Powrót na stronę Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Interpelacje
15 lutego 2011 r.
E-001142/2011
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej
do Komisji
art. 117 Regulaminu PE
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE)

 Przedmiot: Chipowanie psów
 Odpowiedź 

W rozporządzeniu (WE) nr 998/2003 wymaga się, by koty i psy miały paszport z informacjami dotyczącymi ich szczepień przeciw wściekliźnie. Jest to uzasadnione podwójnym celem ochrony zdrowia publicznego oraz dobrostanu zwierząt na podstawie art. 43 i 168 ust. 4 lit. b) TFUE (dawniej art. 37 i 152 ust. 4 lit. b) Traktatu WE). Wielka Brytania, Irlandia oraz Malta wymagają również, by zwierzęta domowe wwożone na ich terytorium miały elektroniczny mikrochip (transponder) w celu ułatwienia ich identyfikacji.

Wprowadzony Traktatem z Lizbony artykuł 13 TFUE stanowi unijne zobowiązanie do pełnego uwzględniania wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt we wszystkich działaniach.

Prawodawstwo UE w zakresie dobrostanu zwierząt gospodarskich obowiązujące od 1978 r. zapewnia pięć podstawowych wolności (wolność od niewygody, wolność od głodu i pragnienia, wolność od strachu i cierpienia, wolność od bólu, urazów i chorób oraz wolność przejawiania naturalnych zachowań).

Problem bezpańskich psów jest powszechny w całej Unii Europejskiej. Porzucone zwierzęta trzymane są w schroniskach dla psów lub usypiane, co stanowi poważne naruszenie ich dobrostanu. Jest to również zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdyż zaniedbane psy mogą przenosić choroby oraz zachowywać się agresywnie.

System obowiązkowego chipowania psów w Unii Europejskiej, umożliwiający ich identyfikację, mógłby skłonić ich właścicieli do wzięcia pełnej odpowiedzialności za dobrostan własnych zwierząt i jednocześnie zapewniłby ochronę przed zagrożeniami dla zdrowia publicznego ze strony niezaszczepionych, agresywnych i bezdomnych psów.

1. Czy Komisja ma kompetencje, by zaproponować przepisy w tej kwestii na podstawie art. 13 TFUE?

2. Czy Komisja uważa, że problem ten może zostać rozwiązany w europejskim prawodawstwie?

3. Czy Komisja zamierza ocenić zapisy dotyczące zwierząt domowych w obecnie prowadzonym przeglądzie europejskiej polityki w zakresie dobrostanu zwierząt?

Oryginalny język pytania: ENDz.U. C 286 E z 30/09/2011
Ostatnia aktualizacja: 18 lutego 2011Informacja prawna