Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0170(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0167/2017

Předložené texty :

A8-0167/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17

Hlasování :

PV 04/10/2017 - 9.6

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0373

Přijaté texty
PDF 397kWORD 44k
Středa 4. říjen 2017 - Štrasburk Konečné znění
Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I
P8_TA(2017)0373A8-0167/2017
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. října 2017 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) (Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0369),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 100 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0208/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1) ,

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 21. června 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro dopravu a cestovní ruch a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A8-0167/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 167.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. října 2017 k přijetí
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě
P8_TC1-COD(2016)0170
(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2017/2108.)

Poslední aktualizace: 19. červen 2018Právní upozornění