Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
29 april 2004
E-1446/04
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie

Overeenkomstig artikel 185 van het Reglement van het Europees Parlement vervallen vraag.

 Betreft: HAARP-project en gegeven gevolg door de Commissie aan de resolutie van het Parlement in 1999

In zijn resolutie van 28 januari 1999 over milieu, veiligheid en buitenlands beleid (A4-0005/1999)(1) stelde het Parlement vast dat het HAARP-project het milieu beïnvloedde voor militaire doeleinden (overweging R) en drong het erop aan dat HAARP, dat een mondiale aangelegenheid is (paragraaf 24), zou worden geëvalueerd door STOA voor wat betreft de gevolgen voor het plaatselijke en mondiale milieu en de volksgezondheid in het algemeen.

In paragraaf 26 werd de Commissie voorts verzocht de eventuele gevolgen van het HAARP-programma voor het milieu en de volksgezondheid in het Europese poolgebied te onderzoeken en het Parlement verslag te doen van haar bevindingen. Vijf jaar later heb ik nog steeds geen verslag gezien.

Kan de Commissie meedelen welke initiatieven zij ter zake heeft ontplooid?

(1)PB C 128 van 7.5.1999, blz. 92.

Oorspronkelijke taal van de vraag: FR 
Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2004Juridische mededeling