Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
2 maart 2009
E-1309/09
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Kathy Sinnott (IND/DEM) aan de Commissie

 Betreft: Goedkeuring van natriummonofluorfosfaat voor consumptie
 Antwoord(en) 

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft zojuist de chemische stof natriummonofluorfosfaat goedgekeurd voor consumptie — dit is dezelfde chemische stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan tandpasta en mondwaters om tandbederf tegen te gaan of te behandelen. Zou omdat het gebruik medicinaal is, deze stof niet eerder beoordeeld moeten worden door het Europees Geneesmiddelenbureau dan door EFSA, aangezien EFSA niet bevoegd is tot beoordeling van een geneesmiddel?

Verder lijkt het erop dat de strenge risicobeoordelingsmethoden die EFSA hanteert voor voedingssupplementen hier niet zijn toegepast, aangezien er tal van publicaties zijn waarin vraagtekens worden gezet bij de veiligheid van fluoridesupplementen, met name voor kinderen.

Zou de Commissie haar besluit kunnen toelichten om het besluit van de EFSA te accepteren, ondanks het feit dat die autoriteit geen rechtsbevoegdheid heeft op het gebied van deze medicinale stof, en ook het besluit van EFSA om voor deze verbinding niet dezelfde strenge risicobeoordeling te hanteren als zij gedaan heeft voor andere stoffen, zoals voedingssupplementen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 189 van 13/07/2010
Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2009Juridische mededeling