Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
22 juli 2010
E-5738/2010
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Marek Henryk Migalski (ECR)

 Angående: Fällande dom mot Sergej Mohnatkin
 Svar 

Jag har många gånger vänt mig till kommissionen med en skriftlig begäran om interventioner i syfte att värna om demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Det kommer inte att bli annorlunda den här gången heller, eftersom jag har fått ytterligare oroande rapporter rörande detta ämne. Som bekant hålls de missnöjdas marscher den 31:e varje månad som har 31 dagar, dvs. demonstrationer till stöd för mötesfriheten. Varje demonstration avslutas med att oppositionella aktivister grips.

Sergej Mohnatkin, en man som råkade passera förbi och ingrep för att försvara en 70-årig kvinna, behandlades brutalt den 31 december 2009. Han greps och misshandlades, vilket kunde bekräftas av nio vittnen. Det visade sig dock att polisens ingripande i detta fall inte slutade med detta.

I juni 2010 dömdes den 56‑årige Sergej Mohnatkin till två års fängelse för våld mot tjänsteman. Under rättegången kränktes hans rätt till försvar då ögonvittnen till händelserna från den 31 december 2009 inte tilläts avlägga sina vittnesmål.

1. Notoriska brott mot mänskliga rättigheter i Ryssland gör att jag ännu en gång ber kommissionen om ett ingripande. Jag vill också fråga om mötesfriheten och den ryska OMON-polisens brutala skingring av de missnöjdas marscher togs upp under någon av de senaste omgångarna av samråd om mänskliga rättigheter mellan EU och Ryssland.

2. Jag påminner om att samråden som hölls i mars 2010 gick under parollen ”försvarare av mänskliga rättigheter – ett farligt yrke”. Före samrådet meddelade kommissionen att bl.a. frågan om yttrandefrihet, mötesfrihet och media skulle tas upp. Vilka framsteg gjordes i denna fråga under samrådet?

Frågans originalspråk: PLEGT C 191 E, 01/07/2011
Senaste uppdatering: 22 september 2010Rättsligt meddelande