Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0170(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0167/2017

Predkladané texty :

A8-0167/2017

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 17

Hlasovanie :

PV 04/10/2017 - 9.6

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0373

Prijaté texty
PDF 326kWORD 43k
Streda, 4. október 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode***I
P8_TA(2017)0373A8-0167/2017
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2017 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (COM(2016)0369 – C8-0208/2016 – 2016/0170(COD)) (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0369),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 100 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0208/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. októbra 2016(1) ,

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. júna 2017, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre dopravu a cestovný ruch a na stanovisko Výboru pre právne veci (A8-0167/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 34, 2.2.2017, s. 167.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 4. októbra 2017 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/..., ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode
P8_TC1-COD(2016)0170
(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2017/2108.)

Posledná úprava: 20. jún 2018Právne oznámenie