi u aġenziji governattivi mill-pajjiżi ta' oriġini u ta' destinazzjoni, partikolarment f'sitwazzjonijiet fejn il-vittmi jmorru lura f'pajjiżhom;

64.  Jenfasizza l-importanza li tiġi żgurata s-sigurtà tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li jixhdu fil-qorti kontra t-traffikanti tal-bnedmin;

65.  Jitlob li tingħata aktar attenzjoni lill-vittmi fi proċedimenti kriminali; jistieden lill-awtoritajiet kompetenti ma jżommux f'detenzjoni lill-persuni traffikati u ma jqiegħduhomx f'riskju li jiġu penalizzati għar-reati mwettqa fil-kuntest tas-sitwazzjoni tagħhom bħala vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari fil-każ ta' prostituzzjoni, kwalunkwe forma oħra ta' sfruttament sesswali u x-xogħol furzat; jistieden lill-Istati Membri jirrispettaw il-prinċipju tan-non-kriminalizzazzjoni;

66.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw l-istrumenti legali li jiffaċilitaw il-possibbiltajiet għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin biex jikkuntattjaw l-awtoritajiet mingħajr ma jipperikolaw is-sigurtà tagħhom stess u d-drittijiet tagħhom bħala vittma;

67.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw mingħajr dewmien id-Direttiva 2011/36/UE u b'mod partikolari l-Artikolu 8 tagħha, flimkien mal-oqfsa ġuridiċi rilevanti kollha dwar it-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tieħu azzjoni legali kontra l-Istati Membri li jonqsu milli jimplimentawha, u biex tippubblika malajr kemm jista' jkun ir-rapport ta' implimentazzjoni li kien mistenni f'April 2015;

68.  Jitlob lill-gvernijiet idaħħlu fis-seħħ salvagwardji bejn l-awtoritajiet tal-immigrazzjoni u l-ispettorati tax-xogħol, sabiex il-vittmi jitħeġġu jressqu l-ilmenti u jiġi żgurat li jekk każijiet ta' traffikar tal-bnedmin jiġu identifikati m'hemmx biża li l-azzjoni tittieħed mill-awtoritajiet tal-immigrazzjoni kontra l-vittmi;

69.  Jistieden lill-Istati Membri jikkriminalizzaw l-att li jintużaw kwalunkwe servizz ta' vittma tat-traffikar tal-bnedmin miċ-ċittadini tagħhom, jekk tali att jitwettaq barra l-Istat Membru u/jew 'l barra mill-UE, inklużi l-prostituzzjoni u forom oħra ta' sfruttament sesswali, xogħol jew servizzi furzati, inkluża l-elemożina, l-iskjavitù u prattiki simili għall-iskjavitù, is-servitù jew l-isfruttament ta' attivitajiet kriminali, jew it-teħid ta' organi;

70.  Iqis li l-fatt li persuna tkun rifuġjata, tkun qed tfittex asil, tkun detentura ta' viża umanitarja jew tkun teħtieġ protezzjoni internazzjonali, għandu jitqies bħala fattur ta' vulnerabbiltà fil-każ tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi u l-awtoritajiet tal-asil jikkooperaw bil-għan li jgħinu lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin li jkunu jeħtieġu protezzjoni internazzjonali jressqu applikazzjoni għall-protezzjoni; jafferma mill-ġdid li l-miżuri meħuda kontra t-traffikar tal-bnedmin ma għandhomx jaffettwaw b'mod negattiv id-drittijiet tal-vittmi tat-traffikar, tal-migranti, tar-rifuġjati u tal-persuni li jinsabu fil-bżonn ta' protezzjoni internazzjonali;

71.  Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw miżuri li jqisu l-ġeneru bl-għan li jtejbu l-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin fil-proċeduri tal-asil u r-ritorn, li jżommu rekords aktar dettaljati u diżaggregati skont il-ġeneru u jiżguraw li dawn il-vittmi jiġu informati wkoll dwar il-faċilitajiet ta' appoġġ xieraq;

72.  Ifakkar lill-Istati Membri li d-Direttiva 2011/36/UE tapplika bla ħsara għall-prinċipju tan-non-refoulement skont il-Konvenzjoni tal-1951 relatata mal-Istatus ta' Rifuġjati;

73.  Iħeġġeġ lill-Istati Membri jiggarantixxu lill-applikanti għall-asil li huma vittmi ta' traffikar l-istess drittijiet bħal dawk mogħtija lil vittmi oħra tat-traffikar;

74.  Jinnota li, skont l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM), ir-ritorn tal-migranti u r-rifuġjati jinvolvi riskji ta' sigurtà inerenti fir-rigward ta' traffikar mill-ġdid li għandhom jiġu identifikati, ivvalutati u l-effetti tagħhom mitigati peress li r-risku li jinħoloq għall-migranti ttraffikati mill-isfruttaturi tagħhom spiss jiżdied meta jkun irnexxielhom jaħarbu, jinteraġixxu mal-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, jew ikunu taw xhieda fil-qorti(2) ;

75.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jrendu l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin aktar viżibbli għall-pubbliku, b'enfasi partikolari fuq l-ajruporti, l-istazzjonijiet tal-ferrovija, il-karozzi tal-linja, l-iskejjel, l-universitajiet u l-postijiet tax-xogħol rilevanti; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jżidu l-għarfien fost l-uffiċjali pubbliċi dwar il-linji gwida tal-UE għall-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u dwar il-pubblikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-drittijiet tal-UE għall-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, u jħeġġeġ l-użu attiv tiegħu;

76.  Jinkoraġġixxi finanzjament immirat mill-UE għal NGOs lokali biex jidentifikaw u jappoġġjaw lill-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, kif ukoll biex iqajmu kuxjenza fost il-popolazzjonijiet li huma vulnerabbli għall-isfruttament u t-traffikar tal-bnedmin; jilqa' f'dan il-kuntest ir-rwol tal-mezzi ta' komunikazzjoni li jistgħu jgħinu jqajmu kuxjenza u jagħtu informazzjoni dwar ir-riskji;

Il-kooperazzjoni kontra t-traffikar tal-bnedmin fil-livell reġjonali u internazzjonali

77.  Jinsab imħasseb dwar il-livell insuffiċjenti ta' kooperazzjoni internazzjonali fuq il-każijiet ta' traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari għal dak li jikkonċerna l-pajjiżi ta' oriġini u l-pajjiżi ta' tranżitu, u din is-sitwazzjoni tikkostitwixxi impediment sinifikanti fil-ġlieda effettiva kontra t-traffikar tal-bnedmin; jappella għal koordinazzjoni u kooperazzjoni msaħħa u l-iskambju sistematiku tal-informazzjoni biex jiġi investigat u miġġieled it-traffikar tal-bnedmin transnazzjonali billi jiżdiedu l-assistenza finanzjarja u teknika u jissaħħu l-komunikazzjoni, il-kooperazzjoni u l-bini tal-kapaċità transkonfinali fil-livell tal-gvern u dak tal-infurzar tal-liġi, inklużi l-gwardji tal-fruntieri, l-uffiċjali tal-immigrazzjoni u tal-asil, l-investigaturi kriminali u l-aġenziji ta' appoġġ għall-vittmi, is-soċjetà ċivili u l-aġenziji tan-NU, inkluż dwar kif jiġu identifikati u protetti l-vittmi u li jiġu diskussi modi ta' kif tittratta ma' pajjiżi ta' oriġini, tranżitu u destinazzjoni li għadhom ma rratifikawx il-Protokoll ta' Palermo tan-NU; jistieden lill-UE tiżviluppa approċċ reġjonali, li tikkonċentra fuq "ir-rotot tat-traffikar" u li toffri risposti li huma adattati għat-tip ta' sfruttament fir-reġjuni differenti; jenfasizza barra minn hekk l-utilità ta' programmi internazzjonali ta' skambju għal professjonisti kontra t-traffikar;

78.  Jistieden lill-Kummissjoni, lill-aġenziji kompetenti tal-UE u lill-Istati Membri jiżviluppaw taħriġ speċifiku li jqis il-ġeneru għall-persunal li jaħdem f'servizzi tal-infurzar tal-liġi u tal-fruntieri sabiex jidentifika u jassisti aħjar il-vittmi potenzjali tat-traffikar b'mod partikolari t-traffikar għall-isfruttament sesswali;

79.  Jinsisti dwar il-ħtieġa li l-UE ttejjeb il-kooperazzjoni tal-pulizija u l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi – b'mod partikolari l-pajjiżi ta' oriġini u ta' tranżitu tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin – fil-prevenzjoni, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni tat-traffikar tal-bnedmin, b'mod partikolari permezz tal-Europol u l-Eurojust, inklużi l-kondiviżjoni ta' informazzjoni, il-parteċipazzjoni fi skwadri ta' investigazzjoni konġunti u l-ġlieda kontra r-reklutaġġ ta' persuni għat-traffikar tal-bnedmin permezz tal-Internet u mezzi diġitali oħra; jenfasizza l-importanza tal-iskambju sistematiku tad-data mill-Istati Membri, u l-input tagħhom fid-databases tal-Europol, il-Focal Point Phoenix u l-Focal Point Twins; iħeġġeġ kooperazzjoni akbar bejn l-Europol u l-Interpol fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u jfakkar li l-iskambji tad-data bejn l-Istati Membri flimkien ma' pajjiżi terzi għandhom jirrispettaw bis-sħiħ l-istandards tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data; jistieden lill-Istati Membri jiġbru aktar data komparabbli dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u itejbu l-iskambji tad-data bejniethom u ma' pajjiżi terzi;

80.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jipprovdu lill-aġenziji responsabbli mill-infurzar tal-liġi u l-aġenziji tal-pulizija tagħhom bil-persunal u r-riżorsi meħtieġa biex l-aġenziji jkunu jistgħu jirċievu informazzjoni wkoll minn familji u sorsi oħra, jiskambjaw din l-informazzjoni mal-awtoritajiet Ewropej u nazzjonali rilevanti u jittrattaw u janalizzaw din l-informazzjoni kif għandu jkun;

81.  Jenfasizza l-fatt li l-pajjiżi ta' tranżitu huma kruċjali fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, peress li l-isfruttament tal-vittmi jkun għadu ma bediex f'din il-fażi; jenfasizza l-importanza li l-uffiċjali tal-pulizija tal-fruntieri jiġu provduti b'taħriġ addizzjonali sabiex itejbu l-ħiliet ta' identifikazzjoni tagħhom;

82.  Jenfasizza l-għadd ta' sfidi marbuta ma' migrazzjoni transkonfinali tal-forza tax-xogħol, b'mod partikolari r-riskju li l-migranti jkunu illegalizzati u mċaħħda mid-drittijiet l-iktar fundamentali tagħhom; jitlob li jiġu stabbiliti mekkaniżmi ta' migrazzjoni transkonfinali tal-forza tax-xogħol fl-UE u fil-livell internazzjonali sabiex tiżdied u tiġi formalizzata l-migrazzjoni regolari tal-ħaddiema;

83.  Jirrikonoxxi l-isforzi li saru mill-UE biex jinħolqu kanali formalizzati għall-migrazzjoni transkonfinali tax-xogħol, li għandhom jirċievu aktar attenzjoni, u jappella għal sforzi msaħħa u aktar koerenti f'dan ir-rigward; jissottolinja l-potenzjal ta' migrazzjoni formalizzata tal-forza tax-xogħol bħala mezz ta' prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin u biex jiġu salvati l-ħajjiet;

84.  Iħeġġeġ lill-UE ssaħħaħ il-kooperazzjoni tagħha mal-NGOs u organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti oħra, inkluż billi jiġi żgurat finanzjament adegwat u assistenza koordinata, sabiex jiżdiedu l-iskambju tal-aħjar prattiki, l-iżvilupp ta' linji ta' politika, l-implimentazzjoni, u biex tiżdied ir-riċerka, anki mal-atturi lokali, billi ssir enfasì b'mod partikolari fuq l-aċċess għall-ġustizzja għall-vittmi u l-prosekuzzjoni ta' dawk li wettqu r-reat;

85.  Ifakkar li, skont id-Direttiva 2011/36/UE, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu u jaħdmu mill-qrib mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, b'mod partikolari f'inizjattivi ta' tfassil, ta' kampanji ta' informazzjoni u ta' sensibilizzazzjoni, programmi ta' riċerka u edukazzjoni u fit-taħriġ, kif ukoll fil-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-impatt ta' miżuri kontra t-traffikar; jinnota barra minn hekk li l-NGOs għandhom jassistu wkoll fir-rigward tal-identifikazzjoni bikrija, għall-assistenza u l-appoġġ għall-vittmi; jinsisti li l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-NGOs huma protetti minn ritaljazzjonijiet, theddid, u intimidazzjonijiet u saħansitra aktar meta huma eżentati minn prosekuzzjonijiet kriminali meta dawn jassistu lill-vittmi tat-traffikar li jkunu jinsabu f'sitwazzjoni irregolari;

86.  Jitlob lill-UE, lill-Istati Membri u lill-komunità internazzjonali jagħtu attenzjoni partikolari għall-kwistjoni ta' prevenzjoni u ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin f'ambjenti ta' kriżi umanitarja bħal diżastri naturali u kunflitti armati, sabiex titnaqqas il-vulnerabbiltà tal-vittmi għat-traffikanti u netwerks kriminali oħra; jenfasizza li tali protezzjoni għandha tingħata lil dawk kollha intitolati għaliha skont il-konvenzjonijiet internazzjonali u reġjonali;

87.  Jenfasizza l-fatt li l-persuni li jkunu obbligati jħallu d-djar abitwali tagħhom minħabba tibdil f'daqqa jew progressiv relatat mal-klima li jaffettwalhom ħajjithom jew il-kundizzjonijiet tal-għajxien tagħhom b'mod negattiv, għandhom riskju kbir li jisfaw vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; jenfasizza li dan it-tip ta' mobbiltà tal-bniedem – relatat mat-tibdil fil-klima – għandu dimensjoni ekonomika qawwija li tinkludi t-telf tal-mezzi tal-għajxien u tnaqqis fl-introjtu tal-familji, u għalhekk teżisti theddida diretta li l-persuni kkonċernati jkunu vulnerabbli li jisfaw vittmi tax-xogħol furzat jew ta' skjavitù;

Il-politika tal-UE fuq it-traffikar tal-bnedmin fl-azzjoni esterna tagħha

88.  Jirrikonoxxi u jappoġġja l-ħidma tal-Koordinatur tal-UE Kontra t-Traffikar intiż biex tittejjeb il-koordinazzjoni u l-koerenza fost l-istituzzjonijiet tal-UE, l-aġenziji u l-Istati Membri ma' pajjiżi terzi u atturi internazzjonali u jħeġġeġ lill-Koordinatur jiżviluppa aktar azzjoni konġunta u miżuri konkreti fost l-UE, l-Istati Membri, il-pajjiżi terzi u l-atturi internazzjonali biex jistabbilixxu kooperazzjoni aktar koerenti u effiċjenti fit-twaqqif ta' sistemi li jidentifikaw, jipproteġu u jagħtu assistenza lill-vittmi tat-traffikar, biex isaħħu l-prevenzjoni tat-traffikar tal-bnedmin, u biex iżidu l-prosekuzzjoni tat-traffikanti u jistabbilixxu netwerk kapaċi jindirizza t-tħassib emerġenti;

89.  Iħeġġeġ lill-UE tagħmel l-isforzi meħtieġa fil-livell internazzjonali biex tipprevjeni u trażżan il-kummerċ tal-iskjavi, toħloq, b'mod progressiv u mill-aktar fis possibbli, it-tneħħija sħiħa tal-iskjavitù fil-forom kollha tagħha;

90.  Iqis li huwa essenzjali li l-istrateġiji mmirati lejn il-prevenzjoni ta' traffikar tal-bnedmin jindirizzaw il-fatturi ta' faċilitar u l-kawżi u ċ-ċirkostanzi sottostanti għal dan il-fenomenu u jsegwu approċċ integrat li jgħaqqad flimkien diversi atturi, mandati u perspettivi, kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll fil-livell internazzjonali; huwa tal-fehma li l-istrateġiji ta' prevenzjoni għandhom jinkludu azzjonijiet li jindirizzaw faqar, oppressjoni, nuqqas ta' rispett għad-drittijiet tal-bniedem, kunflitti armati u l-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali, u għandhom ikunu mmirati lejn it-tnaqqis tal-vulnerabbiltà ta' vittmi potenzjali, l-iskoraġġiment tat-talba għas-servizzi provduti mill-persuni traffikati, li tista' wkoll titqies bħala waħda mill-kawżi sottostanti, iż-żieda tal-edukazzjoni pubblika u l-qerda tal-korruzzjoni tal-uffiċjali pubbliċi; jistieden ukoll lill-istati kollha jimplimentaw b'mod effettiv l-obbligi tagħhom li jirriżultaw mill-Protokoll ta' Palermo;

91.  Jistieden lill-Istati Membri jirratifikaw l-istrumenti internazzjonali rilevanti kollha, il-ftehimiet u l-obbligi ġuridiċi, inkluża l-Konvenzjoni ta' Istanbul, u jżidu l-isforzi tagħhom biex jagħmlu l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin iktar effettiva, ikkoordinata u koerenti; iħeġġeġ lill-UE titlob ir-ratifika tal-istrumenti internazzjonali rilevanti kollha;

92.  Jistieden lir-rappreżentanti tal-UE jagħtu attenzjoni partikolari għat-traffikar tal-bnedmin fid-djalogu politiku tal-UE ma' pajjiżi terzi, u anki permezz tal-programmi ta' kooperazzjoni tagħha u fi ħdan fora multilaterali u reġjonali, anki permezz ta' dikjarazzjonijiet pubbliċi;

93.  Jistieden lill-UE tirrevedi l-programmi ta' assistenza tagħha fir-rigward tat-traffikar tal-bnedmin, trendi l-finanzjament aktar immirat u tagħmel it-traffikar tal-bnedmin ambitu ta' kooperazzjoni fih innifsu; f'dan il-kuntest iħeġġeġ iż-żieda ta' riżorsi għal servizzi li għandhom x'jaqsmu ma' traffikar tal-bnedmin fi ħdan l-istituzzjonijiet tal-UE; iħeġġeġ lill-Kummissjoni tevalwa mill-ġdid regolarment il-lista tagħha ta' pajjiżi prijoritarji, inklużi l-kriterji tal-għażla, sabiex ikun żgurat li tirrifletti r-realtajiet fuq il-post u biex tagħmilhom aktar flessibbli u adattabbli għaċ-ċirkostanzi li qed jinbidlu u t-tendenzi emerġenti;

94.  Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri, meta jsaħħu l-miżuri ġuridiċi kontra t-traffikar tal-bnedmin, iwessgħu wkoll id-definizzjoni tat-traffikar tal-bnedmin permezz tal-introduzzjoni ta' referenzi għall-mezzi ġodda ta' traffikar fl-ambitu tagħha;

95.  Jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jimplimentaw azzjonijiet relatati mal-ġlieda kontra t-traffikar fil-Pjan ta' Azzjoni attwali tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija u b'mod konformi mal-Istrateġija tal-UE lejn il-qerda tat-traffikar tal-bnedmin;

96.  Jitlob lill-Kummissjoni tivvaluta l-ħtieġa ta' reviżjoni possibbli tal-mandat tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew futur bil-għan li tintegra fil-kompetenzi tiegħu, ladarba jiġi stabbilit, il-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin;

97.  Jitlob li l-politika tal-UE kontra t-traffikar tal-bnedmin issir aktar effikaċi billi tkun integrata b'mod aktar profond fi ħdan l-istrateġiji usa' tal-UE dwar is-sigurtà, l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel, it-tkabbir ekonomiku, iċ-ċibersigurtà, il-migrazzjoni u r-relazzjonijiet esterni;

98.  Jistieden lill-istituzzjonijiet kollha tal-UE u lill-Istati Membri jsegwu politika koerenti kemm internament kif ukoll esternament billi jqiegħdu, f'konformità mal-valuri fundamentali tal-Unjoni, id-drittijiet tal-bniedem fiċ-ċentru tar-relazzjonijiet tal-UE mal-pajjiżi terzi kollha u jisfruttaw, b'mod partikulari, ir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali, bħala mezz ta' lieva;

99.  Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li d-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin jibqgħu fil-qalba tal-politiki ta' żvilupp tal-UE u tas-sħubiji ma' pajjiżi terzi; jistieden lill-Kummissjoni tintroduċi miżuri li jqisu l-ġeneru meta jinħolqu politiki ġodda ta' żvilupp u fir-reviżjoni tal-politiki eżistenti;

100.  Jenfasizza li l-emanċipazzjoni ekonomika u soċjali tan-nisa u l-bniet tnaqqas il-vulnerabbiltà tagħhom li jsiru vittmi, u jistieden lill-Kummissjoni tkompli l-azzjoni mmirata tagħha lejn l-integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi fl-attivitajiet ta' żvilupp kollha u lejn l-iżgurar li din tibqa' flimkien mad-drittijiet tan-nisa fuq l-aġenda matul id-djalogu politiku ma' pajjiżi terzi;

101.  Jenfasizza l-importanza tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, b'mod partikulari l-Għan ta' Żvilupp Sostenibbli 5.2 li jitlob l-eliminazzjoni tal-forom kollha ta' vjolenza fuq in-nisa u l-bniet fl-isfera pubblika kif ukoll f'dik privata, inklużi t-traffikar u l-isfruttament sesswali u tipi oħra ta' sfruttament;

102.  Jistieden lill-UE tagħti appoġġ lill-pajjiżi terzi fl-isforzi tagħhom li jżidu l-identifikazzjoni tal-vittmi, l-assistenza lill-vittmi u l-integrazzjoni mill-ġdid tal-vittmi u l-prosekuzzjonijiet għat-traffikar tal-bnedmin, permezz tal-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' leġiżlazzjoni xierqa, u l-armonizzazzjoni ta' definizzjonijiet ġuridiċi, proċeduri u kooperazzjoni f'konformità mal-istandards internazzjonali;

103.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw li l-persunal tal-infurzar tal-liġi, inklużi dawk ta' aġenziji bħall-Frontex, l-Europol, u l-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil, kif ukoll uffiċjali oħra li jistgħu jiġu f'kuntatt ma' vittmi jew vittmi potenzjali tat-traffikar tal-bnedmin, jingħataw taħriġ adegwat sabiex ikunu jistgħu jittrattaw każijiet ta' traffikar tal-bnedmin, b'perspettiva intersettorjali integrata, b'enfasi fuq il-bżonnijiet speċjali ta' nisa u tfal ittraffikati, u gruppi oħra f'sitwazzjonijiet vulnerabbli bħar-Roma u r-rifuġjati u dwar kif jistgħu jiġu pprovduti inċentivi u protezzjoni sħiħa tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin u għal oħrajn biex jirrappurtaw it-traffikanti;

104.  Iqis li l-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi għandha ssir kmieni kemm jista' jkun fin-netwerk u li l-isforzi għandhom għalhekk jiġu msaħħa fil-fruntieri biex il-vittmi jiġu identifikati hekk kif jidħlu fl-EU; jistieden lill-Istati Membri jaħdmu ma' pajjiżi terzi sabiex itejbu l-linji gwida eżistenti li jistgħu jgħinu lis-servizzi konsulari u l-gwardjani tal-fruntiera fl-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, u jenfasizza f'dan ir-rigward l-importanza tal-iskambju tal-aħjar prattiki, b'mod partikolari fir-rigward tal-intervisti fil-fruntieri; jenfasizza wkoll il-ħtieġa li l-gwardjani tal-fruntieri u l-gwardjani tal-kosta jkollhom aċċess għall-bażijiet ta' data tal-Europol;

105.  Jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi sabiex jiġu miġġielda l-forom kollha tat-traffikar tal-bnedmin, b'attenzjoni partikolari għad-dimensjoni tal-ġeneru tat-traffikar tal-bnedmin biex b'mod speċifiku jiġu miġġielda ż-żwieġ tat-tfal, l-isfruttament sesswali tan-nisa u l-bniet u t-turiżmu sesswali; jistieden lill-Kummissjoni u lis-SEAE jirduppjaw l-isforzi taħt il-Proċess ta' Kartum billi jżidu aktar proġetti speċifiċi u jiżguraw il-parteċipazzjoni attiva ta' numru akbar ta' pajjiżi.

106.  Jitlob li l-Kummissjoni, il-Kunsill u s-SEAE, fin-negozjati tagħhom ma' pajjiżi terzi għal ftehimiet internazzjonali, ftehimiet ta' riammissjoni u ftehimiet ta' kooperazzjoni, jenfasizzaw il-ħtieġa li l-pajjiżi terzi jikkumbattu b'mod effettiv it-traffikar tal-bnedmin, iżidu l-prosekuzzjonijiet għal min iwettaq ir-reati u jsaħħu l-protezzjoni għall-vittmi;

107.  Iħeġġeġ lill-UE tiffoka l-isforzi tagħha b'mod effikaċi kemm fuq l-indirizzar tat-traffikar tal-bnedmin kif ukoll fuq il-ġlieda kontra l-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni; iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jinvestu fl-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin fost ir-refuġjati u l-migranti u fost il-vittmi ta' ksur u abbuż bħala parti minn operazzjonijiet ta' faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni, ikkontrollati minn netwerks kriminali;

108.  Jenfasizza l-ħtieġa ta' ħidma ta' tħejjija u taħriġ għall-missjonijiet internazzjonali tal-pulizija ċivili kif ukoll it-taħriġ tad-diplomatiċi, l-uffiċjali ta' kollegament, l-uffiċjali ta' kooperazzjoni konsulari u ta' żvilupp sabiex tittejjeb l-identifikazzjoni tal-vittmi tat-traffikar tal-bnedmin; iqis li t-taħriġ għal dawn il-gruppi huwa neċessarju, għaliex ħafna drabi dawn huma l-ewwel punt ta' kuntatt għall-vittmi tat-traffikar, u li għandha tittieħed azzjoni biex ikun żgurat li dawn l-uffiċjali jkollhom aċċess għal materjal adegwat biex jgħarrfu lill-persuni f'riskju li jkunu saru vittmi tat-traffikar;

109.  Ifakkar li l-introduzzjoni fis-7 ta' Ottubru 2015 tat-tieni fażi tal-EUNAVFOR MED, magħrufa wkoll bħala operazzjoni Sophia, għamlitha possibbli li tittieħed azzjoni konkreta kontra t-traffikar tal-bnedmin peress li din tawtorizza l-imbark, it-tfittxija, il-qbid u d-devjazzjoni, fl-ibħra miftuħa, ta' bastimenti suspettati li qed jintużaw għall-faċilitazzjoni ta' dħul klandestin ta' persuni jew ta' traffikar tal-bnedmin; Ifakkar li s'issa, 48 faċilitatur ta' dħul klandestin ta' persuni u traffikant suspettat ġew arrestati u jinsabu f'idejn is-sistema ġuridika Taljana; jistieden lill-UE tkompli u żżid l-operazzjonijiet tagħha fil-Mediterran;

110.  Jitlob lill-UE issib soluzzjonijiet tanġibbli rigward rotot regolari, sikuri u li ma jagħtux lok għal sfruttament lejn l-UE għall-migranti u r-refuġjati; Ifakkar lill-Istati Membri u l-UE li huma għandhom jikkonformaw mad-dritt internazzjonali, inkluż il-prinċipju ta' non-refoulement, fil-politiki kollha tagħhom u, b'mod partikolari, dawk dwar il-migrazzjoni; ifakkar li għandhom ikunu ggarantiti ritorn sikur u volontarju għal persuni traffikati mill-istat li jirċevihom u l-istat ta' oriġini, u alternattivi ġuridiċi f'każijiet ta' fejn ir-ripatrijazzjoni tista' toħloq riskju għas-sigurtà tagħhom u/jew tal-familji tagħhom; isostni li l-istat li jirċevihom u l-istat ta' oriġini għandhom jiggarantixxu l-kundizzjonijiet neċessarji ta' sigurtà u r-reintegrazzjoni għall-vittmi wara r-ritorn;

111.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jirrispettaw il-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u l-prinċipji tad-dritt fil-qasam tal-asil.

112.  Jistieden lill-UE tippromwovi programmi li jappoġġjaw l-inklużjoni tal-migranti u r-rifuġjati bl-involviment ta' atturi ewlenin minn pajjiżi terzi, u wkoll ta' medjaturi kulturali, biex ikunu ta' għajnuna ħalli jiżdied il-livell ta' għarfien tal-komunitajiet dwar it-traffikar u jagħmluhom aktar reżiljenti għall-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata;

113.  Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jagħmlu sforzi biex jiġu protetti u jinstabu r-rifuġjati jew il-migranti kollha, partikolarment it-tfal, li għebu wara l-wasla tagħhom fit-territorju Ewropew;

114.  Ifaħħar l-azzjoni tal-Europol b'mod partikolari fil-qafas tal-Focal Point Twins fl-identifikazzjoni ta' persuni li jmorru f'pajjiżi terzi bil-għan li jwettqu abbużi fuq it-tfal; jistieden lill-Istati Membri jikkooperaw mal-Europol billi jiżguraw skambju sistematiku u rapidu ta' data;

115.  Ifakkar li qabel ma tikkonkludi ftehim ta' liberalizzazzjoni ta' viżi, il-Kummissjoni għandha tivvaluta r-riskji li joħloq il-pajjiż terz ikkonċernat b'mod partikolari fil-qasam tal-immigrazzjoni illegali; jinsisti fuq il-fatt li n-netwerks tat-traffikar jistgħu jużaw ukoll ir-rotot legali ta' migrazzjoni; jitlob għaldaqstant lill-Kummissjoni tinkludi l-kooperazzjoni effettiva tal-pajjiżi terzi rilevanti fir-rigward tat-traffikar fost il-kriterji li jridu jiġu ssodisfati għal kwalunkwe ftehim ta' liberalizzazzjoni ta' viżi;

116.  Jirrimarka li l-UE teħtieġ approċċ leġiżlattiv vinkolanti u mandatorju għar-risistemazzjoni, kif spjegat fl-aġenda tal-Kummissjoni għall-migrazzjoni; jirrimarka li l-ammissjoni umanitarja tista' tintuża biex tikkumplimenta r-risistemazzjoni sabiex tagħti protezzjoni urġenti, ħafna drabi fuq bażi temporanja, lil dawk l-aktar vulnerabbli fejn meħtieġ, pereżempju lill-minuri mhux akkumpanjati jew lir-rifuġjati b'diżabbiltà, jew lil dawk li jeħtieġu evakwazzjoni medika urġenti;

117.  Jistieden lill-UE tikkondividi ma' pajjiżi terzi t-twaqqif ta' sistema standardizzata għall-ġbir ta' data kwalitattiva u kwantitattiva u l-analiżi tat-traffikar tal-bnedmin biex jiġi żviluppat mudell komuni jew għall-inqas komparabbli fl-UE u f'pajjiżi terzi għall-ġbir u l-analiżi ta' data relatata mal-aspetti kollha tat-traffikar tal-bnedmin; jisħaq fuq il-bżonn għal allokazzjoni ta' fondi suffiċjenti għall-ġbir tad-data u r-riċerka dwar it-traffikar tal-bnedmin;

118.  Jinkoraġġixxi lill-UE tiżviluppa strateġija ġdida wara l-2016 kontra t-traffikar b'dimensjoni esterna aktar b'saħħitha u aktar immirata, li tagħti iktar prijorità lis-sħubijiet li qed jiżviluppaw mas-soċjetà ċivili lokali fil-pajjiżi terzi ta' oriġini, ta' transitu u ta' destinazzjoni, il-gvernijiet u s-settur privat u tindirizza l-aspetti finanzjarji u ekonomiċi tat-traffikar;

o
o   o

119.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi-President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lid-Delegazzjonijiet tal-UE.

(1) Testi adottati, P8_TA(2015)0470.
(2) Ara p. 23 tar-rapport tal-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM), "Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011" (Rapport Annwali tal-Attivitajiet ta' Kontra t-Traffikar u ta' Assistenza lill-Migranti Vulnerabbli 2011").

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Frar 2018Avviż legali