Επιστροφή στη διαδικτυακή πύλη Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
4 Φεβρουαρίου 2011
E-000827/2011
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Emma McClarkin (ECR)

 Θέμα: Φυματίωση βοοειδών και οδηγία της ΕΕ 78/52/ΕΟΚ
 Απάντηση/απαντήσεις 

Μέλος της εκλογικής μου περιφέρειας μού απηύθυνε επιστολή σχετικά με τη φυματίωση των βοοειδών και την οδηγία 78/52/ΕΟΚ της ΕΕ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή: μπορεί να υπολογίσει πόσο επιβαρύνει η σφαγή των μολυσμένων ζώων τον ευρωπαίο φορολογούμενο και, δεύτερον, μπορεί να εξηγήσει η Επιτροπή γιατί, αν έχει αναπτυχθεί αποτελεσματικό εμβόλιο, η χρήση του απαγορεύεται από την οδηγία της ΕΕ;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: ENΕΕ C 286 E, 30/09/2011
Τελευταία ενημέρωση: 8 Φεβρουάριος 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου