Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
29. huhtikuuta 2004
E-1446/04
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Paul Lannoye (Verts/ALE) komissiolle

Euroopan parlamentin työjärjestyksen 185 artiklan mukaisesti rauennut asia.

 Aihe: HAARP-ohjelma ja komission suorittama parlamentin vuonna 1999 hyväksymän päätöslauselman seuranta

Ympäristöstä, turvallisuudesta ja ulkopolitiikasta 28. tammikuuta 1999 antamassaan päätöslauselmassa (A4-0005/1999)(1) parlamentti totesi, että HAARP-järjestelmä manipuloi ympäristöä sotilaalliseen tarkoitukseen (johdanto-osan R kappale), ja vaati, että koska HAARP on koko maailmaa koskeva ongelma (24 kohta), STOAn olisi arvioitava HAARPin vaikutusta ympäristöön sekä paikallisesti että maailmanlaajuisesti ja kansanterveyteen yleensä.

Lisäksi 26 kohdassa kehotettiin komissiota tutkimaan, vaikuttaako HAARP-ohjelma mahdollisesti Euroopan arktisten alueiden ympäristöön ja kansanterveyteen, ja kertomaan parlamentille tuloksista. Viisi vuotta tämän jälkeen minun tietääkseni tällaista kertomusta ei edelleenkään ole olemassa.

Voisiko komissio kertoa aloitteista, joihin se on ryhtynyt tässä asiassa?

(1)EYVL C 128, 7.5.1999, s.92.

Kysymyksen alkukieli: FR 
Päivitetty viimeksi: 14. heinäkuuta 2004Oikeudellinen huomautus