Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
PDF 235kWORD 103k
4 Feabhra 2014
an chéad léamh 2013/0082(COD)
a glacadh ar an gcéad léamh an 4 Feabhra 2014 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le fógra a thabhairt don Choimisiúin faoi thionscadail infheistíochta sa bhonneagar fuinnimh laistigh den Aontas Eorpach agus a chuirtear in ionad Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 617/2010 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 736/96 ón gComhairle (EP-PE_TC1-COD(2013)0082)
Fógra dlíthiúil