Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
15 januari 2008
E-6639/07
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Marios Matsakis (ALDE) aan de Commissie

 Betreft: TSE bij schapen
 Antwoord(en) 

Verordening (EG) nr. 1428/2007 van 4 december 2007 voorziet in een afwijkende regeling betreffende de onmiddellijke vernietiging van dieren met een overdraagbare spongiforme encefalopathie (TSE), met het doel de lidstaten tijd te geven om deze ziekte binnen vijf fokjaren uit te roeien. Verder wordt gewezen op het feit dat TSE een veel voorkomende ziekte op Cyprus is en de Cypriotische autoriteiten decennialang niet in staat zijn gebleken de ziekte ook maar enigszins in te dammen.

Kan de Commissie derhalve laten weten:

waarom zij intussen van mening is dat Cyprus er in de komende jaren wel in zal slagen deze ziekte uit te roeien?
of zij voornemens is bijzondere maatregelen te nemen om dit te bereiken?
of zij van plan is er regelmatig en streng op toe te zien dat Cyprus bij het oplossen van dit probleem vooruitgang boekt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ELPB C 191 van 29/07/2008
Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2008Juridische mededeling