Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
29 april 2004
E-1446/04
SKRIFTLIG FRÅGA från Paul Lannoye (Verts/ALE) till kommissionen

Ärendet har bortfallit i enlighet med artikel 185 i Europaparlamentets arbetsordning.

 Angående: Projektet HAARP och kommissionens uppföljning av den resolution om vilken parlamentet röstade 1999

I sin resolution av den 28 januari 1999 om miljö, säkerhet och utrikespolitik (A4-0005/1999)(1) konstaterade Europaparlamentet att projektet HAARP använde miljöpåverkan som vapen (skäl R) och begärde att HAARP, i sin egenskap av att vara en global angelägenhet (punkt 24), skulle göras till föremål för en bedömning av STOA-panelen i fråga om i vilken mån det utgjorde en risk för den lokala och globala miljön samt för folkhälsan överlag.

I punkt 26 uppmanades kommissionen för övrigt att undersöka om HAARP-programmet får miljö- och folkhälsokonsekvenser för de arktiska delarna av Europa och att rapportera tillbaka till parlamentet om undersökningsresultaten. Fem år senare föreligger mig veterligen ingen sådan rapport.

Kan kommissionen upplysa mig om vilka initiativ kommissionen tagit i frågan?

(1)EGT C 128, 7.5.1999, s. 92.

Frågans originalspråk: FR 
Senaste uppdatering: 14 juli 2004Rättsligt meddelande