Eiropas Parlamenta nostāja
PDF 226kWORD 132k
2014. gada 4. februāra
pirmais lasījums 2013/0082(COD)
pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 4. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2014 par Eiropas Savienībā īstenotu energoinfrastruktūras investīciju projektu paziņošanu Komisijai, ar ko aizstāj Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 617/2010 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 736/96 (EP-PE_TC1-COD(2013)0082)
Juridisks paziņojums