Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
4. helmikuuta 2009
E-0545/09
KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komissiolle

 Aihe: Evrotas-joen saastuminen
 Vastaus 

Evrotas-joen vesi on tärkeää jokeen rajoittuville maanviljelysalueille. Kreetan teknillisen yliopiston eurooppalaisen LIFE-ympäristöohjelman puitteissa tekemän tutkimuksen mukaan Spartan biologinen jätevedenpuhdistuslaitos saastuttaa Evrotas-jokea ja joen rannoille kertyy jätettä. Asukkaat ja paikalliset järjestöt ovat valittaneet käsittelemättömän teollisuusjäteveden aiheuttamasta saastumisesta.

Koska Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on antanut Kreikalle tuomion vesipolitiikan puitedirektiivin 2000/60/EY(1) 8 ja 15 artiklan (asia C‑264/07) ja jätteistä annetun direktiivin 2006/12/EY(2) (asia C‑286/08) noudattamatta jättämisestä, voiko komissio sanoa olevansa tietoinen Evrotas-joen tapauksesta? Jos vastaus on myönteinen, mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä joen suojelemiseksi? Sisältyykö Evrotas-joen tapaus rikkomisesta johtuvaan menettelyyn, joka on käynnistetty Kreikkaa vastaan, koska se ei ole onnistunut panemaan täytäntöön direktiivejä 2000/60/EY ja 2006/12/EY?

(1)EYVL L 327, 22.12.2000, s. 1.
(2)EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

Kysymyksen alkukieli: ELEYVL C 189, 13/07/2010
Päivitetty viimeksi: 11. helmikuuta 2009Oikeudellinen huomautus