Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
4 februari 2011
E-000827/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Emma McClarkin (ECR)

 Betreft: Runder-tbc en Richtlijn 78/52/EEG
 Antwoord(en) 

Een inwoner van mijn district heeft mij geschreven over runder-tbc en Richtlijn 78/52/EEG. Ik zou de Commissie willen vragen of zij kan schatten hoeveel het afmaken van besmet vee de Europese belastingbetaler kost. Kan de Commissie daarnaast uitleggen waarom, wanneer er een doeltreffend vaccin zou worden ontwikkeld, het gebruik daarvan door de EU-richtlijn verboden zou worden?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 286 E van 30/09/2011
Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2011Juridische mededeling