Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
29. april 2004
E-1446/04
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Paul Lannoye (Verts/ALE) til Kommissionen

Sager, der betragtes som bortfaldne i henhold til artikel 185 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

 Om: HAARP-programmet og Kommissionens opfølgning på den beslutning, Europa-Parlamentet vedtog i 1999

I sin beslutning af 28. januar 1999 om miljø, sikkerhed og udenrigspolitik (A4-0005/1999)(1) konstaterede Europa-Parlamentet, at der i forbindelse med HAARP-programmet foregår miljømanipulation til militære formål (betragtning R), og anmodede om, at HAARP, der skaber problemer globalt (punkt 24), underkastes en STOA-vurdering med hensyn til programmets indvirkning på det lokale og globale miljø og på folkesundheden generelt.

I punkt 26 opfordredes Kommissionen i øvrigt til at undersøge, hvorvidt der er miljø- og sundhedsmæssige virkninger af HAARP-programmet for det arktiske Europa, og til at aflægge beretning om undersøgelsesresultaterne. Fem år senere findes der så vidt vides ikke nogen sådan beretning.

Kan Kommissionen oplyse, hvilke initiativer den har taget på området?

(1)EFT C 128 af 7.5.1999, s. 92.

Forespørgslens originalsprog: FR 
Seneste opdatering: 14. juli 2004Juridisk meddelelse