Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
7 Δεκεμβρίου 2009
E-5929/09
ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ υποβολή: Hans-Peter Martin (NI) προς την Επιτροπή

 Θέμα: Κατάλογος εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων
 Απάντηση/απαντήσεις 

Μέχρι τώρα έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο περίπου 2 100 ενώσεις, επιχειρήσεις και οργανώσεις. Συνολικά, ο αριθμός οργανώσεων ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες εκτιμάται σε 2 500 και ο αριθμός των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων σε τουλάχιστον 15 000.

Ένα έτος μετά τη θέσπιση του μητρώου, δύο ειδικές κατηγορίες ομάδων συμφερόντων εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό, συγκεκριμένα τα δικηγορικά γραφεία και οι ομάδες προβληματισμού (Think Tanks).

Σε ποια αίτια ανάγει η Επιτροπή αυτό το ιδιαίτερο πρόβλημα;

Πότε μπορούμε να αναμένουμε επανεξέταση της πείρας που αποκτήθηκε από τον προαιρετικό κατάλογο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων;

Θα επιδιώξει η Επιτροπή να καταστήσει υποχρεωτική την καταχώρηση όπως στις ΗΠΑ και να θεσπίσει και στην ΕΕ τις ήδη καθιερωμένες στις ΗΠΑ προδιαγραφές για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: DEΕΕ C 10 E, 14/01/2011
ΕΕ C 10 E, 14/01/2011
Τελευταία ενημέρωση: 14 Ιανουάριος 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου