Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
12. februar 2009
E-0886/09
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Dan Jørgensen (PSE) til Kommissionen

 Om: Plukning af levende gæs
 Svar 

Svensk TV4 bragte søndag den 1. februar 2009 i programmet Kalla Fakta et indslag, der påviser omfattende mishandling af ungarske gæs i produktionen af dun til dyner.

Indslaget viser helt konkret, hvorledes gæssene levende plukkes, hvilket forvolder dem voldsomme smerter. Efterfølgende lader de ungarske producenter på ny fjer og dun vokse ud på de mishandlede gæs, således at de samme gæs op til fem gange kan levere dun til dyneproduktionen. Der er altså tale om, at de samme gæs gentagne gange plukkes levende, og hver gang forvolder det omfattende lidelser for dyrene.

Mener Kommissionen, at den ungarske stat overholder gældende fællesskabslovgivning på området — herunder blandt andet artikel 3 i direktiv 98/58/EF, ifølge hvilken medlemsstaterne skal sørge for, at ejere træffer alle passende foranstaltninger med henblik på at sikre deres dyrs velfærd samt sikre, at dyrene ikke påføres unødig smerte, lidelse eller skade?

Påtænker Kommissionen, såfremt dette ikke er tilfældet, at tage initiativer for at bringe den ungarske regerings indsats i overensstemmelse med Fællesskabsretten, herunder sikre, at Ungarn gennemfører den nødvendige kontrol med sine dunproducenter, jf. artikel 6 i ovennævnte direktiv?

Agter Kommissionen endvidere at undersøge handelen med produkter, der indeholder dun og fjer i de andre europæiske lande, og give en vurdering af, om dette er et enkeltstående problem, eller om det har større udbredelse? Hvis problemet også er gældende uden for Ungarn, vil Kommissionen da iværksætte en større indsats for at stoppe mishandlingen?

 EFT C 189 af 13/07/2010
Seneste opdatering: 17. februar 2009Juridisk meddelelse