Europa-Parlamentets holdning
PDF 201kWORD 116k
4. februar 2014
førstebehandling 2013/0082(COD)
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. februar 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2014 om indberetning til Kommissionen om investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Den Europæiske Union, om erstatning af Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 617/2010 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 736/96 (EP-PE_TC1-COD(2013)0082)
Juridisk meddelelse