Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
15. helmikuuta 2011
E-001142/2011
Kirjallisesti vastattava kysymys
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 Aihe: Mikrosirulla tehtävä lemmikkikoiran tunnistusmerkintä
 Vastaus 

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 edellytetään, että kissoilla ja koirilla on oltava todistus, joka osoittaa, että ne ovat saaneet raivotautirokotuksen. Siihen on syynä pyrkimys suojella sekä kansanterveyttä että eläinten hyvinvointia SEUT:n 43 ja 168 artiklan 4 kohdan b luetelmakohdan (aikaisemmin EY:n perustamissopimuksen 37 ja 152 artiklan 4 kohdan b luetelmakohta) muodostaman oikeusperustan perustella. Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti ja Malta edellyttävät myös, että niiden alueelle tulevilla lemmikkieläimillä on oltava elektroninen mikrosiru (tunnistin), joka helpottaa niiden tunnistamista.

Lissabonin sopimuksen myötä käyttöön otetun SEUT:n 13 artikla asettaa unionille sitoumuksen ottaa eläinten hyvinvointi täysimääräisesti huomioon kaikessa toiminnassaan.

Vuodesta 1978 voimassa olleessa tuotantoeläinten hyvinvointia koskevassa EU:n lainsäädännössä otetaan huomioon viisi perusvapautta (oikeus olla tuntematta epämukavuutta, nälkää ja janoa, pelkoa ja kärsimystä, kipua, oikeus olla kärsimättä vammoista ja sairauksista sekä oikeus luonnolliseen käyttäytymiseen).

Kulkukoiria koskeva ongelma on yleinen koko EU:ssa. Hylättyjä lemmikkieläimiä pidetään löytöeläinsuojissa tai lopetetaan, mikä on vakava loukkaus niiden hyvinvointia kohtaan. Tämä muodostaa myös uhan ihmisten terveydelle, koska hylätyt koirat saattavat kantaa sairauksia ja käyttäytyä epäsosiaalisesti.

Lemmikkikoirien pakollinen mikrosirulla tehtävä tunnistusmerkintäjärjestelmä EU:ssa mahdollistaisi niiden tunnistamisen, varmistaisi, että omistajien on otettava täysi vastuu lemmikkiensä hyvinvoinnista, ja tarjoaisi myös suojan kansanterveyteen kohdistuvilta uhkilta, joita rokottamattomat, aggressiiviset ja kulkukoirat aiheuttavat.

1. Onko komissiolla tässä asiassa toimivaltaa ehdottaa lainsäädäntöä SEUT:n 13 artiklan perusteella?

2. Katsooko komissio, että tämä ongelma voitaisiin ratkaista EU:n lainsäädännön avulla?

3. Aikooko komissio ottaa myös lemmikkieläimet huomioon parhaillaan tapahtuvan eläinten hyvinvointia koskevan EU:n politiikan tarkistamisen yhteydessä?

Kysymyksen alkukieli: ENEYVL C 286 E, 30/09/2011
Päivitetty viimeksi: 18. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus