Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
29 września 2009 r.
E-4623/09
PYTANIE PISEMNE skierował: Artur Zasada (PPE) do Komisji

 Przedmiot: Szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego w okolicach stacji bazowych telefonii komórkowych
 Odpowiedź 

Do biur poselskich posłów polskiego parlamentu, jak i eurodeputowanych napływają coraz to nowe, wysoce niepokojące, sygnały dotyczące negatywnego wpływu na zdrowie ludności zamieszkałej w bliskim sąsiedztwie stacji bazowych telefonii komórkowych.

Parlament Europejski poprzedniej kadencji zajął stanowisko w rezolucji z dnia 2 kwietnia 2009 r. W dokumencie tym wskazano, że priorytetem wspólnotowej polityki zdrowotnej winno być przeprowadzenie testów i badań nad pośrednimi i bardzo niskimi falami elektromagnetycznymi, aby wyciągnąć szersze wnioski na temat ich skutków dla zdrowia. W dokumencie zalecono współpracę KE i ekspertów z państw członkowskich w dziedzinie stworzenia skutecznych metod obniżania narażenia ludności na szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne.

Wobec powyższego: Czy Komisja Europejska prowadzi i monitoruje postępy badań we wskazanym zakresie? Czy wobec niezwykle dynamicznego rozwoju telefonii komórkowej Komisja Europejska byłaby skłonna rozważyć możliwość zakazu budowy nowych masztów i stacji bazowych w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i w miejscach o dużej gęstości zaludnienia do czasu otrzymania niepodlegających wątpliwości i wiarygodnych wyników badań?

 Dz.U. C 10 E z 14/01/2011
Dz.U. C 10 E z 14/01/2011
Ostatnia aktualizacja: 23 październik 2009Informacja prawna