Retur til Europarl-portal

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
4. februar 2011
E-000827/2011
Forespørgsel til skriftlig besvarelse
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 117
Emma McClarkin (ECR)

 Om: Kvægtuberkulose og EU‑direktiv 78/52/EØF
 Svar 

En vælger har kontaktet mig vedrørende kvægtuberkulose og EU‑direktiv 78/52/EØF. Jeg vil gerne spørge Kommissionen, om den kan vurdere, hvor meget slagtning af smittede dyr koster de europæiske skatteborgere, og om Kommissionen kan forklare, hvorfor anvendelse af en effektiv vaccine, hvis en sådan blev udviklet, ville være forbudt i henhold til EU‑direktivet?

Forespørgslens originalsprog: ENEFT C 286 E af 30/09/2011
Seneste opdatering: 24. marts 2011Juridisk meddelelse