Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
9. maaliskuuta 2000
E-0657/00
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Cristiana Muscardini (UEN) komissiolle

 Aihe:  Reaalitalous ja finanssitalous
 Vastaus 

Vuodesta 1997 lähtien eri puolilla maailmaa puhjenneet talouskriisit on tulkittava koko kansainvälisen talous- ja valuuttajärjestelmän kriisiksi, joka saattaa johtaa talouden tosiasialliseen romahtamiseen. Kansainvälisten instituutioiden tehottomuus tehtäviensä hoidossa (kuten äskettäin Venäjän tapauksessa) ja kansainvälisen talouden asiantuntijoiden (muun muassa Bundesbankin Ernst Welteken ja entisen kanslerin Helmut Schmidtin) julkituoma huolestuminen antavat aihetta pelätä finanssitalouden romahtamista. Tällä olisi kielteisiä seurauksia paitsi pörsseille myös koko osakekurssien yliarvostuksen luomaan "spekulatiiviseen kuplaan" perustuvalle taloudelle. Reaalitalouden ja finanssitalouden välinen kuilu on viimeisen 30 vuoden aikana, sen jälkeen kun dollari irrotettiin kultakannasta 15. elokuuta 1971, kasvanut yhä suuremmaksi. Finanssitalous on synnyttänyt valtavan spekulatiivisen kuplan, joka on muuttanut täysin maailmantalouden rakenteet ja joka vastaa vähintään 300 000 miljardia dollaria verrattuna 40 000 miljardin dollarin maailmanlaajuiseen bruttokansantuotteeseen.

Tällä kehityksellä on ollut tuhoisia seurauksia kehitysmaiden talouksille ja niiden väestöjen elintasolle (Malesian tapaus on tästä hyvä esimerkki) sekä kielteisiä vaikutuksia myös teollisuusmaiden tuotantotasoille ja työllisyydelle. Lisäksi kaikki toimet finanssikuplan rahoittamiseksi laskemalla liikkeeseen lisää rahavaroja voisivat johtaa räjähdysmäiseen inflaatioon paitsi arvopapereissa myös kaikissa hinnoissa.

Edellisen perusteella kysyn komissiolta seuraavaa:

1. Onko komissio muiden tavoin huolestunut tästä vaarallisesta tilanteesta?
2. Onko se pohtinut mahdollisuutta
a) sitoa valuuttojen arvo reaaliviitearvoon ja
b) valvoa kauppavaihtoa tiukemmin, mikä voisi vähentää tähän asti ilmenneitä kielteisiä seurauksia?

3. Pitääkö se aiheellisena luoda uusia budjettikohtia uusien investointien kehittämiseksi reaalitalouden alalla?
4. Aikooko se esittää Euroopan laajuisia suuria infrastruktuurihankkeita, joissa hyödynnetään uutta tekniikkaa ja tieteen uusia saavutuksia ja jotka johtavat teollisuuden jälleenrakentamiseen ja kansakuntien ja kansojen rauhanomaiseen yhteistyöhön?
5. Miksi komissio ei tee aloitetta reaalitalouden elvyttämiseen tarkoitettujen ohjelmien käynnistämisestä ja vuoden 1944 Bretton Woodsin kaltaisen kansainvälisen konferenssin koollekutsumisesta sellaisen uuden kansainvälisen valuuttajärjestelmän luomiseksi, joka kykenisi asteittain poistamaan spekulatiivisen kuplan syntymiseen johtaneet mekanismit?

Kysymyksen alkukieli: ITEYVL C 26 E, 26/01/2001 (s. 81)
Päivitetty viimeksi: 1. huhtikuuta 2001Oikeudellinen huomautus