Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
22 januari 2010
E-0147/10
SKRIFTLIG FRÅGA från Alexander Alvaro (ALDE) till kommissionen

 Angående: Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta)
 Svar 

1. Det har rapporterats att 38 olika länder deltog i diskussionerna om texten till det föreslagna handelsavtalet om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta). Varför bör denna text undanhållas allmänheten?

2. Hur snabbt kan det föreslagna Acta-avtalet offentliggöras, om det råder konsensus om att så ska ske? Hade ordföranden och samordnarna för det ansvariga utskottet för internationell handel (INTA-utskottet) fullständig tillgång till handlingarna?

3. Kan en ungefärlig tidsram ges för förhandlingen om det föreslagna Acta-avtalet?

4. Kommer det föreslagna Acta-avtalet även att gälla andra frågor än förfalskning? I så fall, varför?

5. Kommer det föreslagna Acta-avtalet att innebära förändringar av konkret immaterialrättslig lagstiftning och i så fall varför? Eller kommer det att begränsas till att harmonisera genomförandeåtgärder?

6. Om det föreslagna Acta-avtalet innebär förändringar av konkret immaterialrättslig lagstiftning, varför diskuteras detta initiativ i hemlighet i stället för inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo)?

7. Kommer det föreslagna Acta-avtalet att medföra skyldigheter när det gäller Internet, och i så fall varför?

8. Vissa kommentatorer har hävdat att det föreslagna avtalet, innebär att Internettjänster eller Internetleverantörer måste stänga av Internetanvändare som anklagas för att ha brutit mot upphovsrätten efter tre varningar. Kan man med fog påstå att avtalet inte kommer att innehålla krav eller rekommendationer på att principen med tre varningar tillämpas av Internettjänster och/eller Internetleverantörer?

9. Vissa amerikanska tjänstemän har hävdat att avtalet inte kommer att medföra några nya skyldigheter för den amerikanska regeringen. Stämmer det att USA:s regering inte behöver göra några åtaganden till följd av detta instrument, och vilka fördelar uppnår kommissionen i så fall genom att ingå detta avtal med USA?

Frågans originalspråk: ENEGT C 138 E, 07/05/2011
Senaste uppdatering: 3 februari 2010Rättsligt meddelande