Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
16 februari 2010
E-0614/10
SCHRIFTELIJKE VRAAG van Rareş-Lucian Niculescu (PPE) aan de Commissie

 Betreft: Status van goedkeuring van „Stevia rebaudiana” als nieuw voedingsmiddel of levensmiddelenadditief
 Antwoord(en) 

„Stevia rebaudiana” is niet goedgekeurd in de EU als nieuw voedingsmiddel (Verordening 258/97(1)) of als levensmiddelenadditief (Richtlijn 89/107/EEG(2)). Deskundigen hebben gesuggereerd dat deze plant de tabaksplanten, waarvoor binnenkort geen Europese subsidies meer worden verleend, zou kunnen vervangen. Kan de Commissie het Parlement informatie verstrekken over de status van de lopende procedures betreffende de toestemming voor de „Stevia rebaudiana”?

(1)PB L 43, van 14.2.1997, blz. 1.
(2)PB L 40, van 11.2.1989, blz. 27.

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 138 E van 07/05/2011
Laatst bijgewerkt op: 16 augustus 2010Juridische mededeling