Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
15. tammikuuta 2008
E-6639/07
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Marios Matsakis (ALDE) komissiolle

 Aihe: Vuohien ja lampaiden scrapie
 Vastaus 

Asetuksessa (EY) N:o 1428/2007 (annettu 4. joulukuuta 2007) säädetään poikkeuksesta scrapiesta kärsivien vuohien ja lampaiden välittömään teurastukseen, jotta jäsenvaltioilla olisi aikaa hävittää tauti viiden vuoden kuluessa. Kyproksella tauti kuitenkin on levinnyt laajalle, eivätkä Kyproksen viranomaiset ole vuosikymmeniin kyenneet lainkaan pitämään tautia aisoissa. Kuinka komissio on voinut ajatella, että tauti voidaan hävittää Kyprokselta seuraavien viiden vuoden kuluessa? Aikooko komissio ottaa käyttöön erityistoimia tätä varten? Aikooko se valvoa tiukasti Kyproksen edistymistä scrapien kitkemisessä ja tehdä säännöllisesti arviointeja siitä?

Kysymyksen alkukieli: ELEYVL C 191, 29/07/2008
Päivitetty viimeksi: 23. tammikuuta 2008Oikeudellinen huomautus