Europos Parlamento pozicija
PDF 230kWORD 119k
2014 m. vasario 4 d.
pirmasis svarstymas 2013/0082(COD)
priimta 2014 m. vasario 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014 dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos Sąjungoje, kuriuo pakeičiamas Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 617/2010 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 736/96 (EP-PE_TC1-COD(2013)0082)
Teisinis pranešimas