Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentsfrågor
4 februari 2011
E-000827/2011
Frågor för skriftligt besvarande
till kommissionen
Artikel 117 i arbetsordningen
Emma McClarkin (ECR)

 Angående: Bovin tuberkulos och direktiv 78/52/EEG
 Svar 

En väljare har skrivit till mig om bovin tuberkulos och direktiv 78/52/EEG. Jag vill fråga kommissionen om den kan uppskatta hur mycket slakten av infekterad boskap kostar de europeiska skattebetalarna, och dessutom vill jag be kommissionen förklara varför det enligt direktivet skulle bli förbjudet att använda ett effektivt vaccin om ett sådant skulle utvecklas?

Frågans originalspråk: ENEGT C 286 E, 30/09/2011
Senaste uppdatering: 10 februari 2011Rättsligt meddelande